Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Adresboek
HB op het web
Verenigingen
Testing, begeleiding
Scholen "met" HB
Winkelen
Organisaties voor testen en begeleiding van hoogbegaafden

Dit is "slechts" een lijst... die aanvulling behoeft door u als ouders die met deze begeleiders te maken krijgt... stuur je aanvullingen en ervaringen gerustdoor, ze worden discreet behandeld! U helpt ons en andere ouders als u mensen kunt aanbevelen dan wel als u mindere ervaringen meldt. We gaan heus niet op basis van één ervaring iemand op of van de lijst plaatsen, enige zin voor relativering is er ook hier wel.

Deze lijst bevat mensen op basis van
- aanmelding door ouders (de meester)
- eigen aanmelding
- vermelding in gevestigde publicaties of vermelding door collega's begeleider

Over ervaringsdeskundigen die een eigen praktijk van begeleiding starten...
Hoogbegaafdheid in de familie, of die ene leerling die je als leerkracht bijblijft, soms wordt hoogbegaafdheid een heus studie-object voor ouders en andere opvoeders. Van de tering de nering makend volgen steeds meer mensen een ECHA opleiding, of één of andere psychologie/spychologisch assistent dan wel therapie opleiding. Wanneer deze mensen zich aanbieden met "ik heb een praktijk opgestart en gelieve deze op de site te vermelden" is het voor mij soms erg moeilijk om ze niet te vermelden op de site. Soms ken ik deze mensen al jaren via mailinglijsten of persoonlijk, heb ik hun eigen weg een beetje kunnen volgen van onzeker zoeken naar die opleiding en dan plots dat "expert" zijn. Stuk voor stuk gaat het over ervaringsdeskundigen, zoals alle ouders en opvoeders die zich bezig houden met hoogbegaafden het na een tijdje zijn. Dit ervaringsdeskundig zijn wil niet zeggen dat men over elke hoogbegaafde een zinvol iets te zeggen heeft. Maar hebben de "profs" dat dan wel? Of deze mensen ook als professionals zo vlak na een gevolgde opleiding ook voor jouw kind of leerling behulpzaam kunnen zijn kan en wil ik als webmaster echt niet beoordelen, en vaak kunnen deze mensen als startend therapeut of begeleider ook nog geen enthousiaste verhalen van ouders voorleggen. Toch denk ik dat mensen die vanuit hun eigen ervaring en bewogenheid naar opleidingen zijn gestapt, alvast vanuit een goede basis van goodwill en aandacht voor het unieke in elk kind vertrekken. Daarom zal ik ze waar mogelijk trachten te vermelden op de pagina's van begeleiding. Uiteindelijk zijn we toch allemaal bijna zo begonnen: vanuit een geraaktheid, vaak in de privé sfeer, dat hoogbegaafden die alles lijken te hebben, toch niet altijd op die rose wolk de wereld doorzweven zoals de goegemeente lijkt te denken.

Beschouw deze lijst dus alleszins niet als enig zaligmakend. Hou je eigen ogen en oren goed open, tracht informatie te winnen bij cliënten van zich aanbiedende begeleiders, en doe vooraf zeker een gesprek om te kijken of je visie op wat er moet gebeuren ook weerklank vindt in de manier waarop de begeleider het denkt aan te pakken. Want weet: rond begeleiding van hoogbegaafden zijn de meningen héél erg verdeeld. Dit lijkt me logisg, na jaren eigen ervaring en studie weet ik één ding zeker: dat er vele soorten hoogbegaafden zijn, en deze kinderen en jongeren vooral gebaat zijn met een individuele aanpak, waarbij de standaard modelletjes sterk gerelativeerd mogen worden.

Mocht je merken dat er iemand op de lijst is gekomen die ondanks onze omzichtigheid eigenlijk vooral "een graantje wil meepikken" en verder echt niets te bieden heeft, ook dan hebben we graag een seintje.

 

Onderzoek (leer- en ontwikkelings) stoornissen - universitaire centra: kijk ook naar de centra kinderpsychiatrie per universiteit, die hebben echt wel kwaliteit in huis. We sommen hier enkele op. Vul gerust aan!

 

UZ te Wilrijk/Edegem

www.uza.be/
Afdeling communicatiestoornissen
Testing van ADHD, Dyslexie
Relatief korte wachttijden en onderzoek (maximaal twee maanden), onmiddellijke terugbetaling van ziekenfonds (details ivm voorwaarden voor terugbetaling best even bevragen bij je ziekenfonds!).
Diagnose enkel afgaande op de gestandaardiseerde testafname

 

AZ Sint-Augustinus

Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
dienst Neurolinguïstiek: Testen NLD, dysorthografie...
Ann Kasperek (Neurolinguiste)
Dorien Cooreman (Neurolinguiste) - privépraktijk: Grote Koraalberg 15, 2000 Antwerpen, 03/225.05.61

 

COS Leuven, COS Gent,...

Kijk bij Centrum voor ontwikkelingsstoornissen in de goude gids.

VUB

Vrije Universiteit Brussel
Ontwikkelings- en levenslooppsychologie
Prof. Dr. I. Ponjaert-Kristoffersen
Pleinlaan 2 C 241-243
1050 Brussel
T: 02/629.25.30 of 02/629.25.33 (secretariaat, is makkelijker te bereiken)

 

CBO: Centrum Voor Begaafdheidsonderzoek (Nederland): www.socsci.kun.nl/psy/cbo/

Het CBO in Nijmegen is al lang een autoriteit op gebied van testen van kinderen op hoogbegaafdheid. Het verricht ook wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen. Ouders en mensen uit het onderwijs kunnen er terecht voor advies. Tevens richten zij in het kader van ECHA de cursussen in voor de opleiding die uitmondt in het diploma "Specialist in gifted education". (Het CBO Antwerpen ontstond oorspronkelijk vanuit CBO Nijmegen, maar is intussen een afzonderlijke entiteit)
Het CBO Nijmegen publiceert ook rond hoogbegaafdheid (onderzoek) en ontwikkelt ook materialen voor hoogbegaafden die in heel het Nederlandstalig taalgebied worden gebruikt.

CLB

 

CLB's: De school van je kinderen sluit een contract met het CLB van haar keuze (is meestal bepaald op niveau van scholengroep of via inrichtende macht)
Adressen:


Op deze websites vind je de CLB koepels:
Website VCLB (vrij CLB): /www.vclb-koepel.be/
Website POC CLB Gemeenschapsonderwijs: www.gemeenschapsonderwijs.be/poc/
Website CLB van OVSG: www.ovsg.be/1scholen.htm
Provinciale Ondersteuningscel VCLB Brabant: www.digiclb.be/pvoc/index.htm

Ervaringen (wordt nog aangevuld - met uw ervaringen?):

Het is niet de bedoeling de staaltjes van onverschilligheid of onkunde, die er jammer genoeg ook wel zijn, hier weer te geven. Blijkbaar zien niet alle CLB's de hoogbegaafden als een doelgroep die hun ondersteuning behoeft. Soms is de kennis van hoogbegaafdheid niet voldoende of zelfs ondermaats. Communicatievaardigheid naar ouders toe over gevoelige zaken zoals kinderen is ook niet iedereen gegeven blijkbaar.

