Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
HB op school
Drie vragen
Samenwerking
School-Ouders
Lesgevers
Lastige ouders
Aangepast onderwijs
Enkele voorbeelden van
begaafde leerlingen
Typering van leerlingen
Leerstijlen
Onderpresteren
Didactisch materiaal
Visies op HB in onderwijs
Modellen van aanpak
Versnellen
Ervaringen
Scholen "met" HB
 
Scholen met aandacht voor hoogbegaafden

In deze lijst nemen we scholen op waarvan minstens één bron ons heeft verteld dat er speciale aandacht is voor hoogbegaafde kinderen en jongeren.

We beseffen dat deze lijst lang niet volledig is, en dat de situatie op een school van jaar tot jaar kan verschillen. Indien u nog scholen kent die kunnen toegevoegd worden, of u problemen heeft met een vermelding in deze tabel, gelieve ons dat via e-mail te laten weten.

Wij gaan ook slechts verder op wat ons wordt gemeld, dus is het best dat ouders die een school zoeken, zich zelf ter plaatse bevragen over de realiteit van elke dag. De directie van de school is daarin één bron, de verantwoordelijke van het programma voor hoogbegaafden kan een goede andere bron zijn. En wat wij zelf als ouders hebben ervaren, is dat het zeer nuttig is eens contact te hebben met ouders van hoogbegaafde kinderen die al in de school aanwezig zijn, om hun beleving te kennen. Als de school zelf geen namen wenst door te geven, kan u altijd vragen dat uw naam wordt doorgegeven aan een andere ouder, dan heeft die de keuze u eventueel zelf te contacteren. Hiermee gaat de school dan niet tegen de privacy van het andere gezin in.

Een alternatief is dat u een vraag stelt bij HBBK (Hoogbegaafde Belgische Kinderen), de Vlaamse groep van ouders van hoogbegaafde kinderen. Misschien is er wel iemand op die discussie lijst aanwezig die over de school waarover u vragen hebt, iets meer kan vertellen.

Toch even een bedenking vooraf. Soms gebeurt het dat de ene ouder wél en de andere niet te spreken is over het (hb) beleid van een school. Wees jezelf bewust van je verwachtingen en probeer op de school die je bezoekt zelf na te gaan in hoeverre daaraan wordt voldaan: niet iedereen verwacht hetzelfde en niet iedere school biedt hetzelfde!

Mogen we nog toevoegen dat vermelding op deze lijst hoegenaamd geen "kwaliteitslabel hb school" inhoudt. Er zijn ook scholen bij waar bepaalde mensen met hun hb kinderen bij wijze van spreken gillend gaan lopen zijn, terwijl anderen er heel tevreden blijven.

Centraal staat dus: doet de school iets met hoogbegaafden, of zegt een ouder dat het er een goede plaats is om eens te gaan kijken. WAT er dan wordt gedaan, en of dit met jouw idee van wat je kind nodig heeft strookt, daar kunnen we verder niet zo veel over zeggen.

Structuur van de lijsten:

- bovenste lijst: in volgorde van toevoeging na 1 juni 2011, oudste onderaan, laatste bovenaan
- scholen hier onder in de tabel: alfabetisch volgens gemeente, alle gemelde scholen voor 1 juni 2011

We geven in de volgende lijst weer: recentste aangemelden scholen sinds juni 2011
(zie meer naar onder voor de scholen die voordien werden aangemeld)

bron: initiatiefnemers
Op 1 september gaat in Tervuren de nieuwe Ingenium School van start.
Dit is een kleuter- en lagere school voor meer- en ‎hoogbegaafde kinderen, waar naast de klassieke cognitieve vakken (die in de helft van de tijd gegeven worden tov het regulier onderwijs) ook veel aandacht zal zijn voor natuur, filosofie, kunst, wetenschap, IT en muziek.
Info via de website www.IngeniumSchool.be en via de Facebookpagina https://www.facebook.com/IngeniumSchoolHB

bron: school.
Secundaire school (middenschool) - Datum info: juni 2011
De stedelijke middenschool in Lier meldt dat ze een "project hoogbegaafd" hebben. Contacteer de school zelf voor informatie, wat heel duidelijk was hun melding aan onze site niet. Wat ik kan lezen is dat ze in eerste jaar twee uur per week een "project" aanbieden, een keuze tussen andere keuzes zoals techniek, twee uur latijnse cultuur, wiskunde, enz. In het tweee jaar kan enkel de richting "wetenschappen" (lees: moderne) een "project hoogbegaafd" kiezen. In latijn zijn de keuze uren al bepaald. In andere opties ook.
Meer info bij:
Chris Geeraerts
Directeur MS Anton Bergmann
A. Bergmannlaan 24
2500 Lier
tel. O3/480.08.83
directie@mslier.be

bron: school (1/2011) en ouders (6/2011)
Basisschool - Datum info: juni 2011
Vrije basisschool de Parel
St-Jan-Berchmansstraat 1
2800 Mechelen
015/41.57.63
info@deparel.eu
website: www.deparel.eu

Binnenklasdifferentiatie en kangoeroeklas
Na overleg tussen klasleerkracht, directie, zorgleerkracht en ouders worden leerlingen opgenomen in de kangoeroeklas. Enerzijds wordt er in groepen van ongeveer 10 leerlingen gewerkt aan projecten, anderzijds aan losse opdrachten waarbij we trachten de leerlingen te confronteren met hun werkhouding en ze te laten omgaan met het doorzetten en falen bij een opdracht.

bron: ouders, okt 2011
basisschool RP2 (Regina Pacis 2)
J. Mattheessensstraat 62
2540 Hove
Tel. 03/455 07 99
Fax 03/454 19 22
Directie: Alfred Sommer directie@rp2.be
Secretariaat : secretariaat@rp2.be
Een mama: : "ZC is erg alert op hb, luisterbereidheid en begrip is grenzenloos. Samen met de leerkrachten wordt er actief meegedacht, inbreng van ouders wordt geapprecieerd en ook iets mee gedaan.
De praktische uitwerking verliep bij ons in het begin wat stroef, maar sinds ze hun weg gevonden hebben, zijn ze niet meer te stoppen. Het is en blijft een dialoog tussen school en ouders. De samenwerking met het CLB verloopt ook van een leien dakje.
Het is een kleine school waar onze kinderen een warm nestje gevonden hebben waar ze zich veilig voelen, onontbeerlijk om tot duurzame ontwikkeling te komen.
"

We geven in de volgende tabel weer: alle scholen aangemeld voor juni 2011

Bronnen: zie tabel. Samenstelling: YW

     
Naam school - locatie Info over aanwezigheid van HB-beleid Bron en datum

 

Basisscholen

   

