Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Literatuur
Inleiding
Nederlandstalig
Engelstalig
Tijdschriften
Tweemaal Speciaal
Faalangst
Gastsprekers sectie
...
...
...
...
...
Links
Nederlandstalige literatuur over hoogbegaafdheid

Deze pagina wordt momenteel bewerkt

Het loont de moeite regelmatig hier eens te kijken voor nieuwe Engelstalige literatuur: www.giftededpress.com/ en www.extremeintellect.com
En de overzichten van Hoagies zijn uiteraard van onschatbare waarde!

T. Alvis ea, The best of multiple intelligences activities, Teacher Created Materials, ISBN 1-57690-464-4

Bloom, B.S. (ed) Developing talent in young children, NY, Ballantine, 1985.

Butler-Por, N., Underachievers in school: Issues and intervention. Chichester, John Wiley, 1987.

Clark, B., Growing up gifted. NY, Merrill, 1992.

Colangelo, N., en Davis, G.A. (eds), Handbook of gifted education. Boston, Allyn & Bacon, 1991.

Csikszentmihalyi, M., Flow: the psychology of optimal experience.  harper & Row, NY, 1990
vert: Csikszentmihalyi, M., Creativiteit. Over flow, schepping en ontdekking.  Amsterdam, Boom, 1999 (2), 360 blz.

J. & B. Davidson with L. Vanderkam, 'Genius Denied: How to Stop Wasting our Brightest Young Minds',
Simon & Schuster, 2004
ISBN: 0743254600

Heel het boek is een pleidooi voor de nood aan aandacht en zorg voor hoogbegaafde en uitzonderlijke getalenteerde kinderen. Tal van voorbeelden en case studies tonen aan dat deze kinderen vaak gebaat zijn bij een aanbod op maat dat hen beter in staat stelt om zich evenwichtig te ontwikkelen, hun talenten te ontplooiien en zich ronduit beter in hun vel en gelukkiger te voelen. Bij het boek hoort ook een website: www.geniusdenied.com/ die zeker het opzoeken waard is.(bespreking: S.)

Deslile,J.;Galbraith,J. When Gifted Kids don't have all the answers 2002 Free Spirit Publishing ISBN 1 57542 107 0

Deslisle J., Phd.;Lewis B.A. The survival guide for teachers of gifted kids 2003 Free Spirit Publishing ISBN 1 57542 116 X

Elman, Nathalie, The Special Educator's Almanac: Ready-to-use Activities for a Resource Room or a Self-contained Classroom www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0876287690/ref=sr_aps_books_1_3/202 -2929933-2263066

20 jaar oud boek. Zie ook ez4u.halfhollowhills.k12.ny.us/library/gen.htm: "This book offers an entire process for setting up and implementing a resource room. Features a typical day, sample lesson plans, learning center activities, sample worksheets,lists of in-service materials, names of national special education agencies and sample forms."

Freed, Jeffrey, L. Parsons, Right Brained children in a Left-Brained world (is ook in het Nederlands vertaald: Jeffrey Freed en L. Parsons, Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden.Talenten van een AD(H)D kind ontwikkelen (Fontys-OSO-reeks, nr. 19), ISBN 9044118153, 2006, € 19,90 bij Maklu/Garant
De vertaler stuurde ons net voor de publicatie een stukje, de 'leerstijlinventaris' (download: pdf document 52k) waarmee je kunt bekijken of de tips in het boek van nut kunnen zijn voor jouw kind.
In Nederland is het boekverkrijgbaar via Fontys-OSO

Galbraith,Judy The Gifted Kids' Survival Guide for ages 10 & under herziene druk 1998 Free spirit publishing

Galbraith,Judy en Delisle,Jim The Gifted Kids' Survival Guide: A Teen Handbook Expanded & Updated edition (October 1996) Free spirit publishing ISBN 1575420031

Gardner, Howard, Frames of mind: the theory of multiple intelligences identified. Basic Books, 1983.

