Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Testen
Waarom testen
Wanneer testen
Waar testen
Voorbereiding op testen
Soorten testen
Testresultaat
Wat zegt een IQ cijfer eigenlijk (en wat niet)
HB en wat nu?
Literatuur rond testen
Links rond testen
Van vermoeden tot test
Schoolrijpheid testen
Verbaal-Performaal?
V-P door een ZOCO
 
Verbaal-Performaal verschillen

Er is wel wat discussie over de zin van de analyse van het verschil tussen verbale en performale scores op IQ testen, en wat dit kan betekenen voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.

Kijk eens op onze links pagina rond het onderwerp...

Sommigen (zie: deze tekst van een zorgcoördinator) zien er wel degelijk iets in, en beschouwen het vaststellen van een significant verschil tussen de gegroepeerde verbale en de gegroepeerde performale subtesten als een signaal dat verdere analyse en extra aandacht zeker de moeite waard is.

Anderen houden het eerder bij de detail analyse van patronen in de individuele subtesten (de Wechsler testen bevatten immers méér dimensies dan die twee waarover zo veel te doen is), en baseren zich daarop om een aanpak uit te werken of om verder onderzoek te initiëren.

En voor nog anderen is het "normaal" dat hoogbegaafden een disharmonisch profiel vertonen, en moet je daar maar niet te veel over zeuren.

Dat grote verschillen in verbaal-performaal (sub)testen niet noodzakelijk een indicatie zijn voor (schoolse) problemen, suggereert alleszins de doctoraalscriptie van Judith Reuver, "De WISC-RN als presenteerblaadje?". In samenwerking met CBO Nijmegen heeft deze studente orthopedagogiek een verband gezocht tussen schoolse problemen en V/p kloof. Ze gebruikte daarvoor ook vragenlijsten ingevuld door ouders en leerkrachten. Te bestellen via CBO Nijmegen (zie: Publicaties).

Wat anderzijds veel auteurs suggereren is dat lage resultaten op subtesten, dat significant uitvallen op bepaalde subtesten, best bekeken wordt. Niet altijd is het een indicatie of voorspeller van (schoolse) problemen (een kind kan bv ook helemaal even geen zin hebben gehad, of het klikte niet met de tester, of het kind had z'n dagje niet,...) maar dat komt dan wel boven bij de detailanalyse.

Alleszins even dit, voor de "believers" zowel als de "non-believers" van het bestaan van een "kloof" probleem: Misschien is de situatie toch een beetje verschillend als een kind duidelijk onder het hoogbegaafd of begaafd niveau gaat presteren op één van de onderdelen, dan wanneer er zowel verbaal als performaal hoge scores zijn, ook al liggen deze dan ver uit elkaar.

Enige nuance in standpunten kan misschien van nut zijn?


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be