Maar er zijn lichtende voorbeelden. Wij willen hier bewust de goede ervaringen vermelden. Misschien werken goede voorbeelden wel aanstekelijk?

"Ze nemen de tijd om te luisteren, nemen je zorg serieus en zoeken naar een oplossing. Ze handelen snel en correct, begaan met hun job en kennis van zaken (en scholen)
Oog voor hb en zelfs beelddenken. Communicatie met onze school (en met ons als ouders) verloopt vlot en uitstekend, ze houden de vinger aan de pols."

"Voor de mensen van het CLB bij R. de test afnamen, heb ik een persoonlijk gesprek gehad met de psychologe van
het CLB. Zij had R. al eens geobserveerd in de klas. Ze had dus al heel wat info van de juf, de ouders.
Een maand na de test van het CLB, is deze test, samen met de ouders, de juf van z'n klasje, de juf van het volgend klasje besproken. We hebben een uitgebreid verslag mee naar huis gekregen. In dit verslag de motivatie, waarom dus de test is afgenomen. Dan de algemene resultaten. En per test dan nog eens een verslagje van hoe R. die test heeft gedaan, wat zijn reacties waren, met af en toe ook de weergave van R. zijn commentaar. En dan nog een algemeen besluit. In totaal toch zo'n 6 pagina's hoor ! En toen ik achteraf toch nog met een paar vragen zat, heb ik die per mail doorgestuurd naar de psychologe van het CLB, en binnen de paar dagen een degelijk antwoord gekregen. Zo zie je maar dat het ook anders kan !

"Het CLB van onze school gaf grif toe dat ze niet veel ervaring hadden met testen van hoogbegaafden. Ze hebben ons goed doorverwezen. Achteraf hebben ze mee het overleg gedaan en de opvolging, zodat de leerkrachten en de directie bij heb steun en informatie konden vinden. Zo moesten wij als ouders de dubbele rol van ouder en coach van de leerkracht minder opnemen"

"CLB in onze school was best bekwaam, ook wat hb betrof. Een goede IQ test was snel geregeld en werd onder de juiste omstandigheden afgenomen en geïnterpreteerd.
Nadien hebben we veel steun en informatie gekregen die we (toen) nog niet hadden/wisten.
Op uitnodiging van CLB hebben we een aantal maal met z'n allen (leerkracht/wij/directie/CLB) samengezeten om de beste strategie te bepalen die voor iedereen werkzaam zou zijn en blijven."

"Ze hebben onze zoon uitvoerig getest bij het CLB. Een intelligentietest, een spellingstest, een leestest en een test op het automatiseren van de
rekenbewerkingen. Een psychologische test hebben ze niet afgenomen omdat wij dat niet noodzakelijk vonden.
Van elke test en subtest hebben we de resultaten gekregen en samen met het CLB besproken.
Zij hebben met de leerkracht gepraat, samen met ons en ons doorgestuurd naar de personen die we eventueel nodig konden hebben voor de begeleiding van onze zoon.
Dit is misschien uitzonderlijk, maar ik wou het toch even melden."

"Ik heb alleen te maken gehad met medewerkster A. Zij is (samen met de kleuterjuf) komen vragen of ze mijn dochter mocht testen op hoogbegaafdheid. Na de test is ze naar de school gekomen om mij alles haarfijn uit leggen. Ze heeft me een lijst met goede informatieve boeken bezorgd en haar tel nr. voor het geval ik met vragen moest blijven zitten. F. werd gedurende de rest van dat schooljaar (1ste kleuterklas) wekelijks bezocht door 'juf A die haar een uurtje apart nam en nieuwe dingen aanbood. Het volgende schooljaar (3de kleuterklas na versnelling) bleef Annemie haar opvolgen. Ook sprak ze om de 2 à 3 maanden met mij af om problemen te bespreken én te proberen oplossen. Zo iemand verdient het ereburgerschap in hb-land!!!"

"Wij hebben met verschillende medewerksters van dit CLB te maken gehad voor onze zoon, waarmee we wel een zoektocht hebben moeten doen naar een school waar hij paste. Er is steeds een zeer open houding geweest tegenover hoogbegaafdheid in die jaren. In het begin was er de eerlijkheid dat men niet zo goed thuis was in hoogbegaafdheid, een eerste beperkte testing en doorverwijzing. Vandaag horen we van andere ouders dat er een goede ondersteuning wordt gegeven en dat zij een fatsoenlijke uitleg krijgen na het testen van hun kleuter.
Wij hebben dit CLB in enkele jaren tijd zien evolueren van "we zijn hierin niet zo erg thuis, maar willen je wel proberen te helpen" naar een goede ondersteuner van ouders, kinderen en de school, die open blijft staan voor inbreng van ouders en de specialisten. Men heeft cursus gevolgd op CBO, bekwaamt zich op het vlak van HB, en blijft open staan voor informatie, ook als die van ouders afkomstig is."

"Onze CLB begeleider is echt een steun in de gesprekken met de school. Hij werkt ook goed samen met de externe begeleiders die we voor ons kind hebben, en vormt, hoewel onze school zeker niet tegendraads is, toch soms de brug in gesprekken. Fijn dat hij ons zo steunt."

"Onze CLB begeleidster heeft tijdens een gesprek met de juf van H. ons hart gestolen. Die juf is nogal geneigd snel over haar toeren te geraken, en dan heeft H. de indruk dat ze boos is op hem. Hij is nl nogal gevoelig voor intonatie van stem, lichaamstaal,...Dit speelt mee in zijn faalangst. Zij ging compleet in de verdediging toen we dit voorzichtig probeerden aan te brengen, beschuldigde ons kind van liegen en feiten verdraaien, en ons van gebrek aan begrip en vond dat we te weinig steun gaven thuis voor haar inspanningen op school.... De CLB begeleidster heeft toen gewoon rechtuit gezegd dat haar stem ook tijdens dit gesprek de hoogte in ging hoewel wij haar echt van niets beschuldigden of zo, en dat ze daar echt wel op moest letten tegenover ons kind. Wij zouden het zo direct niet zelf gezegd hebben (we dachten het wel), dat zou trouwens niet aanvaard zijn geweest denken wij."

