Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Literatuur
Inleiding
Nederlandstalig
Engelstalig
Tijdschriften
Tweemaal Speciaal
Faalangst
Gastsprekers sectie
...
...
...
...
...
Links
Literatuur: tijdschriften

Nederlandstalig

Vooruit, leerstof voor begaafde kinderen op de basisschool. CBO Nijmegen, Kluwer, ISBN 9065010858.

Vooruit verschijnt 3 maal per jaar. Prijs (info: augustus nummer 2004): 38 euro/aflevering.

Redactie: Vooruit-redactie, , PB 9104, 6500 HE Nijmegen. e-mail: e.schrover@ACSW.kun.nl

Vooruit bevat artikels vanuit de praktijk van verrijking en vakversnelling voor een heel gamma aan leervakken. De moeilijkheidsgraad van het materiaal is steeds aangegeven. Vanuit de Vooruit redactie worden er ook, bij het CBO Nijmegen, studiedagen en opleidingen georganiseerd, onder meer voor het leren werken met het materiaal.

Aard: materiaal voor gebruik in de klas en in een kangoeroeklas/plusklas/klim-op klas.

Doelgroep: mensen uit het onderwijs. Ook leuk voor thuisonderwijs of voor het bieden van uitdaging aan kinderen die blijven hongeren naar kennis en interessante activiteiten, ook buiten de school.

Talent, tijdschrift over hoogbegaafdheid. Uitg. Van Gorcum , ISSN: 1388 - 180 - meer info hier

Er is nu ook een speciale Talent website , met een beveiligd stuk waar abonnees extra zaken kunnen vinden.

Talent verschijnt 8 maal per jaar. Prijs van een jaarabonnement: 47 euro (Nederland) en 65 euro (andere landen). Studenten krijgen korting. Leden van HBBK ook. Proefnummer: 2 euro. (info: mei 2006).

Iets lezen alvast?

Dit tijdschrift behandelt zowat alle mogelijke thema's die met hoogbegaafdheid te maken hebben.

"Talent is een toonaangevend onafhankelijk tijdschrift over hoogbegaafdheid. In verhelderende artikelen wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van opvoedkundige en onderwijskundige zorg voor hoogbegaafden. Talent bespreekt lesmethoden en verrijkingsmateriaal, (wetenschappelijke) onderzoeken, ervaringen in het buitenland, politieke besluitvorming, congressen en symposia en vakliteratuur.
Is hoogbegaafdheid ook voor u een onderwerp op de agenda? Lees dan wat vooraanstaande deskundigen dit jaar in Talent publiceren over verrijken, versnellen, onderpresteren, schoolkeuze, communicatie tussen ouders en school, leerstrategieën, leerstoornissen, leerstofaanbod, good practices, leerlingbegeleiding, beleidsvorming in hetonderwijs, psychosociale hulpverlening en de sociaal-emotionele ontwikkeling van hoogbegaafden.
Kortom, Talent is een onmisbare informatiebron voor ouders van hoogbegaafde kinderen en voor iedereen die professioneel met hoogbegaafden in aanraking (kan) komen zoals leerkrachten van basisscholen en voortgezet onderwijs, onderwijs- en schoolbegeleidingsdiensten, docenten / studenten PABO, (ortho-)pedagogische adviesbureaus, consultatiebureau- en schoolartsen
."

Aard: tijdschrift rond hoogbegaafdheid, er worden allerlei onderwerpen behandeld.

Doelgroep: Talent heeft een vrij brede doelgroep: zowel ouders, professionele begeleiders als mensen uit het onderwijs kunnen zeker wat uit het tijdschrift opsteken.

Besparingstip:
Bij vermelding van het feit dat je lid bent van de mailinglijst HBBK, betaal je voor een jaarabonnement op Talent (8 nummers) 15 % minder.
Info op Tel.nr. : (0031)(0)59 237 95 55 (Van Gorcum) i
E-mailadres: talent@vangorcum.nl

Bekina Kroniek

Redactie:

Ledenblad van BEKINA, een vereniging voor ouders van hoogbegaafde kinderen en jongeren. bevat verslagen van bijeenkomsten, literatuur besprekingen, en verslagen van thematische werkgroepen.

Doelgroep: tijdschrift van de vereniging Bekina, ledenblad. Sommige artikels overstijgen het niveau van een zuiver ledenblad.

Engelstalig

 

Wordt nog aangevuld - voorlopig wel al een uniek aanbod dat voor u geregeld werd door een goede ziel!

Een interessant (Engelstalig) tijdschrift is Understanding Our Gifted. Dit (trimestrieel) tijdschrift wordt niet enkel op papier, maar ook elektronisch verdeeld. Voor meer informatie en inhoudstafels van de voorbije nummers,
zie www.our-gifted.com/backissues.htm.

Je kunt een individueel abonnement nemen voor 35US$ (ong. 30EUR) per jaar (zie website van UOG)
Je kunt echter ook in een groepsabonnement stappen van een groep Belgen en Nederlanders. Een vrijwilliger zorgt voor de afhandeling van de formaliteiten...zonder enige winst uiteraard.

Iedereen die interesse heeft kan zich inschrijven door 9.5 EUR over te schrijven op rekening:

330-0935351-34 op naam van HBV-UOG

Voor mensen die een internationale overschrijving willen verrichten: dit zijn de nummers die je moet doorgeven aan je bankinstelling (anders betaal je nog eens 9 EUR aan onkosten):

BIC=BBRUBEBB (dit is een code van de bank, ING)
IBAN=BE68330093535134 (dit is de code van de rekening)

Vanuit Nederland brengt een overschrijving met gebruik van bovenstaande nummers normaal geen extra kosten met zich mee!

Gelieve in de mededeling te vermelden "UOG" gevolgd door je e-mailadres.

Werkwijze:
De vrijwillige beheerder van dit groepsabonnement stuurt je e-mail adres door naar Open Space Communications. Zij debiteren 11 US$ op de VISA-kaart van de UOG rekening die hierboven vermeld staat, en even later krijg je dan een e-mail van Open Space Communications met je persoonlijk paswoord. Daarna kun je zelf de laatste nummers downloaden. De bestanden zijn in PDF formaat. Ze zijn beschermd met een paswoord. Ook dat paswoord wordt je toegezonden via e-mail. Als je betaald hebt, en je ontvangt geen e-mail binnen de twee weken, stuur dan een berichtje (op UOG@telenet.be) aub.


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be