Gardner, Howard, The unschooled mind, How children think ans how schools should teach, 10th anniversary edition, 1991 - reprint 2004: Basic Books, ISBN 0-465-08896-1

Gilman, Barbara, Empowering Gifted Minds, Educational Advocacy that works, DeLeon Publishing, Denver, Colorado, 2003, ISBN 1-932186-02-6

De auteur (voor de bekenden: "Bobby Gilman") werkt op het Gifted Development Center van Linda Silverman in Denver, en heeft zelf hoogbegaafde kinderen. Ze schreef een boek dat weliswaar vanuit de optiek van ouders is geschreven, maar dat tegelijk een stevige basis bevat van kennis rond het HB-wereldje in de US. Een basisboek voor wie als ouders voor zijn/haar hoogbegaafd kind wil opkomen met kennis van zaken.

Tegelijk is het ook een boek voor mensen uit het onderwijs of voor anderen die op een profesionele manier HB-kinderen en jongeren willen begeleiden . Het overzicht van mogelijke vormen van een HB-beleid in het boek is zeker de moeite waard om te lezen, en kan zeker een inspirerend en vernieuwend effect hebben op wat je in je eigen school of praktijk voor hoogbegaafden wenst te bereiken.

Gould, S.J., The Mismeasure of Man, Penguin Books London, 1981

De intussen klassiek geworden kritisch boek over de intelligentiediagnostiek. Aangenaam om lezen. Voor wie een duidelijk voorbeeld wil van het feit dat niet alles in cijfers valt uit te drukken.

Halsted Judith, M.S. Some of My Best Friends Are Books, Second Edition: Guiding Gifted Readers from Preschool to High School , 430 blz.,

Meer info en bestellen (lente 2003 $26) bij www.giftedbooks.com/bk0910707243.html, ISBN: 0-910707-51-0

In houd: Een studie- en opzoekboek over hoe begaafde kinderen via goed begeleid lezen, en discussiëren over boeken, gestimuleerd kunnen worden in hun ontwikkeling.

Inhoud

* samenvattingen van +/- 300 boeken
* onderzoek naar leesbehoeften van begaafde kinderen
* info over zaken die met hb te maken hebben, zoals creativiteit, intensiteit in beleving, en sterke gevoeligheid
* vragen die een aanzet geven tot discussie over de boeken
* index van kinder- en jeugdboeken volgens leeftijd, onderwerp, en auteur

Heller,Kurt A. , Mönks,Franz J. Passow,A. Harry eds International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 1993 Pergamon Press Ltd (Oxford, New York, Seoul, Tokyo) ISBN 00 8041 398 6

Kerr, Barbara A., Phd en Cohn, Sanford J., Phd Smart Boys, Talent, Manhood and The Search for Meaning 2001 Great Potential Press Inc. ISBN 0 910707 43 X

Kerr, Barbara A., Phd. Smart Girls (revised edition), A New Psychology of Girls, Women & Giftedness 1997 Great Potential Press Inc. ISBN 0 910707 26 X

website: www.giftedbooks.com/bk091070726X.html

Inhoud: Barbara Kerr bespreekt a.d.h.v. de resultaten van onderzoek en studies van Amerikaanse hoogbegaafde meisjes en vrouwen (waaronder een longitudinale opvolging waaraan ze zelf deelnam) uit de tweede helft van de vorige eeuw de consequenties van het 'vrouw en hoogbegaafd zijn'.
Wat men uit deze studies en praktijkervaring van mensen die met deze doelgroep werken kan afleiden aangaande deze meisjes en vrouwen, wordt
besproken in het boek. Een aanzienlijk deel van het boek wordt gevuld met korte biografiëen van eminente begaafde vrouwen, die ter illustratie dienen
van de bevindingen.
Het boek is doorweven met aandachtspunten en tips voor ouders en (in mindere mate) leerkrachten, teneinde hun hoogbegaafde meisjes zo veel mogelijk op een gepaste manier te kunnen stimuleren, begeleiden en ondersteunen.