"Ons kind werd getest op 4 jarige leeftijd. Wij kregen een fatsoenlijke uitleg over de testresultaten, en ook een advies over het al dan niet versnellen waarin wij ons konden vinden (en de kleuterjuf ook). We hebben er vertrouwen in dat ons kind zal opgevolgd worden, en dat we regelmatig overleg zullen hebben over de lijn die zal worden uitgezet. Toch een geruststelling, dat je niet alleen voor zulke gesprekken staat, of geen extra "tegenstander" hebt in het CLB, iets wat ik van andere ouders die een ander CLB hebben hoorde (ondenkbaar vind ik zoiets)."

"Wij hadden, na een pat situatie met de kleuterjuffen van ons kind, een gesprek thuis met de CLB medewerkster. Ze stelde zelf voor ons kind te testen. Wijzelf hadden daar niet aan gedacht (we wisten wel dat hij heel slim was, maar zagen dat toen vooral als een voordeel op school), maar zij legde uit dat dit belangrijk was als argument om bepaalde zaken gedaan te krijgen op de school. Ook toen we later toch van school veranderden, was zij het roerend met ons eens. Hoewel deze dame niet echt heel goed op de hoogte was van HB op dat moment, had ze wel degelijk door dat hoogbegaafden ook een doelgroep zijn voor CLB's. Wat dat betreft hebben wij de indruk "geluk" te hebben gehad, als we soms verhalen van anderen horen..."

"Onze zoon is in de 2de kleuterklas op onze vraag getest geweest door het CLB.  W. nam deze test af en heeft daarna zijn resultaten nauwkeurig met ons besproken.  Wij kregen ook onmiddellijk een boekje mee over hoogbegaafdheid.
Met onze vragen en zorgen konden wij steeds bij haar terecht.  Ik heb meermaals mij hart bij haar uitgestort en zij maakte altijd tijd vrij.
Hiermee konden wij al een eindje verder maar onze zoon besliste om niet mee te doen aan de differentiatie die hem aangeboden werd.  Thuis was hij agressief en onhandelbaar.  Zij heeft samen met zorgcoördinator en kleuterjuf al het mogelijke gedaan om hem te helpen."

Privé initiatieven

CBO (Berchem)

Na een periode onder de vleugels van UA (in het vroegere UFSIA) te hebben gewerkt werken Tessa Kieboom met haar team sinds 1 mei 2007 in hun zelfstandige centrum in Berchem.
Activiteiten: IQ testen, individuele begeleiding, schoolgesprekken, lezingen, ouder- en kindergroepen, en vanaf 2012 is de werking stilaan heel divers geworden met neven- en subbedrijfjes. Ze begeleiden ook via een statuut van thuisonderwijs lagere schoolkinderen in voorbereiding op centrale examencommissie.
Het CBO - Centrum voor Begaafdheidsonderzoek werkt uitsluitend met hoogbegaafden.

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek
Grote Steenweg 40
2600 Berchem (Antwerpen)
Telefoonnummer: 03 297 30 88
Faxnummer: 03 297 31 86
E-mailadres: info@cbo-antwerpen.be, www.cbo-antwerpen.be

Eureka (Leuven, Kessel-Lo)

Eureka is in de eerste plaats een (erkende) private school die zich richt op normaal en hoog begaafde leerlingen die omwille van één of ander probleem moeilijk of niet passen in het reguliere onderwijs. Vaak is het voor kinderen voldoende om tijdelijk (1 à 2 jaar) in Eureka te verblijven, en kan later opnieuw in het gewone onderwijs gestapt worden.
Er wordt ook getest bij Eureka, zowel intelligentie als leer- en ontwikkelingsstoornissen en schoolvorderingstesten.
Adres: Diestsesteenweg 722 – 3010 Kessel-Lo (Leuven) – 016/35 55 42 (16u - 19u) - fax 016/35 64 32
De school heeft een telefoonpermanentie voor eerste opvang van vragen. Op het moment van de telefoonpermanentie maakt iemand zich vrij die op de meeste vragen een antwoord kan geven (ma/di/do
13.30-15.00 en woe/vrij 10.30-12.00), zie website
e-mail: eurekaonderwijs@gmail.com
website van school: www.eurekaonderwijs.be

Novilo (Nederland)

Dit expertisecentrum profileert zich in talentbegeleiding naar scholen toe, en heeft zeer interessante video's (sommigen online), trainingen en promoot een vrij evenwichtige en realistische aanpak op school. Gericht op Nederland, maar de informatie en video's zijn zeker bruikbaar in ons Vlaamse onderwijs!
www.novilo.nl

Leerwijzer (Braschaat, Oostduinkerke)

Privéschool die (ondermeer) hoogbegaafden begeleidt naar middenjury examen. Brasschaat en Oostduinkerke

Multidisciplinair centrum Harmonia

Harmonia (Merelbeke/Gentbrugge)
Boswachterstraat 3 te Gentbrugge en
Merelbekestationplein 14, Gentbrugge
09/231 88 01
info@harmonia.be

IQ testen, individuele begeleiding, schoolgesprekken, therapie bij meervoudige problematieken tegen een betaalbaar tarief.

Ervaringsmailtje van ouders die deze vermelding hebben gevraagd op HBV (okt 2005): N. is hier onlangs nog eens getest, op verzoek van de school. De psychologe heeft een naar ons oordeel goede test afgenomen, met een behoorlijk verslag erbij. Kostprijs voor alles samen : € 70.
We vroegen niet om raad, bijstand, ... omdat we daarvoor al oplossingen bij de hand hebben (mede dank zij HBBK). Het hangt er volgens mij vanaf wat je precies verwacht.

Hoogbloeier - Sabine Spyré

Na als ouder jaren op de HBBK lijst haar ervaringen als ouder van- te hebben gedeeld, rondt Sabine Spyré momenteel (2012) nog de ECCHA opleiding (master hoogbegaafdheidsstudies) af met haar eindwerk. Zij startte intussen een eigen begeleidingspraktijk op met een divers aanbod aan diensten. De eerste reacties van ouders en kinderen zijn zeer enthousiast. Volg haar op www.hoogbloeier.be

 

Neurolinguisten:

Dorien Cooreman
Neurolinguïstiek
AZ Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
03/4433771
(testen van IQ tot ontwikkelings-en leerstoornissen, opstellen van plan van aanpak)

 

Psychologen - Vlaanderen

 

An Rummens

In mijn praktijk (psycholoog) begeleid en coach ik o.a. hoogbegaafde en hoogsenistieve kinderen, jongeren en volwassenen om op een positieve manier hun talenten en bijhorende valkuilen in te zetten in school-, werk- en leef-context.

http://www.talenco.anrummens.be/

Klaar Hammenecker
Larendries 35
2890 Sint Amands
0476 50 76 50 (er is geen vaste lijn voor haar praktijk)
klaar@kinderpsycholoog.be
wat info over haar:
www.iutumehrm.com/kinderpsycholoog/

Ervaring van een moeder van hb kind:
"Wij zijn er ongelooflijk tevreden van, het is ook een hele zoektocht geweest voor we haar gevonden hadden, mijn eisen lagen hoog (gewoon omdat N.op zo'n kritiek punt zat, en als je dan zelf wat in het wereldje thuis bent weet je ook naar wat je op zoek bent natuurlijk). Ondertussen heeft ze zich al behoorlijk verdiept in HB ook merk ik, af en toe gaan mijn gesprekken met haar ook daarover omdat ze ook als ZC op een school werkt."