Aalst
De Notelaar

Stedelijke Freinetschool. HB dochter is er gelukkig.
Contractwerk, zelfstandig werk (kan makkelijk in worden gedifferentieerd), kringgesprekken,...
Gegevens
Vrijheidsstraat 65, 9300 Aalst
T 053 73 23 54 of 57
Website: www.notelaar.be/
e-mail: directie@notelaar.be of info@notelaar.be

 

vader, 2003
Aalst
Sint-Jozefscollege

Sint-Jozefscollege
Lagere school
Capucienenlaan 95
9300 Aalst
tel: 053/213884

"In bijlage stuur ik je een bladzijde uit onze schoolbrochure*. We starten namelijk met een kangoeroeklas voor hoogbegaafde leerlingen. Voor de precieze invulling moeten we uiteraard nog een aantal afspraken maken. Wel staat vast dat de zorgcoördinator de begeleiding op zich zal nemen. We nemen zeker in de loop van dit of volgend schooljaar nog contact op met jullie.
Johan De Meerleer
directeur"

*Uit de nieuwe schoolbrochure:
Vanaf het schooljaar 2006-2007 starten we op onze school met een kangoeroeklas voor meerbegaafde leerlingen. Wekelijks brengen we deze leerlingen samen buiten hun gewone jaarklas. Dit samenbrengen met ontwikkelingsgelijken is voor veel hoogbegaafden een belangrijke factor voor een beter welbevinden. Deze leerlingen kunnen vol enthousiasme werken aan uitdagende opdrachten onder de begeleiding van de zorgcoördinator. De groep kan zelfstandig een aantal projecten uitwerken die eventueel later in de school kunnen worden voorgesteld. Het is alleszins de bedoeling om samen met de kinderen een “traject naar maat” uit te stippelen zodanig dat ons onderwijs voor alle leerlingen een uitdaging blijft. We streven ernaar dat al onze leerlingen, op welk niveau ook, voortdurend in ontwikkeling zijn.


directeur,
mei 2006

Aalter
De Beuk

 

Basisschool met al enkele jaren behoorlijk wat binnenklasdifferentiatie en een kangoeroeklas.
Een uitleg over de kangoeroeklas van de school vind je hier: www.debeuk.be/
e-mail: basisschool@debeuk.be

 

directie school december 2009

Antwerpen
Sint Lutgardis

Verschillende vestigingen (Antwerpen, Merksem,...), basisschool en secundaire school. Differentiatie binnen de klas. Beleid rond hb is wisselend, er zijn wat interne spanningen rond geweest. Kangoeroeklas is ingericht én afgeschaft geweest. Men begint opnieuw aan een opbouw stap voor stap (info: mei 2004)
spilfiguur = zorgverbredingsjuffen (Petra Martens en Els De Mayer)
website: www.stludgardisantwstad.be/
e-mail: informatie@stludgardisantwstad.be

 

ouder, leerkracht, lezing op CBO
Antwerpen
Sint-Lievenscollege
basisschool

Sint-Lievenscollege
basisschool
Kapucinessenstraat 28
2000 Antwerpen
03/ 201.48.80
website: basisschool@sintlievensantwerpen.be

versnellen is bespreekbaar, differentiatie door leerkrachten

ouder, met versneld kind dat ook voldoende differentiatie krijgt, eind 2004

Antwerpen
Stedelijke basisschool

Kklassen: ja (opstartfase - info mei 2004)
Adresgegevens:
Grotehondstraat 50/52
2018 Antwerpen
03 230 32 24

departement onderwijs (Stad Antwerpen)
Antwerpen
Stedelijke basisschool Musica

Stedelijke basisschool Musica
Lange Ridderstraat 48
2000 Antwerpen
Tel. 03 201 51 20
Fax 03 201 51 21

E-mail sb.musica@stad.antwerpen.be
Website www.sbmusica.be

Deze school zou een "crescendoklas" (kangoeroeklas) oprichten in schooljaar 2009-2010.

mail ouders einde 2009
Antwerpen - Linkeroever
School aan de Stroom

School aan de Stroom
Willem van Haechtlaan 66
2050 Antwerpen
03 / 219 16 09
website: www.schoolaandestroom.be/

De werking naar hoogbegaafden toe wordt door de school zelf hier beschreven.

Deze mail kwam binnen van de school zelf:

"We willen onderwijs op maat bieden in een school waar kinderen centraal staan en waar iedereen zich goed kan voelen. Het welbevinden van de kinderen is een ideale basis voor het leerproces!

Hoog – en meerbegaafde leerlingen krijgen extra uitdaging aangeboden o.a. tijdens de lessen wiskunde. Voordat de leerkracht begint met een nieuw blok, wordt er een paralleltoets afgenomen. De onderdelen die reeds gekend zijn, moet de leerling niet meer maken. Hierdoor kan er tijd vrijgemaakt worden voor extra, meer uitdagende, leerstof. (Somplex en Plustaak)

Bij het vermoeden van een hogere intelligentie, krijgt de leerkracht een observatielijst. Hierop komen alle aspecten van het kind aan bod.
Uiteraard worden de ouders nauw bij dit proces betrokken en worden zij uitgenodigd door het zorgteam om de resultaten te bespreken. Om een definitief resultaat te bekomen, kan een IQ-test afgenomen worden door de medewerkers van het CLB.

Hoog- en meerbegaafde leerlingen kunnen naar de kangoeroeklas. Daar worden de leerlingen 2 uurtjes in de week een extra uitgedaagd. Ze worden in twee groepen verdeeld: van het 1ste tot het 4de leerjaar en het vijfde en zesde leerjaar.

Doel kangoeroeklas:
• leren samenwerken
• werken aan thema’s die de kinderen “prikkelen”
• leren omgaan met falen
• stimuleren van de ontwikkeling
• ruimte creëren voor het creatief denken
• aanbieden van uitdagende leerstof

Het werk in de kangoeroeklas wordt geëvalueerd en vinden ouders terug op het rapport onder het item “extra zorg”."

Dit stuurde een moeder (maart 2009):

"er werd mij gevraagd of ik als ouder iets zou willen doorsturen i.v.m. de 'aanpak' van mijn HB dochters in School aan de Stroom (Antwerpen 2050).

Onze 2 dochters werden in de derde kleuterklas getest en bleken HB te zijn.
Reeds vanaf het eerste leerjaar werd daar dan ook rekening mee gehouden.
In het begin kreeg de oudste "kangoeroewerkjes" (Somplex), als verrijking binnen de klas. Wat later kwam er dan ook de kangoeroeklas bij, gedurende 2 uur per week.
De jongste kreeg vanaf het eerste leerjaar zowel binnenklasverrijking als kangoeroeklas.

Voor elke nieuwe wiskundeblok wordt een toets afgenomen over de leerstof die nog behandeld moet worden. Wat de leerling al kan moet niet meer herhaald worden en de desbetreffende oefeningen worden dan geschrapt in het oefenschrift. In de tijd die zo vrijkomt wordt er gewerkt aan de Somplex.
Leerstof die nog niet gekend is wordt samen met de rest van de klas behandeld en ingeoefend.

