Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
HB op school
Drie vragen
Samenwerking
School-Ouders
Lesgevers
Lastige ouders
Aangepast onderwijs
Enkele voorbeelden van
begaafde leerlingen
Typering van leerlingen
Leerstijlen
Onderpresteren
Didactisch materiaal
Visies op HB in onderwijs
Modellen van aanpak
Versnellen
Ervaringen
Scholen "met" HB
 
Hoogbegaafden: een vergeten groep in het zorgbeleid? Stilaan niet meer, gelukkig!

NIEUW! Met dank aan prof. dr. Tessa Kieboom van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek).:

Basisdocumenten voor de leerkracht: fiches hoogbegaafdheid van de werkmap leerzorg.
Je kan ze via de site van LetOp of op deze pagina gratis downloaden. De papieren versie werd aan elke school in Vlaanderen bezorgd in het najaar van 2005.

Over deze fiches zegt minister Frank Vandenbroucke dit (Bekina Congres 14 oktober 2006 - kijk op de website van de minister bij Toespraken en rol door naar 14 oktober 2006 voor de volledige tekst):

"De werkmap 'Leerzorg' kent u allemaal. Ze is intussen uitgegroeid tot een standaardwerk voor wie naar concrete voorstellen van aanpak van klasproblemen op zoek is. Ik ben bijzonder tevreden dat problemen die samenhangen met hoogbegaafdheid in deze map hun plaats hebben gekregen. Nu ongeveer één jaar na de publicatie van de fiches rond hoogbegaafdheid hoor ik dat de inhouden doorsijpelen tot in de klassen. Tot bij de leerkrachten. Daar waar ze moeten terechtkomen. Want zij zijn het die alle zeilen moet bijzetten opdat de toptalenten in hun klas zich kunnen ontwikkelen. Samen met het schoolteam en met de scholengemeenschap."

Ouders van hoogbegaafde kinderen hopen, zoals alle ouders, dat hun kind gelukkig zal opgroeien. Dat het zijn/haar talenten kan ontplooien. Dat hun kind zichzelf kan realiseren in wat het doet. Dat hun kind kan dromen, en dat die dromen ook een stuk realiteit worden.

"I've dreamt in my life dreams that have stayed with me ever after, and
changed my ideas: they've gone through and through me, like wine through
water, and altered the colour of my mind."

(Emily Bronte 1818-1848)

Niet alle hoogbegaafde leerlingen brengen het ver. Sommigen vallen uit voor ze het diploma van het secundair onderwijs hebben behaald. Anderen slagen er niet in hogere studies met vrucht te voltooien, alhoewel ze er zeker de intellectuele capaciteiten voor hebben. En nog anderen komen er effectief als vanzelf.

Wat is er aan de hand? Het gaat hier toch om slimme kinderen?

Enkele vragen voor zelfonderzoek....

  • De hoogbegaafde kinderen en jongeren op uw school, leren die wel elke dag iets nieuws bij? Of worden ze eerder beziggehouden, terwijl de andere kinderen iets nieuws leren? Als dit het geval is, ontzeggen we deze kinderen en jongeren dan niet het basisrecht om elke dag iets bij te leren? Of is uw school er juiste ééntje van onze lijst van scholen die aandacht hebben voor de noden van hoogbegaafden?
  • Ervaren sommigen kinderen op uw school, de school als een compleet tijdverlies? Jammer!! Zij kunnen immers niet, zoals een volwassene zou doen in een soortgelijke situatie, wegstappen, om op zoek te gaan naar andere, meer uitdagende zaken. In hoeverre ervaren zij een gevoel van gevangen te zitten in een systeem dat geen blijf weet met hen? - Of zijn de hoogbegaafden op uw school juist heel enthousiast bezig met werken, en blijven ze, elke dag opnieuw, uitgedaagd door uw aanbod?
  • Kunnen hoogbegaafden een goed gevoel van eigenwaarde ontwikkelen op uw school? Ervaren zij wel eens, zoals elk kind zou moeten meemaken, het "ja! ik kan het!" gevoel dat volgt op een geslaagde inspanning?
  • Want, stel dat je hoogbegaafden op je school vooral bezighoudt. Stel dat je standpunt is: "tja, ze komen er vanzelf, dat is toch leuk voor hen?"....Dan kan zo'n kind geen positieve omgang met faalervaringen leren. Wat gaat er gebeuren als zo'n kind dat alles veel te gemakkelijk vindt eens op een klein probleem botst? Wat als het nog nooit heeft geleerd om te gaan met een faalervaring, nooit heeft geleerd moeite te doen, omdat alles vanzelf ging? - Of is uw school er ééntje die er wél voor zorgt dat ook hoogbegaafden op uitdagingsniveau kunnen werken? dat ze leren vallen én weer rechtveren?
  • Vaak worden hoogbegaafden op school, en ook wel eens in hun privé omgeving, als lastig, onhandelbaar, niet "normaal" beschouwd. Omdat zehet uitschreeuwen dat ze begrepen willen worden, op hun geheel eigen, soms lastige en zelfs arrogant overkomende manier. En net daarom niet begrepen worden... Wie leert hen omgaan met verschillen? Wie leert hen dat ook zij zich moeten leren uit te drukken op een manier die voor anderen aanvaardbaar, niet arrogant overkomt? Kan uw school daar een rol in spelen?