 

Anne Hermans: klinisch psycholoog-psychotherapeut
Zelfstandig klinische psychologe-psychotherapeute, werkt in haar eigen praktijk.
Begeleiding van kinderen en jongeren met een hele waaier aan problematieken. Grondige kennis van en ervaring met hoogbegaafden. Doet ook schoolgesprekken, organiseert ook trainingen sociale vaardigheden. Volwassenen kunnen terecht bij één van haar medewerkers.
Haacht (bij Leuven)
T: 016/60.45.39
F: 016/60 45 54
Anne Hermans werkt samen met enkele andere therapeuten. De info over deze mensen vind je op haar website.

e-mail anne.hermans@scarlet.be
website: www.annehermans.be

De commentaar van verschillende ouders is erg positief ivm onderzoek naar welbevinden van jonge kinderen rond de schoolsituatie, en hulp bij schoolgesprekken. Gedegen advies, respectvolle omgang met ouders en kinderen. Testen van kinderen is mogelijk (door een medewerker), doortesten op specifieke zaken die vragen oproepen ook.

Delphine Dewulf
Klinisch psychologe

Diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Diksmuidse Heerweg 265
8200 Brugge
t 0485/47 94 39
delphine.dewulf@hotmail.com
www.delphinedewulf.be


Kaat Timmerman : psycholoog
zij onderzoekt hoogbegaafdheid, maar ook leerstoornissen ( adhd, nld, autisme)
Boerenkrijglaan 48
3010 Kessel-Lo
T: 016/26.06.85

 

Chantal Van Elsuwege: klinisch psycholoog
Licentiate klinische psychologie
Betekomsesteenweg 45
3200 Aarschot
016/56.82.36

"Onze zoon (4,5) had woede-aanvallen om de kleinste dingen eerst. Echt heel moeilijk. Deze psychologe heeft ons heel goed geholpen om te weten wat er aan de hand was. Bleek dat hij helemaal niet agressief was, maar enkel door frustratie zo reageerde. Hij probeerde krampachtig zich te gedragen als een "normale" kleuter, en pas thuis kon hij dat masker laten vallen. gevolg: uitbarstingen."

 

Annie Vanmechelen: kinderpsycholoog
kinderpsycholoog en bekend met HB-problematiek . Speltherapie, gezinstherapie, gedragskalender, individuele begeleiding
Zeer begaan met de kinderen
Jan Van Rijswijcklaan 164 B1
2020 Antwerpen
T: 03/440.80.50

 

Eric Heyns: Psycholoog
Psycholoog kinder en jeugd, Psychotherapeut
Begijnenstr 38
2300 Turnhout
T: 014/42.21.15

 

Kate De Loore: Psycholoog
Faalangst, studieproblemen, assertiviteit
Van Cheobs
J,Hermanslei 76
2670 Mortsel
T: 03/440.80.58

 

Alice Braham: klinisch psycholoog
Privé praktijk: jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen.
Aandacht voor HB en hooggevoeligheid.
Psychosomatische klachten, angsten, negatief zelfbeeld, lusteloosheid, concentratiestoornissen…
Gesprekstherapie en het aanleren van ontspannings-en meditatietechnieken, gericht op een effectieve en bewuste emotieregulering en zelfaanvaarding.
Diksmuidestraat 43
9000 Gent
09/220.65.58

Is ook medewerkster aan VUB en heeft een onderzoek lopen rond HB en gevoeligheid binnen het kader van de Theory of Positive Disintegration van Dabrowski.
Zie ook dit artikel op onze site: Dabrowski

Anja Jacobs
Klinisch psycholoog, erkenningsnummer bij psychologencommissie: 692108770.
Werkzaam als kindertherapeut op het CGG Vlaams-Brabant Oost, afdeling Sterrebeek, en daarnaast ook privé in een thuispraktijk.
Aanbod: individuele therapie met kinderen en adolescenten (met ouderbegeleiding), ouder-kindtherapie, gezinstherapie
Denkkaders: psychodynamische therapie en systeemtherapie

Adres: Het Bies 53, 3061 Leefdaal
Telefoonnummer: 0498/11.76.71
website: www.kindertherapeute.be
e-mail: anja.jacobs@kindertherapeute.be

Afspraakmomenten: dinsdag (9u-15u) en zaterdag

Sven Cooremans
Klinisch psycholoog en filosoof. Hij voert momenteel een doctoraatsonderzoek (VUB) naar hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Ook in zijn privé-praktijk, waarin hij zich richt op begeleiding van adolescenten en (jong)volwassenen, heeft hij bijzondere aandacht voor deze thema’s. Daarnaast is hij al een tiental jaar actief als leraar en leerlingbegeleider in het secundair onderwijs.
Praktijkadres: Mortselveldenlaan 30, 2640 Mortsel
GSM: 0485 477 120
e-mail: scooremans@hotmail.com

 

Psychiaters

 

dr. Haike De Vlieger
0468/118260
Kerkstraat (oud gemeentehuis)
Humbeek

Kinderpsychiater die zeer grondig tewerk gaat en die niet zomaar direct een simpel label plakt.

Prof. Dr. E. Thiery
Neuropsychiatrie
Koningin Fabiolalaan 79
9000 Gent
09/222 26 76
Gemeld door ouders: diagnose van het "nog iets" bij tweemaal speciaal kinderen (HB + nog iets)

 

dr. Hilde Sijmoens
Kinder- en jeugdpsychiater
St. Geertrui abdij 6
3000 Leuven
T: 016/31.99.99
F: 016/31.99.90
Gespecialiseerd in leermoeilijkheden/stoornissen - kent de HB problematiek goed
Commentaar van een moeder: "Helpt ons in elk geval zeer goed om meer inzicht te krijgen in het functioneren van P."
extra: mogelijkheid om via Antenne 3000 Revalidatie vzw in hetzelfde gebouw, een multidisciplibair onderzoek te laten doen.