In de kangoeroeklas wordt ofwel gewerkt aan wiskunde- en taalverrijking, ofwel wordt er een 'project' uitgewerkt. (vb. een krant maken, een spreekbeurt houden, een toneelstukje voor cliniclowns schrijven en spelen ...)

Onze kinderen reageren niet altijd hetzelfde op de verrijking. Zo wil de oudste (5° lj) liever geen Somplex - dan heeft ze meer 'vrije' tijd om te tekenen, maar de projecten van de kangoeroeklas vindt ze super. Zij is dan ook iemand waar creativiteit en inzicht veel meer op de voorgrond staan dan louter kennisoverdracht. De leerkrachten houden daar ook rekening mee bij de verdeling van de Somplexblaadjes.

De jongste (2°lj) vindt dan weer alles goed - nog meer verrijking en differentiatie is zelfs welkom... De klasleerkracht speelt daar op in en zoekt mee naar 'andere' uitdagingen; zo kreeg onze dochter begin dit jaar de kans om een tijdje bezig te zijn met een cursus Chinees; niet dat ze de taal echt moest leren - ze kreeg de kans om te ontdekken wat de verschillen zijn met onze taal, hoe de schrifttekens er uit zien enz. Dat werkte enorm stimulerend, zodat ze nu heel geïnteresseerd is in talen in het algemeen.
Ook in de kangoeroeklas vindt ze alles tof en ze vindt het heel inspirerend om samen te mogen werken met oudere leerlingen (4° lj).

Kortom, ik denk dat de grote 'plus' van onze school de grote differentiatie is. Elke leerling wordt zo goed als mogelijk op zijn of haar sterke (en zwakke) punten aangesproken en er wordt geprobeerd om de interesse en het plezier in leren zo groot mogelijk te houden."

"De school volgt alle leerlingen zeer nauwgezet op, heeft een goed hb-beleid, zeer goede binnenklasdifferentiatie maar daarnaast ook een kangoeroeklas, hb is erg bespreekbaar en wordt nauwgezet opgevolgd, maar wij hebben de indruk dat dat het geval is voor alle mogelijke "problemen", er wordt eigenlijk heel gewoon en open over gecommuniceerd, maar toch discreet en eerlijk. Voor ons is deze nieuwe schoolcultuur een hele verademing"

school - leerkracht, maart 2009
Balen
GBS 'De Bosmier"

GBS 'De Bosmier' Rijbergdijk
Streekweg, 11
2490 Balen
014/81.38.13
Directie Greet Snoeckx
Website: www.debosmier.be

"Wij zitten hier nu 2 jaar en hebben er enkel goede ervaringen met deze school, wat we bij onze vorige school niet hadden.
Pretesten en vervangingsleerstof zijn voorzien: een HB leerling die de leerstof kent mag beginnen aan plustaak en hoeft niet mee te doen met de klas.
De school stelt zelf voor te testen, ook bij kleuters.
Kinderen krijgen indien nodig uitbreiding van de leerstof.
Kangoeroeklas is voorzien.
Ook "tweemaal speciaal" (HB + leer- of ontwikkelingsstoornis) kinderen komen in deze school aan bod!"
Jong lerarenkorps, de mensen staan zeer open voor kinderen met problemen."

"

ouders
juni 2005

ouders september 2008

Beerse
Gbs Schansdries

kangoeroeklas
adres: Schransdriesstraat 45 - 47 2340 Beerse
website: www.school-schransdries-beerse.be/
specifiek over zrg: www.school-schransdries-beerse.be/Basisschool/zorg.htm
e-mail: schransdriesbasisschool@scarlet.be
e-mail directie: schoolschransdries@scarlet.be

 


specifiek

Beringen
Sted. Basisschool

Vossenhoek 10
3581 Korspel (Beringen)
011/34.46.21
website: home.scarlet.be/~em986066/
e-mail: sbskorspel@scarlet.be


ouder

Berchem (Antwerpen)
Pulhof

Contractwerk. Kangoeroeklassen als motivator voor contractwerk: beloning voor het goed afwerken van het contract
Heeft ook een secundaire school.
Adresgegevens: O.L.V. Instituut Pulhof, Grote Steenweg 489, 2600 Berchem, 03/230.12.78
website lagere school: www.pulhof-ls.be/index.html
e-mail: info@pulhof-ls.be
website humaniora: www.pulhof.be/index.htm
e-mail: pulhof_webmastr@hotmail.com

zie ook: Schoolvoorbeelden - Pulhof

 

ouders
Berendrecht
De Berenschool

Stedelijke Basisschool - De Berenschool
Monnikenhofstraat 25,
2040 Antwerpen - Berendrecht
tel: 03/568.30.90
fax: 03/568.04.81

kangoeroeklas, hb werking

tijdschrift "hoogbegaafd?!" januari 2011

Beringen-Paal
GVBS

"Het zorgbeleid van deze school behelst ook het werken met hoogbegaafde kinderen.  Deze problematiek vergt een bijzondere aanpak.  Vorig jaar startte de directeur een kangoeroeklas.  Deze wordt vanaf dit schooljaar door de zorgbegeleider overgenomen. "
GVBS, Meldertsesteenweg 13 te 3583 Beringen-Paal 


uitspraak op zorgdagen 2004, leuven

Berlaar
Gesubsidieerde Vrije Basisschool "Instituut Heilig hart van Maria"

kangoeroeklas, differentiatie, open naar ouders toe
zeer tevreden moeder mailde ons deze school een stip te geven...
Adressen (twee vestigingen):

ouder
Instituut Heilig Hart van Maria
Afdeling Pastorijstraat
Pastorijstraat 3
2590 Berlaar
tel.: 03/482.41.93
fax: 03/464.27.76
vbsberlaar.directie@skynet.be
Instituut Heilig Hart van Maria
Afdeling Misstraat
Misstraat 64
2590 Berlaar
tel.: 03/482.20.38
  fax: /
vrijebasisschool.berlaar@yucom.be

website: education.skynet.be/vrijebasisschoolberlaar/start.htm

 

Booischot (bij Aarschot)
Freinetschool
De Triangel

Freinetschool.
Ik ga niet beweren dat een Freinetschool voor elk hb kind de oplossing
is maar voor onze zoon is het wel een succes: geen kangoeroeklassen maar
een leermethode aangepast aan het kind. Concreet komt het er op neer dat
hij minder werkjes taal en rekenen krijgt en dat hij meer tijd steekt in onderzoekjes (informatie opzoeken overhun thema over de ruimte, beestjes
determineren, kleine fysische proefjes).
Somplex en een aantal andere paketten worden ook in de klas gebruikt. Omdat
verscheidene projecten over de klassen heen lopen heeft hij ook meer contact
met oudere kinderen. Dat blijkt belangrijk te zijn.
website: www.freinetschool-triangel.be/
e-mail: bs.booischot@rago.be


ouder
Boortmeerbeek
Gemeentelijke Basisschool

Boortmeerbeek
Gemeentelijke Basisschool
Beringstraat 107
3190 Boortmeerbeek
tel: 015/51.52.79
fax: 015/52.98.63

e-mail: info@gbsboortmeerbeek.be
website: www.gbsboortmeerbeek.be

Goed contact met ouders, grote bereidheid van directeur en
zorgcoördinator om oplossing te zoeken voor hb kinderen, goed contact
met CLB. Externe raadgevers zijn welkom.

