Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Hoogbegaafd
Omschrijving
Met hoeveel zijn ze?
Definities in literatuur
Anders "zijn"
Asynchrone ontwikkeling
Omgeving
Discussies over "hoogbegaafd" als term
 
Hoogbegaafd intro

Het is heel moeilijk om iedereen het eens te doen worden over wat hoogbegaafdheid eigenlijk IS. De ene houdt het op een hoog IQ hebben, de andere op een geheel eigen manier van zijn. Het zal wel de combinatie van de twee zijn. Misschien een geruststelling: de specialisten zijn er ook nog steeds niet uit. Er zijn nog steeds discussies aan de gang over wat het nu is, die intelligentie, en hoe dat dan best wordt gemeten.

Belangrijker dan de ultieme definitie van het woord, is eigenlijk wat er met de begaafdheid van een kind gebeurt. Wordt er rekening mee gehouden? Zijn er mogelijkheden voor elk kind, dus ook een slim kind, om zich evenwichtig te ontplooien? Welke zijn de wolfijzers en schietgeweren? En vooral: hoe kunnen wij als ouders en begeleiders ons kind een beetje helpen?

Op de pagina's in dit deel van de site plaatsen we enkele definities, valt er wat te lezen over het begrip hoogbegaafd. Deze pagina's zijn er wel degelijk om gelezen te worden, maar laat de zoektocht naar een omschrijving van intelligentie u niet afhouden van de essentie: het gaat om de begeleiding van onze kinderen, niet om het laatste woord rond het begrip hoogbegaafdheid.

Een goede definitie heeft anderzijds ook belang. Als maar wat meer mensen in het onderwijs via een betere begripsomschrijving en aandacht voor hoogbegaafdheid in hun opleiding en bijscholingen zouden beseffen dat hoogbegaafden niet systematisch screenen, betekent dat veel kinderen onder hun capaciteiten worden aangesproken, zouden er veel minder van onze kinderen en ouders heen en weer zwerven tussen scholen en therapeuten. Als elk kind ook gebruik zou kunnen maken van het RECHT om zichzelf, met alle capaciteiten dat het heeft, ten volle te ontplooien, het zou voor onze kinderen een veel betere wereld zijn.

Een doordenkertje voor alle doeners, die zich niet te erg willen verliezen met in de lucht blazen:

"De mens zal met grote vleugels,
doordat hij tegen de weerstand biedende lucht kracht weet te ontwikkelen,
met succes de lucht overwinnen en zich op haar verheffen kunnen"
(Leonardo Da Vinci)

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be