 

dr. Inge Buseyne (volwassenen)
Volwassenen psychiater, maar begeleidt ook kinderen en jongeren (mond aan mond reklame van hb ouders werkt...)
Psychiater die ook onderlegd is op het vlak van hoogbegaafdheid en niet-farmacologische behandeling van ADHD (neurofeedback)
In de groepspraktijk werkt dokter Buseyne ook samen met een aantal therapeuten - zie website.
P. De Grootstraat 16 te Averbode, 3271
Dorpsstraat 43 te Ham, 3945
T.: 013 784352 telefoon permanentie op vrijdag 8.30 u - 9.00 u
e-mail: Inge.buseyne@pandora.be
website: www.buseyne.eu/

Prof. Marina Danckaerts
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Kinder- en Jeugdpsychiatrie - specialist ADHD
U.Z. Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
016-34.38.21

dr. Linda Reekmans: Psychiater (volwassenen)

Antwerpsesteenweg 187
9100 Sint-Niklaas
03/760.00.50

Tevens is er een tweede adres in Berchem: Woeringenstraat 33
2600 Berchem
03/295.78.40

Een moeder meldt zéér positieve ervaringen met deze dame, die thuis is in hoogbegaafdheid en die ook heel goed de problematiek die sommige zaken in een gezin veroorzaken weet te kaderen.
De drempel om als ouders zelf ook eens wat steun te zoeken is groot. Dr. reekmans weet je snel op je gemak te stellen, eens je die stap hebt gezet.

 

Kinesisten, logopedisten, optologen, therapeuten,...
download hier een therapeutenlijst van mensen die naast hun opleiding als kinesist, logepedist,... een volledige opleiding hendrickx therapie hebben gevolgd

 

Schrijfsmurf
Voor kinderen met schrijfmotoriek problemen. Ook voor kinderen die door omstandigheden een verkeerde houding, verkeerde gewoontes aanleerden (bv na versnelde instap in lagere school)
Valère Vanderheyden, Leo Meulemansstraat 31, 3020 Herent.
tel.: (016) 23 23 19
e-mail: valere.vanderheyden@uz.kuleuven.ac.be of v.vanderheyden@scarlet.be

Raf Meesen: Kiné, Hendrickx therapie,...
Koerselsesteenweg 34
3580 Beringen (België)
T: 011/43.54.07

Commentaar van moeder van een hb kind: "Bij deze nog de gegevens van onze geweldige kinesist (zelf ook hb). Hij doet een combinatie van Henderickx- en andere therapieën, in functie van het kind. Met hb's is hij geweldig!"

 

Kinesisten- Hendrickx therapie en aanvullende werkvormen
Chantal Dubois en Johan Laporte
T: 052/30 27 45
Polderstraat 36
Londerzeel

website

Testing, analyse en therapie. Deze kinesisten werken vanuit de Hendrickx therapie aangevuld met andere technieken.

 

Hilde Heuninck: logopediste
Leren leren, leerproblemen, Hendrickx...
Hof Van Riethlaan 42
2640 Mortsel
T: 03/4401108
h.heuninck@skynet.be

Hilde Heuninck ontwierp ook een pakket spellen (met begeleidend boek, dat ook afzonderlijk kan gebruikt worden), dat in het kader van remediëring van leerproblemen (rekenen) kan worden gebruikt.
Begin 2005 verscheen het tweede boek, dat zich vooral richt naar rekenproblemen bij kinderen in de tweede en derde graad van het basisonderwijs.
Ervaring van enkele ouders van HB kinderen met problemen van automatisering en studiehouding: "prima begeleiding, open communicatie naar ouders toe, respectvolle omgang met de kinderen".
Voor het pakket en de boeken, zie: www.hetgeelpunt.be/ww/

Ervaring van een zorg-verantwoordelijke binnen een school: "de kinderen vinden het leuk de spellen te doen, je kan in een kleine groep heel speels tot serieuze resultaten komen!"

Ervaring van een ouder: "Hilde Heuninck heeft onze zoon enorm geholpen met zijn rekenen, taal en leerhouding. Zij heeft ook een goed contact met de school, zodat er kan afgesproken worden welke de do's en dont's zijn ivm mijn zoon. Dat is een hele steun is voor de leerkracht en een geruststelling voor ouders en kind"

Ervaring van een ouder: "In het begin vond ik het wel een hele hap uit mijn budget, en ook het feit dat de therapeute zelf niet echt stimuleerde het pakket aan te kopen, deed me twijfelen. Intussen blijken de spellen voor onze kinderen echt een voltreffer. Ze leren speels rekenen en stimuleren elkaar om door te zetten. De prijs valt uiteindelijk erg mee, als je bekijkt dat het pakket een aantal bordspelen bevat, die je kunt blijven gebruiken. Moest ik die spellen in een gewone winkel (met dobbelsteen dan) hebben gekocht, ik was misschien wel even veel geld kwijt geweest"

 

Optometristen, visuele therapeuten:

Lut Helsen, Lange Nieuwstraat 20, Mechelen (015 43 03 10)
Lut helsen doet de testing, voor de visuele training heeft ze een collega-medewerkster. In de wachtkamer vind je zowel teksten rond optetrie en wat het is, als een tekst van iemand die haar werk als onzin afdoet. Dit geeft wel een heel open indruk.

"Ik heb na de testen - 2 uur!- van mijn kind een heel positieve indruk van deze dame. Ze neemt de tijd om de testen uit te voeren, is alert op de compensaties die mijn kind dadelijk deed (uit gewoonte compenseert hij blijkbaar cognitief wat hij aan zijn zicht mist), zodat zij wél een beeld kon schetsen van zijn visuele problematiek daar waar de CLB dokter dat niet "zag". Een heel contrast met het "zicht ok" dat telkens op de CLB verslagen staat was de uitgebreide bespreking (met voorbeelden die ik heel goed kon begrijpen) aansluitend op de testen, en het verslag dat volgde. Wij gaan in op haar voorstel om de visuele training aan te vatten, zodat ons kind minder geforceerd zal gaan kijken op termijn, wat hem zal helpen zich beter te kunnen concentreren in de klas."


Guy Naegels
Centrum Beter Zien
Bacchuslaan 19
2600 Berchem
tel 03 235 67 10
fax 03 236 10 22
website

Gino Van den Camp
functioneel optometrist
Kalishoekstraat 45/47
9120 Melsele
Tel : 03-7552375
Fax : 03-7556484
E-mail : gino.vdc@scarlet.be

enkele websites over optometrie:


Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Katho Kortrijk

bron info: centrum zelf (geen referenties van ouders bekend) - via mail mei 2010
(2010) Startend Initiatief van de opleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie
Wil doen aan: IQ testing, advies ouders en onderzoek (ervaring op site vermeld: 20 geteste kinderen)
Contact: Departement sociaal - agogisch werk - IPSOC
Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk
tel. : 056. 26.41.50
e-mail: expert.hoogbegaafdheid@katho.be

 

Centra voor geestelijke gezondheidszorg: kijk eens op www.hulpnet.com/cgg.htm

 

Multidisciplinaire centra

 

Harmonia (Merelbeke/Gentbrugge)
Boswachterstraat 3 te Gentbrugge en
Merelbekestationplein 14, Gentbrugge
09/231 88 01
info@harmonia.be

Ervaringsmailtje van ouders die deze vermelding hebben gevraagd op HBV (okt 2005): N. is hier onlangs nog eens getest, op verzoek van de school. De psychologe heeft een naar ons oordeel goede test afgenomen, met een behoorlijk verslag erbij. Kostprijs voor alles samen : € 70.
We vroegen niet om raad, bijstand, ... omdat we daarvoor al oplossingen bij de hand hebben (mede dank zij HBBK). Het hangt er volgens mij vanaf wat je precies verwacht.