Commentaren:
"Als moeder van een slim meisje vind ik dit zeker een interessant boek om gelezen te hebben. Er staan genoeg belangrijke conclusies en info in die niet direct gelinkt zijn aan het Amerikaanse onderwijssysteem en ook in onze situatie de moeite van het meepikken waard zijn.
In het boek wordt o.a. veel aandacht geschonken aan het aanzienlijke gewicht dat het man-vrouw rollenpatroon op de schouders van een meisje/vrouw legt en de mogelijke gevolgen daarvan voor de academische ontwikkeling van deze vrouwen. Ook op het belang van zelfactualisatie in het leven van een begaafde vrouw wordt veel nadruk gelegd. Dingen waar ik als moeder van een kleuter nog nooit ernstig bij stil had gestaan, maar die wel belangrijk zijn om in het achterhoofd in gedachte te houden. Het boek was voor mij niet van begin tot eind evenveel de moeite waard - de bespreking van onderzoek bij minderheidsgroepen in de USA bvb., vond ik minder relevant - maar is in zijn geheel toch zeker een aanrader voor wie met hoogbegaafde meisjes of vrouwen te maken heeft - of er zelf één is."

Lovekey, Deidre V. , Different Minds: Gifted Children With AD/HD, Asperger Syndrome, and other Learning Deficits, Jessica Kingsley Publishers, NY, 2004 - bespreking(E)

Ashley McCabe Mowat, Brilliant activities for gifted ans talented children... that other children will love too, Brilliant Publications, 2003, ISBN 1-903853-47-8

Nicholson-Nelson, Kirsten, Developing students' multiple intelligences. Hundreds of practical ideas to integrate into your lessons and activities. Scholastic professional books, NY, 1998, ISBN 0-590-93101-6

Een boek vol praktische voorbeelden van activiteiten waarmee je, het model van Gardner over multiple intelligenties indachtig, je leerlingen op hun verschillende soorten vaardigheden kunt aanspreken op een uitdagende manier. Onderwijs aangepast aan de eigen leerstijl en voorkeur van kinderen en jongeren blijft geen dode letter...

Kristen Nicholson-Nelson, Developing students' multiple intelligences, Scholastic Professional Books, ISBN 0-590-93101-6

Piechowski, Michael, "Mellow Out," They Say. If I Only Could. Intensities and Sensitivities of the Young and Bright
ISBN: 0-9777530-0-X (aangekondigd boek, 2006/2007)

Rimm, Sylvia, Why bright kids het poor grades, and what you can do about it. www.sylviarimm.com/WBKbook.htm

Rimm, Sylvia, Guide-book Underachievment Syndrome: Causes and Cures. www.sylviarimm.com/WBKbook.htm

Risko, Student Guide for Multimedia Cases in Reading Education: Reading Instruction in the Resource Room www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0072289597/ref=sr_aps_books_1_1/202-2929933-2263066

Rivero,Lisa Creative Home Schooling for Gifted Children: A Resource Guide 2,002 Great Potential Pr., Inc. ISBN 910707480

Over thuisonderwijs. Een boek met veel practische tips en een "hoe begin je eraan", op z'n Amerikaans. Verdere info en bestellen (prijs: lente 2003: $26): www.giftedbooks.com/bk0910707480.html

Rogers K.B.,PhD. Re-forming gifted education 2002 Great Potential Press Inc. ISBN 0 910707 46 4

Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner. Denver: DeLeon Publishing

Een basisboek om te lezen als je kind, je leerling, een beelddenker is. Silverman weet op een ongelooflijk scherpe manier uit te leggen waarom kinderen die in beelden denken in de kou blijven staan in het klassieke onderwijs. Haar grote verdienste is daaren boven dat het niet blijft bij "wat de anderen allemaal fout doen", maar dat ze haarfijn uitlegt wat er wél werkt, wat er inspeelt op de sterktes van deze kinderen.
Lees verder op de website van Silvermans Gifted Development Centrum en op de visual spational resource website

Franklin Smutley,Joan , Yahnke Walker,Sally en Mecksroth,Elizabeth A. Teaching young gifted children in the regular classroom: Identifying, Nurturing, and Challenging 1997 Free Spirit Publishing ISBN 15 7542 017 1, 240 blz. www.freespirit.com/cgi/s_product_nf.cgi?productid=013 } http://www.freespirit.com/cgi/s_product_nf.cgi?productid=013

Op de site: "Most schools don't formally identify children as "gifted" until the third or fourth grade. By then, some of the brightest children have become bored, resentful underachievers. Written for educators (and parents) who believe that all children deserve the best education we can give them, this guide encourages and enables you to identify gifted children as early as age 4 and create a learning environment that supports all students. Includes reproducible handout masters."