ouder, juni 2004

Borgerhout
Stedelijke lagere school

Arthurschool: Kklassen: ja (opstartfase)
A Matthijslaan 82
2140 Borgerhout
03 321 28 33
website: www.arthurschool.org/
e-mail: basis.arthur.matthijslaan@ow.antwerpen.be

 

departement onderwijs (Stad Antwerpen) mei 2004
webmaster juni 2004
Bornem
OLVP

OLVP lagere school te Bornem
Rijkenhoek 2
2880 Bornem
03 889 44 74
www.olvpls.be

"Zowel de directie als de leerkrachten en de zorgcoördinator staan open voor gesprek, suggesties, samenwerking, proberen van nieuw materiaal, ... Zij contacteren ons vaak ivm info, gesprekken, infoavonden, nieuw materiaal, enz. Ze zoeken steeds mee naar de beste oplossing voor het kind en zijn bereid gefaseerd te werk te gaan."

ouders, maart 2006

Brasschaat
GIBO Heide

Kangoeroeklassen: ja (naam: Klim-Op klas, is de naam voor alle zorgverbreding klasjes, ook voor niet hoogbegaafden)
Differentiatie in gewoon klasverband en contractwerk (zelfstandig werken): ja, ALLE klassen
Mogelijkheid om taal-en rekenlessen in hogere (of lagere) klas te volgen
spilfiguren: juf 5de leerjaar (Ilse Geeraerts) en begeleider Klim-Op klas (Kristine Broothaerts)

school die intussen al jaren ervaring heeft met hb begeleiding. Geïntegreerde aanpak.

website: www.giboheide.be
adres: Bredabaan 1093, 2930 Brasschaat (Maria-ter-Heide) 03/663.10.23

 

lezing school, ouders

update feb 2011

Brasschaat
Basisschool van het
K.A. Brasschaat

Basisschool van het K.A. Brasschaat
Augustijnslei 54
2930 Brasschaat
T: 03-651.96.56
F: 03-653.56.31
e-mail: bs.brasschaat@sgr3.be
een getuigenis: "Zij doen echt prachtig werk: een kangoeroeklas en extra taken in de klas, waar ik (als leerkracht wiskunde van opleiding) ook regelmatig mijn wenkbrauwen voor optrek. Ze zijn onlangs zelfs met de kangoeroeklas (en de anderstalige nieuwkomers) op uitstap geweest naar het nieuwe centrum van Dirk Frimout over de aarde terwijl de andere kinderen rustig hun herhalingslessen konden krijgen."


ouder

Brecht
GLS De Sleutelbloem

Schoolplein 1, 2960 Brecht T 03 313 81 63
kangoeroeklas
website: (oude) www.brecht.be/startgls.htm (nieuwe): www.desleutelbloem.be
specifiek over zorg en kangoeroeklas:
(oud) www.brecht.be/glsbrec/pedprojb.htm
(nieuw) www.desleutelbloem.be/onze%20school.htm# (klik op item 19)
e-mail: direc@gls-brecht.telenet.be

 

 

Brecht
Sint-Michielsschool

website school: www.sintmichielschool.be/index.htm
kangoeroeklas: www.sintmichielschool.be/michiel/project/zorgverb/kangoe/kangoe.htm
e-mail: sintmichielschool@planetinternet.be

ouders mailden ons het programma van 2004-2005 door: lees het hier

 

 

Brugge St Leo college

Basisschool. Misschien een invloed van secundair waar men iets met HB doet? Nog geen zekerheid ivm initiatieven (ontvangen info is vrij vaag).
Website: www.sint-leocollege.be/
e-mail: basisschool@sint-leocollege.be

 

 
Brugge Basisschool van het St Andreasinstituut

Vrije Basisschool van het Sint Andreasinstituut
Garenmarkt 8
8000 Brugge
www.sint-andreas-brugge.be
Gsm directeur: 0478/212389
info@sint-andreas-brugge.be
Roger.vincke@skynet.be (directeur)

(eerste reactie)
Volgens mij mag je ook de huidige school van mijn kids aan het
lijstje van scholen toevoegen.
HBkids worden hier goed opgevangen, er is zeer veel differentiatie(vb werken voor rekenen op niveau van een hoger lj), zoveel mogelijk aangepast huiswerk en er wordt gewerkt met Somplex en Plustaak. Ook alle hoofdvakken worden in niveaugroepen gegeven.
Het zorgteam heeft reeds verschillende lezingen ivm HB bijgewoond en is erg geinteresseerd. Bovendien hebben ze beslist van in januari op hun personeelsvergadering Tessa Kieboom van CBO te laten komen spreken.
Dus ik denk dat ze zeker een plaatsje verdienen op de lijst.

(tweede reactie):
Graag reageer ik op de rubriek ‘scholen met aandacht voor HB’ op uw website.
Ik heb zeer goede ervaringen met de basisschool Sint-Andreasinstituut. Ik heb een zoon in het eerste leerjaar en in de 2de kleuterklas. De school heeft sowieso veel aandacht voor differentiatie, contractwerk, het individuele niveau van elke leerling. Zo krijgt ook niet elke leerling hetzelfde huiswerk, of dezelfde taken. De leerkrachten zijn opmerkzaam, er is een goed overleg tussen zorgjuffen en ‘gewone’ juffen. Er is ook veel communicatie met de ouders. Mijn jongste zoon (bijna 5) werd op aanraden van de juf getest en hoogbegaafd bevonden. Hij krijgt specifieke gezelsschapsspelletjes voorgeschoteld en gedifferentieerde werkjes. Op school is ook literatuur voorhanden over hoogbegaafdheid.
De school verdient het opgenomen te worden in het overzicht van scholen met aandacht voor HB.