Indigo
groepspraktijk
testing HB, ADHD, autisme, Leerstoornissen, sociale vaardigheden, werkmethode, aandachtsspanningen
Beperkte begeleiding naar school, individuele begeleiding en therapie
Giswin De Stassaertstraat 9
2800 Mechelen
T: 015 34 27 30
e-mail: info@indigovzw.be

 

TRIANGEL vzw
Multidisciplinair diagnose-& therapiecentrum
Rosekapellestraat 19
2150 Borsbeek
03 321 09 88
0473 44 86 33
e-mail: triangel.vzw@telenet.be

"Wij zijn een centrum waar zowel diagnose als begeleiding mogelijk is van leerstoornissen, concentratieproblemen, ADHD, NLD, ASS, motorische ,emotionele en gedragsproblemen. Wij geven ook cursussen leren leren en sociale vaardigheidstraining.
Op Triangel worden we voornamelijk geconfronteerd met hoogbegaafden en de diverse leerstoornissen. Ook in de cursussen leren leren en sociale vaardigheden hebben we hoogbegaafden. Wanneer er na een IQ onderzoek wordt vastgesteld dat het kind HB is wordt er steeds contact opgenomen met het clb en de school en indien er voldoen de bereidheid is wordt dit besproken met de klasleerkracht zodat aangepaste maatregelen kunnen genomen worden.
Ook onder de kinderen/jongeren met autisme spectrum hebben we HB.
Wij zijn een centrum dat zich uitsluitend richt tot normaal begaafde kinderen en jongeren (geen minderbegaafde) zodoende worden wij regelmatig geconfronteerd met de problematiek van hoogbegaafdheid ( motivationele problemen, onderpresteren, sociaal emotionele probl, onbegrip van de omgeving enz). We trachten dit in de mate van het mogelijke te begeleiden door ofwel psychologische, logopedische of psychomotore interventies of medisch ( kinderarts, neuroloog).
Wij profileren ons niet als een centrum voor HB want dat zijn we zeker niet.
Dit schrijven  is in een notedop onze relatie met HB."


De Wilg VZW
Centrum voor kritische ontwikkelings begeleiding
Prof Hendrickx
K. Boudewijnlaan 2/2
3500 Hasselt
T: 011/22.96.77

 

COB vzw Dienst Diagnostiek
St Geertuiabdij 6
3000 Leuven
Tel 016/31.99.99
Fax 016/31.99.90

Team van 3 psychologen, 4 orthopedagogen en 1 psychologische assistente. Doelstelling : ruim diagnostische onderzoek rond zowel intelligentie, neuropsychologische ontwikkeling, leerproblematieken, emotionele en relationele groei, gezins- en opvoedingscontext.
COB Leuven

Antenne 3000 Revalidatie vzw
St. Geertrui abdij 6
3000 Leuven
T: 016/31.99.99
F: 016/31.99.90
Multidisciplinair centrum. Gespecialiseerd in leermoeilijkheden/stoornissen

 

Centra voor Ambulante revalidatie
zie website van hun federatie

 

Puzzel VZW
Leerstoornissen
Uitbreidingsstraat 488
2600 Berchem
T: 03/239.65.35

 

Andante
Centrum voor begeleiding en testing
Jan Bachot, psycholoog en doctorandus NLD
T: 03/270.37.73

 

In de St. Geertruiabdij in Leuven zetelen enkele nuttige diensten:

PassAnt vzw
COB Centrum voor orthopedagogische begeleiding
St.Geertruiabdij 6
3000 Leuven
T: 016/31 99 99
F: 016/31 99 90

Een ouder die erg tevreden was vertelt: "Het COB is het 'centrum voor orthopedagogische begeleiding'. Er werkt een multidisciplinair team bestaande uit pedagogen, psychologen, enz.
Ze zijn ook verbonden met logopedisten, kinesitherapeuten, psychiater,...
Naargelang van het probleem wordt de beste oplossing en hulp gezocht. Ze werken rond leerproblemen, sociale problemen, ADHD, autisme, anorexie, hulp bij echtscheidingen enz.
Niet specifiek rond HB."

COB vzw Dienst Diagnostiek
St Geertuiabdij 6
3000 Leuven
Tel 016/31.99.99
Fax 016/31.99.90

Team van 3 psychologen, 4 orthopedagogen en 1 psychologische assistente. Doelstelling : ruim diagnostische onderzoek rond zowel intelligentie, neuropsychologische ontwikkeling, leerproblematieken, emotionele en relationele groei, gezins- en opvoedingscontext.
COB Leuven

Antenne 3000 Revalidatie vzw
St. Geertrui abdij 6
3000 Leuven
T: 016/319999
F: 016/319978

Multidisciplinair centrum. Gespecialiseerd in leermoeilijkheden/stoornissen

Dr. Hilde Sijmoens
Kinder- en jeugdpsychiater
St. Geertrui abdij 6
3000 Leuven
T: 016/319999
F: 016/319978

Gespecialiseerd in leermoeilijkheden/stoornissen
Commentaar van een moeder: "Helpt ons in elk geval zeer goed om meer inzicht te krijgen in het functioneren van P."