Smutny, Joan, Stand up for your gifted child: How to make the most of kids' strengths at school and at home, Free spirit publishing, Minneapolis, 2001, ISBN 1-57542-088-0

Streznewski, Marylou Kelly, Gifted Grownups, the mixed blessings of extraordinary potential
John Wiley & Sons, inc., New York, 1999 ISBN 0471295809

Wordt op de achterflap gerecommandeerd door Alice Miller, Joanne Whitmore, Sally Reis,...
Voorflapje zegt (o.a.):
"Gifted Grownups, Marylou K. Streznewski's unprecedented,10-year study of 100 gifted adults,
examines how being identified as a "smart kid" early on affects career choices, friendships, and
romantic pairings in later life. Why do some talented and gifted people become Mozarts and Einsteins
or corporate chieftains, while others drop out of school, struggle to hold down jobs, or turn to
self-destructive behavior? What are the signs of giftedness, its pitfalls, and its promise? Marylou
Streznewski provides answers to these and other questions, and creates an intriguing picture of what
it is like to have an accelerated mind in a slow-moving world."

Kijk hier eens voor een inhoudstabel+ eerste 24 blz van het boek

Commentaar van S, die het boek voor ons las: "De titel is ietwat misleidend: alhoewel het boek voornamelijk steunt op de weerslag van interviews met volwassenen, komt ook de kindertijd en adolescentie ruimschoots aan bod. Wat bij mij vooral bleef hangen na het lezen, is het verschil (vroege) erkenning en herkenning kan maken voor de gezonde en bevredigende ontwikkeling van een begaafd persoon. Niet hét boek om te lezen als je pas in aanraking komt met het fenomeen hoogbegaafdheid, maar volgens mij waardevol als extra literatuur: je kan nergens beter vernemen wat een hoogbegaafde voelt en ervaart in het dagelijkse leven, dan uit zijn of haar eigen getuigenis."

Strip, Carol A., Helping gifted children soar. A practical guide for parents and teachers, Great Potential Press, Scottsdale, Arizona, 2000, ISBN 0-910707-41-3

Barry Teare, Effective provision for able & talented children, Network Educational Press, 1977 en reprints, ISBN 1-85539-041-8

Barry Teare, Effective resources for able and talented children, Network Educational Press, 1999 en reprints, ISBN 1-85539-050-7

Barry Teare, Challenging resources for able and talented children, Network Educational Press, 2003, ISBN 1-85539-122-8

Webb, James T. ea, Guiding the gifted child. A practical source for parents and teachers, Gifted Psychology Press, Scottsdale, Arizona, 1994, ISBN 0-91707-00-6
vertaling: De begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Een interessant boek in rond dubbele diagnoses: James T. Webb, Ph.D.; Edward R. Amend, Psy.D., Nadia E. Webb, Psy.D., Jean Goerss, M.D., Paul Beljan, Psy.D., and F. Richard Olenchak, Ph.D., Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults (ADHD, Bipolar, OCD, Asperger's, Depression, and Other Disorders), GPP (Great Potential Press), 2004, ISBN 0910707677
bekijk het even bij de uitgever zelf: www.giftedbooks.com/misdiagnosis.html of hier bij amazon

Winebrenner, Susan, Teaching gifted kids in the regular classroom. Strategies and techniques every teacher can use to meet the academic needs of the gifted and talented, Free Spirit Publishing, Minneapolis, 2001 (1992), ISBN 1-57542-089-9

Een heel praktisch, bruikbaar boek dat we ten behoeve van leerkrachten in ons taalgebied ongelooflijk graag vertaald zouden zien!

Winebrenner, Susan, Pamela Espeland, Teaching kids with learning difficulties in the regular classroom: strategies and techniques every teacher can use to challenge and motivate students, Free Spirit Publishing, 1996, ISBN 1-575 42004-X

Samen met het "Teaching gifted kids..." boek van dezelfde auteur een practisch basisboek voor mensen die "tweemaal speciaal" kinderen in de klas hebben.


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be