Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Literatuur
Inleiding
Nederlandstalig
Engelstalig
Tijdschriften
Tweemaal Speciaal
Faalangst
Gastsprekers sectie
...
...
...
...
...
Links
Tweemaal speciaal: over het "met" van "HB met"

Lees ook onze pagina's over "probleemkinderen"

Aan deze lijst moet echt nog veel worden aangevuld, geduld aub.

Dyslexie

Davis,R. De gave van dyslexie, 1995, Elmar, ISBN 90 38903 197


Autisme

Vermeulen,P. Brein bedriegt, als autisme niet op autisme lijkt, 1998, Vlaamse dienst autisme/EPO, ISBN 90 6445 127 3
Vermeulen,P. Een gesloten boek, autisme en emoties, 1997, Vlaamse dienst autisme/Acco, ISBN 90 334 4748 7

Hoogsensitief

Elaine N. Aron, Het hoogsensitieve kind- help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt
Uitgeverij Archipel, ISBN: 90 6305 1182

ADHD - of gewoon aandachtsregulatieproblemen samen met HB?

Edward Hallowel & John Ratey (2005) Hulpgids ADHD, de meest complete gids voor een succesvol leven met ADHD. Uitgeverij Nieuwezijds.  ISBN 90 5712 211 1

Lees dit boek zeker als je een HB kind hebt dat onderpresteert en waarbij je vermoedt dat het problemen heeft met aandachtsREGULATIE (met dank aan Anne Hermans voor de referentie en wat extra info over het boek):

De auteurs, Hallowel en Ratey, bouwen verder op de inzichten van Prof. R. Barkley. Barkley heeft het niet zozeer over zuivere "concentratieproblemen of aandachtstekorten" - in termen van de hulpverleners: aandachtsSPAN - dan wel over problemen met aandachtsREGULATIE. In die zin is de tijd hopelijk voorbij dat ADHD werd uitgesloten als een kind zich bij interessante activiteiten wél kon concentreren... (dan werd doorgaans ofwel aan Asperger ofwel aan "uitdagen brengt allicht een oplossing" gedacht, zonder meer).

Sommige hulpverleners denken nog te veel enkel in termen van aandachtsspan. Een aantal kinderen dat zich wel lang op een heel aantal boeiende dingen kan concentreren, viel daardoor uit de boot wat begeleiding van hun concentratieproblemen betreft.

Aandachtsregulatie betekent dat je kan doen wat je moet doen ook al is het saai, dat je niet vertraagt, dan wel vertraagd wordt, of vervelend, dan wel verveeld wordt bij te weinig prikkels.

Versnellen en verrijken op zich werd vroeger wel eens als de "enige te volgen weg" gepropageerd voor HB- onderpresteerders die zich wel degelijk bij boeiende activiteiten konden concentreren maar die niet de nodige aandacht konden opbrengen voor de saaiere, "verplichte" activiteiten, voor herhaling,.... Sinds de inzichten van Barkley is men daar voorzichtiger in geworden: onderpresteerders kunnen OOK door gebrek aan zelfregulatie/aandachtsregulatie in de problemen komen. Onderpresteren is niet altijd enkel het gevolg van gebrek aan uitdaging, het kan ook een oorzaak hebben bij een gebrek aan aandachtsregulatievermogen van een kind.

Als dit de situatie is, kan het best zijn dat uitdagen: versnellen, verrijken, stimuleren op zich niet echt het beoogde effect bereikt, maar integendeel het kind nog meer met een laag zelfbeeld opzadelt: "wij doen dit nu allemaal voor je, en nog breng je het niet op je best te doen" - je zou voor minder slecht in je vel gaan zitten!.

Prevaleert dan het concentratie/regulatie probleem en hoef je dus niets meer met dat hb zijn te doen? Toch niet altijd. De verdienste van Barkley en de zijnen is net dat ze de beide aspecten van het tweemaal speciaal zijn in de kijker zetten: het sterke moet zeker gevoed en gestimuleerd worden, maar tegelijk dient het probleem van de aandachtsregulatie aangepakt te worden.

Is dit een tegenargument tegen verrijken en versnellen? Neen! Wel tegen "blind" verrijken en versnellen als oplossing voor onderpresteren, dat wel eens door mensen die niet beter weten ook vandaag nog gepropageerd wordt.

Op een rijtje: De auteurs sommen op dat er aandacht moet zijn voor:

1. Juiste diagnose en onderkenning van talenten en sterke punten
2. Uitvoering van een vijfstappenplan dat de talenten en de sterke punten versterkt
3. Voorlichting (wat is ADHD)
4. Verandering van leefgewoonten : minder elektronica, meer tijd met gezin en vrienden
(de auteurs gaan er vanuit dat elektronica in combinatie met aanleg voor ADHD, de symptomen versterkt).
5. Structuur
6. Psychotherapie
7. andere vormen van therapie (motorisch, studiebegeleiding...)
8. Medicatie

En het vijfstappenplan begint met ‘verbondenheid’ met de leerkracht of coach en daarna het vinden van het ‘vlammetje’…en dan het moeilijkste: leren oefenen tot je iets beheerst… en tot slot het belangrijkste ERKENNING

De auteurs zien ADHD niet als stoornis, maar als manier van zijn. ADHD'ers zijn creatiever, intelligenter dan gemiddeld…alleen zijn ze niet meer aangepast aan ons onderwijssysteem en de eerder administratieve maatschappij (idee: "hunters in a society of farmers").
De besproken gevallen gaan over welvarende intellectuele gezinnen. Er is er eentje bij met een kind met een IQ boven 150 dat zo geplukt kan zijn uit de typische HB-populatie die zich bij centra zoals het CBO of bij psychologen die zich met begeleiden van HB-ers bezighouden. Er wordt enorm aandacht besteedt aan het zoeken van de juiste school die de talenten ziet en creativiteit toelaat, enz...

Lees alvast ook...

Nog verder verdiepen, lezen?

Enkele links om verder te lezen op het web

 • op www.leerlingbegeleiding.nl
 • boekenlijst op www.adhd.nl
 • http://members.aol.com/BevKPrice/HTML/web05.html
 • Site van Thom Hartmann (de uitvinder van het begrip "a hunter in a farmer's world"), waarop interessante boekentips staan
  (commentaar van D, die een boek van Thom Hartmann las):
  "Procrastination" is jagersgedrag. Ook de rekbaarheid van de tijd is in die context te verklaren. Als de jager zijn prooi in het oog heeft, volgt er een desnoods urenlange achtervolging van de prooi met intense concentratie, de tijd lijkt echter in een flits voorbij te gaan.
  Dit integenstelling tot het op school gecultiveerde landbouwersgedrag. Voor de landbouwer zijn er geen saaie dingen, hij werkt en denkt op lange termijn, tijd is niet rekbaar maar evenwichtig.
  Deze auteur schrijft niet lovend over de school. De school als ze nu is, is volgens hem een Pruisische uitvinding. De reden van de schoolplicht was kinderen zo vroeg mogelijk in handen te krijgen en ze te conditioneren tot volgzame burgers.© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be