 

Cheobs: Leren leren, studiehouding, stress, sociale vaardigheden, faalangst
Koning Leopoldstraat I, 5
3000 Leuven
T en F : 016/ 20.76.55
email : cheobs@online.be
website : www.cheobs.be

 

Remedial Teaching Center: Diagnostiek leerstoornissen, training studiemethode, navormingspaketten onderwijs, individuele trainingsprogramma's
(Commentaar van een ouder: is duur en minder geschikt voor hb - dit kan een momentopname zijn en gaan om een specifieke ervaring, individueel dus na te kijken)
Kiezelstraat 107
3500 Hasselt
tel :011/22.46.40
fax : 011/22.10.16
email : rtc@skynet.be
website : users.skynet.be/rtc/


De Korbeel
Adres: Groeningepoort 4 8500 Kortrijk
T.: 056 24 52 59
F: 056 24 52 64
website: www.kliniek-hfamilie.be
e-mail: informatie@kliniek-hfamilie.be
e-mail: patrick.cokelaere@kliniek-hfamilie.be

 

Responsa
Annick Mertens
, voor vele ouders van hoogbegaafden bekend en gewaardeerd wegens haar inzet voor de hoogbegaafde kinderen en jongeren, psychotherapeute en ervaringsdeskundige, heeft enkele mensen rond zich verzameld en richtte in de lente van 2005 een heus consultancy centrum op rond hoogbegaafdheid: responsa (kijk op de subpagina van Impact ook eens regelmatog na of er activiteiten zijn voor je kind)

contact en info:
Mertens Annick
De Linden 48
2240 Zandhoven
0485.35.82.82
mertens.a@yucom.be

Meer gegevens: Annick beschrijft het zelf zo:
Als bestuurslid van een grote vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen verzorgde ik al langer voordrachten voor ouders, scholen en in de lerarenopleiding. Ik begeleid workshops voor leerkrachten in het Vlaamse land.
Ik ontdekte de nood aan een degelijke holistische benadering en begeleiding van hb, zowel van het kind als van zijn opvoeders. Ik zie een nood aan korte wachttijden, indringende gesprekken met deskundige die zowel kennis, communicatie en ervaring bezitten, ook de nood aan veel minder dure oplossingen.
Daarom dus dit Centrum: een aantal losse medewerkers zodat er kan getest worden ( WISC III), advies, begeleiding, ook begeleiding voor de ouders (zowel voor hen zelf als persoon, als opvoeder), de nadruk op hb, maar ook gedrag en leermoeilijkheden, ADHD, Autisme, Dyslexie.
Geen knappe bureau's, geen fantastische praktijkruimte, maar nadruk op persoonlijke gesprekken en een holistische benadering.
Werken mee: allemaal vrouwen, moeders van hb kinderen. Met hun eigen specialisaties: een afgestudeerde psychologe, deskundigen op bepaalde terreinen zoals autisme, speltherapie met kleine kinderen, ADHD. Men is nog bezig met een logopediste en een neurologe te onderhandelen.

 

Begeleidingscentrum Voor Kinderen en Ouders
tel: 0476/99.68.13
mail: elke.lefever@bcko.be
web: www.bcko.be
adres: Plas 10, 1840 Londerzeel

Hier worden de "schatten" groepjes, die door Anne Hermans en en Katya Vandenbroucke uitgedacht zijn ingericht. Bron info: centrum zelf, mail, 2012

 

Studiebegeleiding, leren leren, coaching,...

AJABOE
initiatief: Marijke Colson
10/2013: " Is deze maand geboren: AJABOE vzw met als doel het begeleiden van jongeren bij het behalen van hun diploma, maar ook hulp aan leerkrachten via kangeroeprojecten en leuke workshops voor Hb'ers"
www.ajaboe.be

An Debaene
Studieloopbaanbegeleiding
Hoge Aardstraat 81
2610 Wilrijk
03/384 16 64
0498/68 49 37
andebaene@hotmail.com

 

Vanessa Martens
Leerbegeleiding en psychomotorische begeleiding
T: 03/669.77.52

 

Marit Goossens
Gosky bvba / CSGB (Centrum voor Studie- en Gedragsbegeleiding)
Brakenberg 10
2980 Halle-Zoersel
T/F 03/644.78.33
gsm 0475/54.27.58
gosky.goossens@scarlet.be
www.gosky.be
M. Goossens is coördinator van het Centrum voor Studie- en Gedragsbegeleiding. Samen met een vijftal medewerkers, verspreid over heel Vlaanderen, begeleidt zij voornamelijk hoogbegaafde jongeren én hun omgeving (zowel ouders als school).
Samen met Tessa Kieboom (CBO) geeft zij workshops voor leerkrachten, ouders en hulpverleners.
Met Gosky bvba biedt zij tevens communicatiebegeleiding, training en coaching aan hoogbegaafde volwassenen.

 

viaeduca
Heidi Callens doet ondermeer studiebegeleiding en begeleiding centrale examencommissie.
Coach met ruime ervaring. (ook bureau voor bijlessen en studiecoaching algemeen)

Ann Van Riet
Althea training & coaching
Naamsesteenweg 140/42
3001 Heverlee
T: +32 (0) 474 65 79 43
E: ann@althea-training.be
W: www.althea-training.be

Training en coaching voor hoogbegaafde volwassenen. Workshops, cursussen, individuele coaching.

B.E.S.T.: Begeleidingscentrum Efficiënt Studeren
Lage Kaart 29
2930 Brasschaat
T : 03/652.10.34
F : 03/653.46.01
GSM : 0475/28.10.42
e-mail : B.E.S.T.@skynet.be
website: www.bestvzw.be/


Het Leerhof
Hollebeekstraat 6
B-9661 Parike - België
Contact : ir. Bernard Lernout
Tel +32 55 420 243
Fax +32 55 420 391
GSM +32 497 484 204
e-mail : info@leerhof.be

"Dankzij de begeleiding en cursussen van ' het leerhof' , rond leermethodes, haalde mijn zoon (14) een prachtig eindresultaat bij de laatste examens, na een hele moeilijke periode van bijna 3 jaar voor hem, waarin hij zwaar depressief was , niet meer wilde leven en nu na 3 jaar eindelijk weer op zijn pootjes terechtkwam.
Het is een feit dat hij geen leermethode had en ik me daar zeer sterk zorgen over maakte.
We kregen via het CBO de tip contact op te nemen met Bernard Lernaut van het leerhof in Parike. Meer uitleg vind je op hun website . Ik ben de sessies ook gaan volgen , anders kon ik niet weten waar hij mee bezig was. Regelmatig kon je ons vorig jaar dus met het white board in de living zien staan , terwijl mijn zoon me zijn leerstof 'doceerde'.
Hij volgde ook een paar namiddagen prive studie coaching .
Bijna onmiddellijk zagen ook de leerkrachten op school dat er iets essentieel veranderd was.
Bernard en zijn vrouw zijn schatten. Voor de kostprijs hoef je het niet te laten: 30 euro voor een halve dag is heus niet te duur."