Voor een maatschappij die er prat op gaat een hoogstaand onderwijssysteem te hebben, waarin iedereen gelijke kansen krijgt, en er zorg is voorzien voor de minder gefortuneerden, is het niet fraai dat hoogbegaafde kinderen en jongeren vastlopen in het onderwijs. Voor de kinderen zelf is het soms dramatisch dat ze niet aan hun trekken komen op school.

Dit is géén pleidooi voor minder zorg voor hen waarvan iedereen het evident vindt dat zij het nodig hebben: wie net opstapjes nodig heeft MOET deze ook krijgen. maar mogen wij als ouders van hoogbegaafden ook hopen dat ook hun noden erkend worden én dat er iets aan wordt gedaan? Dat zou ons veel zorgen besparen!

Jammer genoeg blijkt dat veel problemen die hoogbegaafde kinderen hebben, beginnen zodra ze de schooldeur binnenstappen. Zij vervelen zich. Zij zouden liever op een geheel andere manier leren dan wat er in de klassieke methodes wordt aangeboden. Zij hebben een sterke zelfsturing en een grote drang naar weten, maar dat manifesteert zich niet altijd op terreinen die klassiek in de lessen aan bod komen. Ze vinden geen aansluiting bij leeftijdsgenoten....

En toch zitten onze scholen vol met leerkrachten en begeleiders die het goed menen met ALLE kinderen. En zijn die andere kinderen nog de kwaadste niet.

En vanuit het beleid komen er ook meer en meer signalen dat het effectief de taak is van scholen om OOK hoogbegaafden kwalitatief onderwijs te bieden:

Om het met de woorden van minister Vandenbroucke (Bekina congres, 14 oktober 2006) te zeggen: “Hoogbegaafde leerlingen hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs Op onderwijs dat ook voor hen uitdagend en aanmoedigend is. Daar is geen discussie over. Elke school of scholengemeenschap moet ervoor zorgen dat hoogbegaafde leerlingen zich kunnen ontplooien. Ze kan differentiëren voor de trage leerlingen maar ook voor de snelle leerlingen en de knappe koppen. Ervoor zorgen dat ze gemotiveerd blijven, dat ze niet lui worden, het niet te makkelijk hebben.” (lees heel de toespraak van minister Vandenbroucke even zelf na hier - kijk bij toespraken en rol naar 14 oktober)

Vandaar dat wij de volgende vragen durven stellen, vanuit de overtuiging dat niet alleen wij als ouders ons dit afvragen, maar dat er ook wel wat mensen binnen het onderwijs zoekende zijn:

  • Hoe komt het dat kinderen die zeer intelligent zijn, toch niet altijd naar verhouding presteren op school?
  • Waar komt die kwetsbaarheid van de hoogbegaafde leerlingen vandaan?
  • Wat kan het onderwijs doen vandaag, om hoogbegaafden te helpen hun capaciteiten ten volle te ontplooien?
  • Hoe kan het onderwijs soepel inspelen op die speciale manier van zijn, van leren en van functioneren van hoogbegaafde kinderen?
  • En even belangrijk: hoe kan er een beleid naar hoogbegaafden toe op punt gesteld worden om op een manier die haalbaar is binnen de huidige werking van de scholen, een gedegen zorgproject voor hoogbegaafden een kans te geven om zich ten volle te ontwikkelen?

Wij willen als ouders ons steentje bijdragen, door de informatie die wij samen hebben gebracht, te delen met andere ouders en mensen die de hoogbegaafde leerlingen willen helpen in het onderwijs.

Want het is wellicht niet simpel, als leerkracht de platgetreden paden verlaten. Het vergt moed en volharding, om zogezegde vaste waarden zoals het ex cathedra onderwijs op basis van vaste methodes en programma's te verlaten ten voordele van contractwerk, projecten en zelfstandig, gedifferentieerd werken, waar ALLE kinderen nut van kunnen hebben, niet alleen de hoogbegaafden. Wij als ouders willen leerkrachten en zorgverbreders daarbij steunen.

Misschien is het goed dat we even een oude definitie van dwaasheid in herinnering brengen:

"Een dwaas... is degene die in zijn leven nooit geëxperimenteerd heeft"
(E. Darwin)

Als u, leerkracht of (zorg)verantwoordelijke in een school, beroep zou willen doen op ouders om bepaalde vragen te stellen, of om hulp te krijgen bij de uitwerking van een project dat voor hoogbegaafden van nut is: mail ons. Wij proberen mensen te vinden die een handje toesteken. U zult verbaasd zijn van wat ouders allemaal willen en kunnen doen.

Een beetje een stout citaat, waarvan wij hopen dat onze kinderen het nooit zullen "herkennen" als hun eigen ervaring:

I think my deepest criticism of the educational system at that period [junior high and high school],
and that also applies to other periods, is that it's all based upon a distrust of the student.
Don't trust him to follow his own leads; guide him; tell him what to do;
tell him what he should think; tell him what he should learn.
Consequently at the very age when he should be developing adult characteristics
of choice and decision making, when he should be trusted on some of those things,
trusted to make mistakes and to learn from those mistakes,
he is, instead, regimented and shoved into a curriculum, whether it fits him or not.
Carl Rogers (1902 - ) U.S. psychologist,
in R. Evans Carl Rogers: The Man and His Ideas, (1975), p. 39


En hebt u aanvullingen of opmerkingen: ze zijn welkom! info@hoogbegaafdvlaanderen.be


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be