(derde reactie)
Wat voor mij ook belangrijk zou zijn is dat er een vermelding komt op de scholenlijst bij de Basisschool van het St Andreasinstituut Garenmarkt Brugge.
Deze school verdient het om een vermeld te worden als een school waar wel degelijk hooggevoelinge kinderen kunnen opvangen worden en waar men tevens bereid is om speciaal voor hen kleine noodzakelijke aanpassingen te doen zodat ook deze kinderen kunnen schoollopen zonder telkens ziek of overprikkeld te zijn.
De aanpassingen zijn bv: rustmomenten inbouwen (vb boekencaravan op de speelplaats waar het rustig is), tempo van deelnemen aan groepsaktiviteiten respekteren (kon vb een tijdje in de klas blijven tijdens de speeltijden), haar geluidsniveau respekteren (als het te luid wordt in de klas mag ze dat aangeven met een triangel), het teveel aan prikkels onder controle houden en als volwassene ingrijpen zodat zij op voorhand de strukturering krijgt enz...
Het respekt voor de ontwikkelingsvoorsprong blijft hierbij behouden. Ook zij krijgt werkjes op maat, kan deelnemen aan de kangoeroeklas, geen moetens maar een overlegaanpak enz...
Maar het allerbelangrijkste hierbij is dat ouders en derden gehoord worden en au serieu genomen worden...àlles is bespreekbaar en daarna is er een sterke én snelle teamwerking,Direkteur, zorgcoördinator en leerkracht, die in de praktijk gaan kijken hoe er kan ingegrepen worden (en dit is steeds de dag zelf indien mogelijk, geen lange wachttijden op maatregelen). Juist dit maakt hen momenteel vrij uniek in de regio!
Zelf vinden ze dat de normaalste zaak ter wereld maar dat is het zeker niet!!!


ouders,
(1) nov 07
(2) maart 08
(3) juni 2010

Brugge Sint Andries
SBS de Triangel

Stedelijke Basisschool "De Triangel"
Diksmuidse Heirweg 159
8200 Sint-Andries
T: 050 39 13 23
F: 050 39 48 83

website: home.scarlet.be/~ebsttr01/index.htm
e-mail: de.triangel@scarlet.be

In het pedagogisch project verwijst deze school naar hoogbegaafden: "De school ziet verscheidenheid als een vorm van verrijking. We erkennen verschillen en zien de mens achter de verschillen. We gaan uit van respect en het geloof dat ieder mens gelijkwaardig is. Gelijkwaardigheid houdt in dat iedereen gelijke kansen krijgt ook als dat betekent dat kinderen daardoor een ongelijke behandeling nodig hebben. Leerlingen met een handicap, met een leerstoornis, kansarmen, hoogbegaafden krijgen op onze school extra steun."

 

website school
Deinze
Basisschool Erasmus

Basisschool Erasmus

Volhardingslaan 5
9800 DEINZE
tel: 09.381.56.09
fax: 09.381.56.07

bs.erasmus.deinze@rago.be

Kangoeroeklas, zie uitleg op de website van de school

ouders, juni 2007
Denderleeuw
KCD

KCD
Collegestraat 19
9470 Denderleeuw
website:
e-mail: kcd@scarlet.be

Kangoeroeklassen, binnen de klas differentiatie (bv met Somplex), open sfeer, laat ouders toe mee te werken aan de initiatieven. Het HB beleid wordt gecoördineerd door iemand die hiervoor 4 lesuren is vrijgesteld.(bron: ouders, 2007)

Gemengde ervaringen van ouders. Ga bij deze school op zoek naar de stand van zaken vandaag, want het beleid rond hb is wisselend geweest de laatste jaren. de ene keer mocht CBO komen spreken, de andere keer werd CBO geweerd. (bron: ouders, 8/2010)

ouders, 2007, 2010
Heilig Hartschool
St. Gillis Dendermonde

Heilig Hartschool
Otterstraat 179
9200 St. Gillis Dendermonde
Website: www.heilighartsg.be
e-mail school: h.hartschool@skynet.be
Tel school: 052 / 21 82 39

Als zorgcoödinator liggen de specifieke noden van hoogbegaafde kinderen mij nauw aan het hart. Hartelijk dank voor de goede en vooral uitgebreide informatie op uw site. Vooral het gedeelte over asynchrone ontwikkeling vond ik heel boeiend en geeft me een betere kijk op de ontwikkeling van sommige hoogbegaafde kinderen.

Ik hoop dat onze school ook aan de lijst van scholen met oog en hart voor hoogbegaafde kinderen kan worden toegevoegd. Wij hebben een 'plus-klas' waar hoog- en meerbegaafde kinderen om de 2 weken samen komen om een probleem, project, ... uit te diepen. Daarnaast werken ze in de klas zelfstandig aan gevarieerde uitbreidingsoefeningen. De klasleerkracht houdt een oogje in het zeil bij deze taken en ikzelf, de zorgcoördinator coördineert, geeft feed-back, zorgt voor nieuwe uitbreidingsoefeningen,...

We merken dat we onze hoogbegaafde kinderen op deze manier beter kunnen boeien, dat ze bij complexe oefeningen leren zelfstandig doorzoeken naar een oplossing en dat ze ook leren omgaan met frustraties wanneer ze fouten maken. Het blijft een zoektocht naar de beste werkwijze en regelmatig passen we onze aanpak aan na overleg met de ouders, de klasleerkracht en/of het CLB.

Chrissy Cuvelier
Zorgcoördinator


zorgcoördinator van de school

december 2008

Deurne (Antwerpen)
Stedelijke basisschool

Kklassen: ja
Grote school, grote klassen
Ruggeveldlaan 699
2100 Deurne
03 324 60 55 e-mail: basis.ruggeveldlaan@ow.antwerpen.be

Uitbreiding voor HB kinderen in de klas (pluspunt, somplex)

 

departement onderwijs (Stad Antwerpen)

Deurne (Antwerpen)
't Speelscholeke

’t Speelscholeke
Hertstraat 7
2100 Deurne
Kleine klassen, werken ervaringsgericht (methodeschool), projecten, groepsdynamiek is belangrijk, zelfstandig werken wordt bevorderd
T 03 324 71 71
website: users.pandora.be/het.speelscholeke/index.htm
het.speelscholeke@pandora.be


 

Dilbeek (Sint-Martens-Bodegem)
Klavertje Vier

Klavertje Vier heeft een kangoeroeklas. De verantwoordelijke zorgverbreding maakt een zeer goede indruk op ouders, zet zich in voor hoogbegaafden, probeert ook te zorgen voor binnenklasdifferentiatie. Externe raadgevers (bv CBO) worden aanvaard, ouders worden goed geinformeerd.
Kangoeroeklas: wordt aan gewerkt.
Website: Algemeen: www.klavertje-vier.be/index.htm Hoogbegaafdheid: www.klavertje-vier.be/zorg/hoogbegaafdheid.htm en Kangoeroe: www.klavertje-vier.be/kangoeroeproject.htm
e-mail: directie-klavertje4@skynet.be

 

ouders van hb kind op de school met zeer goede ervaringen, website
mei 2004

Edegem
't Kofschip

Evolutie HB beleid:

  • Voor 2001: kangoeroeklasje
  • 2001-2004: leefklassen voor hoogbegaafden. Geldt als uniek voorbeeld, dat hoogbegaafde kinderen die zich in het gewone onderwijssysteem niet kunnen handhaven van heinde en ver aantrekt. Wordt in die zin ook door bepaalde instanties (bv CBO) aangeprezen aan ouders.
  • Leefklassen worden vrij plots afgeschaft einde schooljaar 2003-2004.
  • Vanaf 2004-2005: differentiatie en contractwerk binnen de klassen, gecombineerd met kangoeroeklas (klim-op klas is de naam nu zowel voor zorgverbreding naar beneden als naar boven toe).

