Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Goed voor een glimlach
Alternatieve 10 Geboden
Mythes en misvattingen
Zotte praat
Wat we nu weer hoorden
Links
10 geboden....

....die leiden tot elitarisme

(hoe HB kinderen gevoelens van superioriteit ontwikkelen)

....die leiden tot begrip

(hoe HB kinderen tijdens de ontwikkeling van hun gaven bescheidenheid aanleren, en leren relativeren)

I. Gij zult verteld worden dat verveling een oordeel des levens is en dat gij gemakkelijk, overbodig werk moet leren verdragen. I. Gij zult geregeld werk krijgen dat relevant, stimulerend en uitdagend is.
II. Gij zult geregeld uw klasgenoten horen klagen hoe moeilijk de test wel was... terwijl gij dacht dat die makkelijk was. II. Gij zult verwachtingen in U gesteld zien die overeenkomen met uw aanleg.
III. Gij zult langetermijn opdrachten blijven uitstellen tot de vooravond van de inlevering... om ze dan in te leveren, en het maximum van de punten te halen. III. Gij zult leren dat zelfdiscipline, langetermijnplanning en hard werk noodzakelijk zijn vooraleer gij in staat zult zijn om kwaliteitswerk af te leveren.
IV. Gij zult uw klasgenoten vragen horen stellen waarvan gij dacht dat ze gisteren duidelijk beantwoord werden. IV. Gij zult de mogelijkheid hebben om door uw klasgenoten en uzelf aan uw leerkracht moeilijke vragen te horen stellen. Vragen, die het nodig maken om diep na te denken en zorgvuldig af te wegen.
V. Gij zult talloze telefoonoproepen ontvangen van klasgenoten de avond voor een test, om U te vragen hoe een moeilijk probleem moet opgelost worden. V. Gij zult het nodig vinden om soms eens uw klasgenoten op te bellen om hen te vragen om hulp en inzicht.
VI. Gij zult voortdurend goede rapporten krijgen zonder ooit hard te werken of te studeren. VI. Gij zult hard werken om goede rapporten te behalen. En gij zult beseffen dat de uitnemendheid van uw werk en de kwaliteit van uw ideeën belangrijker is dan uw punten.
VII. Gij zult het antwoord kennen op elke vraag die de leerkracht stelt....en tevens het antwoord op vragen waarop alle anderen het antwoord schuldig blijven. VII. Gij zult, zult bescheidenheid leren wanneer leerkrachten en uw klasgenoten vragen stellen. Vragen waarop gij het antwoord niet kent. Vragen waaraan gij niet eens zelf gedacht had.
VIII. Gij zult uzelf, uw rapporten en uw werk door leerkrachten als na te volgen voorbeeld zien gesteld worden. VIII. Gij zult, door samenwerking en discussies met uw klasgenoten, beginnen in te zien dat gaven in vele vormen komen en dat geen enkele gave waardevoller is dan een andere.
IX. Gij zult altijd eerst gekozen worden door de leider van het team bij wedstrijden spelling, wiskunde of aardrijkskunde. IX. Gij zult tot het besef komen dat ook gij zowel sterke als zwakke kanten hebt, net zoals alle leerlingen.
X. Kortom, gij zult voortdurend de kans hebben om tot inzicht te komen dat aanleg gelijk is aan waarde als mens, en dat gij, als gij slimmer zijt, gij ook beter zijt. X. Kortom, door een veelvoud aan ervaringen met uw klasgenoten en leerkrachten, zult gij tot een voller en rijker inzicht komen van de waarde van elke mens. Gij zult begrijpen dat menselijke waarde en intellectuele aanleg nooit aan elkaar gelijk kunnen zijn.
(LK en HBBK)  

© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be