VCOV-Jongerenservice
Guimardstraat 1
1040 Brussel
TEL : 0900/10.364
FAX : 0900/10.243
e-mail : jongerenservice@scarlet.be
trainingen en cursussen Leren studeren

 

Centrum voor Creatief leren EUREKA
Contacteer: Anny Cooreman of Marleen Bringmans
specialiteit: leerstoornissen, onderpresteren, remediëring, privé-onderwijs, vakantiecursussen o.m. "leren leren" door middel van een training in bepaalde vakken
Diestsestw 722
3010 Kessel-lo (Leuven)
T: 016/35.55.42 (16-19u)
e-mail: eurekaonderwijs@advalvas.be
School die zich richt op normaal en hoog begaafde leerlingen die omwille van één of ander probleem moeilijk of niet passen in het reguliere onderwijs. Vaak is het voor kinderen voldoende om tijdelijk in Eureka te verblijven, zodat later opnieuw in het gewone onderwijs kan gestapt worden.
Erkende school, maar niet gesubsidieerd (heeft dus een prijskaartje).
website van school: www.eurekaonderwijs.be

Tip: vakantiecursussen leren leren, al vanaf eerste graad basisonderwijs.

 

Steunpunt leerbevordering en mediatie - dr Jo Lebeer

Privé praktijk: Dieseghemlei 3 • 2640 Mortsel
e-mail: jo.lebeer@ua.ac.be
dr. Jo Lebeer werkt met kinderen en jongeren die om één of andere reden problemen hebben met leren. Via o.m. de methodes van Feuerstein, maar ook op basis van andere voorbeelden, wordt gekeken hoe een leerling boven zijn beperkingen kan uitstijgen.
Het steunpunt is ook erg bezig met inclusief onderwijs, in de zeer brede zin van het woord.

Leerwijzer: www.petit-lorrain.be/

Privéschool (met bijbehorend prijskaartje).
Van de website: "de school is volledig gericht op het gedifferentieerd, dus geïndividualiseerd, onderwijzen van jonge mensen, die om de een of andere reden, maar niet door een tekort aan intelligentie, een leerachterstand hebben opgelopen, of dreigen op te lopen"
Afdeling in Brasschaat en Oostduinkerke: secundair onderwijs (Oostduinkerke: internaat voorzien)
Afdeling in Oostduinkerke: externaat basisonderwijs
Een moeder meldt ons dat ze in het kader van thuisonderwijs van haar dochter een goede steun kreeg van de afdeling in Brasschaat. Een andere moeder wijst er op dat Oostende een goede oplossing bleek voor haar hb kind.
Mogelijkheden: Individuele begeleiding gedurende het schooljaar, speciale cursussen tijdens schoolvakanties. Meer weten? Zie website.


HP coaching: coachingbureau (Franstalig) in het Brusselse. Richt zich op leerlingen, studenten en volwassenen

Tania Gevaert
Praktijk in Oostende en Hasselt (juli 2012, info van mevrouw zelf en website)
Gifted - Training & Coaching
0497 33 86 92
gifted@telenet.be
www.studiewijs.be

 

IKM (Instituut voor kennismanagement): www.ikmgroup.com/IKMmain.htm

Privéschool (met bijbehorend prijskaartje).
Blijken moeilijk te bereiken (redactielid trachtte tevergeefs contact te nemen).
Contact- en afstandsonderwijs mogelijk.


(info verstrekt door de dame zelf, nog geen info van cliënten - info nov 2009, update aug 2011, juli 2012)

"Ik ben zelf HB en heb me op basis van mijn eigen ervaringen en die van andere HB, die ik o.a. leerde kennen via Mensa, grondig verdiept in de specifieke problematiek van HB volwassenen.
Ik ben sociologe-antropologe en therapeute in de interactionele vormgeving (Educatieve Academie, Antwerpen), en werk als zelfstandige psychotherapeute in groepspraktijk 't Labyrint in Ham (i.s.m. psychiater Inge Buseyne) en in mijn eigen praktijk in Geel."

Christel Grieten
De Spiraal | Mosselgoren 149 | 2440 Geel (Ten Aard)
't Labyrint | Dorpsstraat 43 | 3945 Ham (Kwaadmechelen)
0484/782.122 (weekdagen 18u-18u30)
http://www.therapeutdirect.be/profiel/id1670-De_Spiraal__Christel_Grieten.html

 

Ans Ramaut - Unique talentbegeleiding

Ans is een moeder van- die ook leerkracht is, en die zich via een aantal cursussen heeft geworpen op begeleiding van hoogbegaafden. Divers aanbod. Nog geen info van cliënten gekend.(juli 2012)
www.unique-talentbegeleiding.com

 

Voor onze Nederlandse lezers...

 

Novilo profileert zich in talentbegeleiding naar scholen toe, en heeft zeer interessante video's (sommigen online), trainingen en promoot een vrij evenwichtige en realistische aanpak op school.
www.novilo.nl


HIQ: Hoog IQ: consultatiebureau rond hoogbegaafdheid: www.hiq.nl/hb.htm

Nederland. De maker van deze website geeft advies en verstrekt informatien over hoogbegaafdheid. Interessante artikels. Tarieven worden duidelijk op de site geafficheerd. Origineel aanbod van activiteiten voor kinderen en volwassenen. Organiseert ook lezingen.

 

OMNINO: www.omnino.nl/

Site van het adviesbureau van Ina Barrevelt-Teisman. Bevat interessante inhoudelijke bijdragen van Ina Barrevelt-Teisman (die ook een mailinglijst beheert: o-m-o), haar visie op begeleiding van hoogbegaafden, ...

 

unique begeleiding: www.unique-talentbegeleiding.com

bron: An Ramaut zelf (mei 2011) , iemand die al enkele jaren met hoogbegaafdheid bezig is.
"Ik ben fan van jullie site vanaf dag 1, ik was toen nog zoekende wat er met mijn zoon van toen 7 mis was.
Nu zijn we al twee jaar verder en zit mijn zoon op het leonardo onderwijs, hij doet het heel goed en ons gezinneke is weer in rustiger vaarwater gekomen.
Ik ben zelf afkomstig uit West-Vlaanderen maar woon sinds enkele jaren in Nederland.
Ik sta zelf voor de klas en heb daarnaast mijn opleiding voor hoogbegaafdenbegeleider afgerond.
Deze zomer organiseer ik een kamp voor HB kinderen in Loon op Zand, in Noord-Brabant, NDL.
Op de site www.unique-talentbegeleiding.com kunt u meer informatie vinden over wie ik ben en wat ik doe.
Ik zou het heel tof vinden om ook enkele Belgische kinderen te trekken, aan mijn taaltje zal het niet liggen :)
Het zou een hele eer voor me zijn als ik met het kamp vernoemd zou kunnen worden op de site.
Ans Ramaut "

Centrum voor creatief leren: www.creatiefleren.nl/

Privé onderwijs.
Van de website: "De Stichting Centrum voor Creatief leren is een particulier initiatief waarbij zorg en onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen gecombineerd worden. De behoefte hieraan is vanuit de praktijk manifest geworden en gebleken is dat het regulier onderwijs geen afdoende antwoord op de problemen van deze kinderen heeft. Het centrum richt zich in eerste instantie op (hoog)begaafde kinderen, maar ook volwassenen kunnen er terecht"

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be