Website school: www.basisschool-tkofschip.be/
Over het beleid van de school vanaf seprember 2004:
www.basisschool-tkofschip.be/visietekst/visietekst%20page.htm
e-mail: bs.edegem@rago.be

De ouders die kinderen hadden in de leefklassen maakten in mei 2004 een eigen site in het kader van hun zoektocht naar steun en eventueel nieuwe scholen: www.hbkopzoek.be/index.shtml

Kofschip is een school die enerzijds al jaren expertise in huis heeft met werking rond hoogbegaafdheid, en die wel degelijk al heel wat pluimen heeft verdiend hierrond. In vergelijking met veel andere scholen is er veel materiaal en kennis in huis, wordt er wel degelijk gewerkt met contracten in de klas, wordt differentatie gestuurd vanuit een doordachte hb werking, enz. Er is ook een fantastische klimopklas werking, die zeer breed lof oogst van ouders en kinderen. Toch blijken hb kinderen ook in deze school soms echt niet aan bod te komen op de gepaste manier. Hoe individuele leerkrachten met het gegeven van hoogbegaafdheid omgaan, blijft soms doorwegen. Dat die individuele insteek er is, blijft boeiend in het onderwijs en is iets om te koesteren, want dat geeft vaak paretjes. Anderzijds moet een school toch ook aan ouders kunnen garanderen dat gemaakte afspraken worden opgevolgd, dat belangrijke zaken van de ene naar de andere leerkracht worden doorgegeven, en dat er blijft gekeken worden en gecommuniceerd met ouders vanuit de behoeften van een kind. Eerlijkheid daarbij rond wat wel en niet kan geboden worden door een bepaalde leerkracht, in een bepaalde klas, is daarbij cruciaal. Het is beter dat dan soms eerlijk wordt gezegd dat iets niet haalbaar is voor een bepaalde leerkracht of in een bepaalde klas, dan dat er beloftes worden gedaan en afspraken gemaakt die de draagkracht van een leerkracht te boven gaan.

Raad aan ouders: bespreek goed alles met de directie én bekijk met de leerkracht zelf wat die haalbaar en doenbaar vindt.

 

't Kofschip is bekend door lezingen, publicaties, mond-aan-mond...

Wijziging systeem 2004-2005

update feb 2011

Edegem
Andreas-Vesalius school

We zeggen het best met de ervaring van een ouder:

"We zochten voor onze zoon van 6 een basischool. We ontmoetten openheid naar ons als ouders en ervaringsdeskundigen en naar extrene begeleiding toe. de leerkracht volgde bijscholing, er werd materiaal aangekocht.... Aangezien deze school al wel goed vertrouwd is met zorgverbreding voor minderbegaafde kinderen, vonden ze het logisch dit uit te breiden naar hoogbegaafde kinderen. Men zoekt nog steeds wat, maar de openheid en bereidheid zijn bij alle medewerkers onmiskenbaar aanwezig. Onze zoon wordt er gewaardeerd, er wordt rekening gehouden met zijn onzekerheden, zijn zoektocht naar houvast, zijn drang naar kennis en ervaringen. Er is duidelijk visie op het pedagogisch project dat ze willen uitvoeren en dat wordt gedragen door alle leerkrachten. Het is een erg dynamische school, waar leerlingen ook hun zeg kunnen doen, inbreng hebben, en waar naar hen geluisterd wordt. Ze hebben bovendien een actief pestbeleid dat door alle leerkrachten wordt opgevolgd. Onze zoon gaat er zeer graag naar school (in tegenstelling to de jaren in de kleuterschool, toen hij zich meestal naar school sleepte). Deze maand evalueren we het afgelopen jaar (wat hebben ze kunnen realiseren, implementeren, wat niet …) en bereiden we volgend schooljaar voor"

website: www.andreas-vesalius.be/
e-mail: ave@edegem.be

 

ouder, juni 2004

Eindhout
Gemeentelijke Basisschool

Deze school werd genomineerd als "voorbeeld van zorgbrede school" na een doorlichting. In deze school is zorg goed uitgebouwd, en hoogbegaafden worden "gewoon" beschouwd als één van de doelgroepen voor extra zorg.
Actief beleid naar hoogbegaafden toe. Differentiatie, Kangoeroeklas, actief detecteren van hoogbegaafden.
Spilfiguur: Magda Vandoninck, zorgverantwoordelijke
Website: education.skynet.be/gbseindhout/
e-mail: gemeenbaseindhout@skynet.be

zie ook: Schoolvoorbeelden - GBS Eindhout

 

leerkracht zorg, lezing bijgewoond door redactielid

Ekeren
GO Basisschool Veltwijck

Basisschool Veltwijck: differentiatie in de klas, k-klas
Spilfiguur: Nathalie Michielsens (coördinatie kangoeroeklas en hb werking)
Adresgegevens: Veltwijcklaan 235 2170 Ekeren
website: schoolweb.argo.be/bs/ekeren/veltwijck/index2.htm
over de kangoeroewerking: schoolweb.argo.be/bs/ekeren/veltwijck/Personeel/Kangoeroe/infoKGklas.htm
e-mail: bs.ekeren.veltwijck@rago.be

 

 

Ekeren
Sint-Jozefinstituut
(Klim Op klas)

K-klas: ja, klimopklas
Prinshoeveweg 44
2170 Ekeren-Donk
website: www.sint-jozefekeren.be/
e-mail: directie@sint-jozefekeren.be directie@sint-jozefekeren.be

 

 

Ekeren
Sint Lambertus

Binnenklasdifferentiatie, actief herkennen hoogbegaafden, kangoeroeklas
Website: www.lambertus.be/sli/ouders/main.htm
e-mail: lambertus@planetinternet.be

 

leerkracht
Erembodegem
VBS De Luchtballon

Vrije basisschool De Luchtballon
Geraardsbergsesteenweg 77
9320 Erembodegem

Tel. & fax: 053/83.20.80
email: directiedeluchtballon@telenet.be

heeft een kangoeroeklas

tijdschrift Hoogbegaafd?! jan 2011

Geel
Vrije Baisschool
St Dympna

Deze school kwam een aantal malen in de pers (ook tv) met haar kangoeroeklassen, wat tot een toeloop leidde, die het project een beetje ontwricht heeft. Laatste informatie: binnenklasdifferentiatie blijft voorzien, kangoeroeklas werd afgeschaft (kader: betere integratie, na inspectieverslag).
Website: www.vbsd.be/start.html
e-mail: directie@vbsd.be

 

ouders, begin 2004
Genk
De Reinpad-Gelieren

BSGO De Reinpad-Gelieren te Genk
Weg naar As 199
3600 Genk
Tel: 089/32 23 10
e-mail: bs.genk.centrum@rago.be
website: www.dereinpad.be

Grote basisschool ( 750 leerlingen ). Sinds het schooljaar 2001-2002
bieden zij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong niet alleen klasintern maar ook klasexterne begeleiding aan. Dit laatste gebeurt iedere dinsdagnamiddag in de kangoeroeklas. Tijdens die namiddag komen hoogbegaafde kinderen uit de beide vestigingsplaatsen ( leerlingen vanaf het derde leerjaar t/m zesde leerjaar De Reinpad en Gelieren) samen om deel te nemen aan projectwerk, filosoferen, bridge en Spaans.

Ouders worden regelmatig uitgenodigd om samen deze werking te evalueren
en bij te sturen.

De school is er fier over dat deze begeleidingsvorm ertoe heeft bijgedragen
dat de hoogbegaafde kinderen sociaal vaardiger te maken.

Op het einde van het schooljaar organiseren zij een tentoonstelling rond de projecten van het afgelopen schooljaar. Ook kunnen de ouders en
geïnteresseerden kennismaken met de werking en beleven hoe deze jongeren bridgen en in het Spaans hebben leren communiceren.

Het is steeds mogelijk om meer info over deze werking te krijgen bij directie (Mevr. Mathot-Philippens) en zorgcoördinator (Hilde Cordie, e-mail cordie.hilde@scholengroep14.be).

school

november 2004

Genk
't Schoolke

't Schoolke
Oude Driesstraat 8 3600 Genk
tel.: 089/38 12 87
Meer inlichtingen via de directie M. Jeanne Dylst ( schoolow@skynet.be)
via de zorgcoördinator Inge Verboven ( ingeverboven@skynet.be)

We ontvingen op 30/8/06 deze mail van de school:

"Graag wil ik jullie melden, dat we dit schooljaar 2006-2007 van start gaan
met een kangoeroeklas in onze school.
Wij zijn een middelgrote school met ongeveer 300 lln.
Onze schoolfilosofie:
Als school willen we ieder kind kansen bieden om een goed gevoel van
eigenwaarde te kunnen opbouwen.
Dit is iets wat ieder kind zelf ontleent uit een situatie, door succesvol te
volbrengen waarvan het aannam dat het moeilijk zou zijn.
Hoogbegaafde kinderen hebben dus ook onze zorg nodig.
Daarom willen we van start gaan met een kangoeroeklas.
Praktisch in onze school:
In de klas krijgen HB kinderen verdiepings- en verrijkingsleerstof voor
rekenen en taal ( Somplex en plustaak taal als vervanging voor leerstof die
al gekend is)
In de kangoeroeklas: 1x per week in een groep 1ste, 2de en 3de leerjaar en
een groep 4de,5de en 6de leerjaar.
Evaluatie is voor ons noodzakelijk. De kangoeroeklas is niet vrijblijvend
voor deze HB kinderen. We verbinden een evaluatie aan de taken.
Er worden op regelmatige basis evaluatiegesprekken gehouden met de ouders.
Zij zijn voor ons een belangrijke partner in de begeleiding van hun kind.
De school beslist wie in aanmerking komt voor de kangoeroeklas na een
screening, doortoetsing of een IQ gegeven."

 

augustus 06, school zelf
Gent
De Vlieger

Freinetschool De Vlieger

Dendermondsesteenweg 53
9000 Gent
Tel Secretariaat:09 228 29 77
Fax: 09 238 18 97
Tel Dagverblijf: 09 228 14 57

e-mail: Devlieger.sec1@gent.be
directie: devlieger.dir@gent.be

Heeft een HB beleid, je kan best ter plaatse navragen wat dit precies is. Op de website van de school krijg je alvast een eerste idee over hoe men tewerkgaat.
Vraag meer info aan Mieke Van Kerkhove.

web, ouder,
februari 2006
Gent
Sint-Barbara College

Sint-Barbara College

Sint-Barbaracollege lagere school
Savaanstraat 118
9000 Gent
Tel: 09/235 72 60
Fax: 09/235.72.61
sb@pandora.be

St-Barbara college heeft een hb-beleid en de leerkrachten zijn bijgeschoold.
Ze besteden veel aandacht aan "leren leren".
Info op de website van St-Barbara zelf:
"Ook sterkere leerlingen bieden we echter ruime uitdagingen door o.a. niet-leerstofgebonden buffertaken en door uitbreidingspakketten voor taal en wiskunde.
En daar doen we vanaf schooljaar 2005-2006 nog een schepje bovenop: we verrijken ons specifiek zorgaanbod voor de hoogbegaafden met een kangoeroeklas! "

Zie ook: schoolvoorbeelden, Sint-Barbaracollege Gent.

ouder, het web
juni 2005

Gent
KLIM

KLIM
St Pietersaalstraat 78A/86
9000 Gent
Tel. 09 220 62 79 / 09 221 23 53 • Fax 09 245 72 02 / 09 220 11 26
lagerescholen@klim.be
Directie: Els DekockerLieven Wytynck
website : www.klim.be

Een ouder, oktober 2007: "Ik vind echt wel dat onze school KLIM, Sint-Pietersaalststraat in Gent ook mag vermeld worden. Ze screenen sinds vorig jaar alle kinderen via LVS toetsen en wie veel voorsprong heeft, mag naar het
interessepunt, en klasje vergelijkbaar met kangoeroewerking.
Daarbuiten doen ze vrij veel opdat kinderen er zich goed zouden voelen, zoeken de meest passende leerkracht en geven, indien nodig, extra's in de klas tot soms gewoon differentieren in de klas.
Ze hadden al verschillende malen contact met prof. Kieboom op eigen initiatief,
voor begeleiding in hun begeleiding naar HB toe.
Het is altijd al een school met een goed niveau geweest, maar de laatste jaren is er toch al veel bijgekomen in extra begeleiding naar boven toe ook.

ouder, oktober 207
Geraardsbergen
Basisschool Centrum

Basisschool Centrum
Buizemontstraat 70 - Baljuwstraat z/n
9500 Geraardsbergen
Tel: 054/41.22.74
FAX: 054/41.64.48
E-mail: bs-centrum@scarlet.be

Directie: An Eeman
"Wij voeren sinds schooljaar 2005-2006 een beleid dat ook speciale aandacht schenkt aan hoogbegaafde kinderen.
Ondertussen hebben we heel wat expertise opgebouwd en zijn we ook sinds vorig schooljaar met een kangoeroeklas gestart.
Onze school heeft een protocol opgesteld voor het toelaten voor hoogbegaafde kinderen in de kangoeroeklas vanaf 4 jaar (gebaseerd op IQ test en SIDI-R).
Binnen de klas wordt er gedifferentieerd naar taal en rekenen (taakplus, somplex), in de kangoeroeklas worden er projecten uitgewerkt met ontwikkelingsgelijken en worden er nog andere materialen aangeboden (breinbrekers, lokon,...).Er wordt aandacht geschonken aan zelfstandig leren leren, leren omgaan met falen en mindmapping.
De hoogbegaafde kinderen (en hun ouders) zijn heel enthousiast over deze manier van werken in de school.
We begeleiden dit schooljaar 15 leerlingen zowel in de klas als in de kangoeroeklas."

De school startte in 2005-2006 met een kangoeroekla en bouwde de hb werking verder uit. Lees hier waarom.

 

directie van de school, 2007, aangevuld januari 2009
Basisschool GO! Dender
Geraardsbergen

Basisschool GO! Dender
Sasweg z/n
9500 Geraardsbergen
054/41.31.69
www.bsgodender.be
secretariaat@bsgodender.be

Mail van een ouder mei 2008:
De school waar onze kinderen school lopen, besteedt aandacht aan
hoogbegaafde kinderen:
versnellen is mogelijk, er wordt gedifferentieerd met Somplex, contractwerk,
extra computertaken voor in de klas; ook differentiatie bij reeds versnelde
kinderen. Differentiatie wordt goed opgevolgd, geëvalueerd en bijgestuurd
waar nodig.

ouders, mei 2008
Glabbeek
De Springplank GBS

"De springplank"
Gemeentelijke Basisschool Glabbeek
Dries 26 3380 Glabbeek
T: 016/77.77.77
F: 016/77.01.55
e-mail : glabbeek.gemeenteschool@planetinternet.be
website : www.glabbeek.be - kies onderwijs en dan de school

Open communicatie, oplossingen worden gezocht en gevonden. School werkt zowel voor zwakkere als sterkere leerlingen jaardoorbrekend indien dit nodig is.

 

ouders

oktober 2004

Haacht (Wakkerzeel)
VBS

Vrije Basisschool
Pastoriestraat 48-49
3150 Wakkerzeel-Haacht
T: 016/50.88.85
F: 016-60.88.85
e-mail: vbswakkerzeel@scarlet.be

Deze school heeft al jarenlang een aanbod voor hb kinderen, en houdt dit zonder veel ruchtbaarheid eraan te geven goed vol.

 

ouder

Haasdonk
Gem. Vrije Basisschool
De Zeppelin

Willem Van Doornyckstraat 69
9120 Haasdonk
03/775.85.95
website: dezeppelin.dotnet15.hostbasket.com/
e-mail: zeppelin@planetinternet.be

 

 

Heist op den Berg
Pluishoek

Gemeenschapsonderwijs
Pluishoek
Ervaringsgericht (methodeschool), leefgroepen, projectwerk, zelfstandig werken, groepsdynamiek - ervaring met HB kinderen
Heist op den Berg
015 22 06 06
website: www.pluishoek.be
e-mail: de.pluishoek@rago.be

 

 
Heusden-Zolder
Bolderberg

Vrije Basisschool Bolderberg
Kluisstraat 15
3550 Heusden-Zolder
T 011 / 25 44 35
e-mail vb.bolderberg@skynet.be
website: users.skynet.be/vb.bolderberg/

actief beleid van differentiatie, inspelen op noden van kinderen. Expliciet aandacht voor hb.

 

web, teksten symposium

Heusden-Zolder
Beekbeemden

Beekbeemden, gemeentelijke kleuter- en basisschool.
Beekbeemdenhof 1
3550 Heusden-Zolder

Directrice: Iry Hardy
T : 011 53 81 12
e-mail: iry.hardy@pandora.be

Het zorgteam komt wekelijks op een vast moment samenzorgteam en bestaat uit:
zorgcoördinatoren kleuter en lagere school, gokleerkracht specifiek belast met hoekenwerk in de lagere school en tevens ICT-juf , CLB medewerker, directie
Het is NIET de bedoeling van de opsplitsing van de zorguren tussen kleuter en lager dat elke zijn eigen gebied doet, ze zijn beiden zorgcoördinatoren voor de totale BASISSCHOOl, met elk een extra deskundigheid waardoor het werken op alle niveaus bewaakt blijft

De school staat zeer positief tegenover HB. Momenteel wordt er gewerkt met hoekklassen, waar binnen de klas ruimte is voor extra aandacht. Zo wordt er geregeld in groepjes gewerkt met kinderen van gelijk niveau (binnen één klas).
Een kangoeroeklas is in ontwikkeling.
Er is bereidheid tot differentiatie.
En versnellen is zeker geen taboe.

"Onze ervaringen hebben voorlopig enkel betrekking op de kleuterschool. Maar de garanties die we kregen voor de basisschool zijn positief.
Het contact met het gemotiveerde schoolteam is heel open. Indien nodig wordt er, buiten de dagelijkse contacten (kleuterschool), tijd gemaakt voor een gesprek.
Het zorgteam van de school is beide delen van haar naam waardig."

 

ouders

Heverlee
De Klare Bron

Leefschool De klare Bron

J. Vandenbemptlaan 14
3001 Heverlee
T: 016 22 26 73
F: 016 20 18 68

website: deklarebron.telenet.be
e-mail: bgso.erasmus@pandora.be

Methodeschool. Ouders mailden ons heel enthousiast ivm de opvang van hun hb kind.

 

ouders, website

Hoboken
Het Kompas

Stedelijke basisschool Het Kompas
Montessoristraat 15
2660 Hoboken
03 827 53 56
website: users.pandora.be/het.kompas/
e-mail: basis.steynstraat@ow.antwerpen.be>

Uitbreiding voor HB kinderen in de klas (pluspunt, somplex).

 

 
Hofstade
Basisschool Ter Berken

Basisschool Ter Berken

Ambroossteenweg 13
1981 Hofstade
tel 015/61.23.69
bs.hofstade@rago.be
www.terberken.be

zeer kindvriendelijk, oplossingen worden gezocht, versnellen is mogelijk

ouder
april 2006
Hombeek (Mechelen)
Basisschool De Esdoorn

Basisschool De Esdoorn (GO)
Bankstraat 29
2811 HOMBEEK
telefoon 015-41.45.03
fax 015-41.45.03
e-mail esdoornschool@telenet.be
website www.esdoornschool.be
schoolbestuur SG 5 Mechelen-Keerbergen-Heist o/d Berg
CLB CLB v/h GO Mechelen
directeur Guido SLACHMUYLDERS

Van een ouder (ingekort door de redactie): " Wij hebben goede ervaringen met de Basisschool De Esdoorn in Mechelen (Hombeek).
Nadat bleek dat onze zoon geen interesse meer had voor het aanbod in zijn klaske, werd hij getest op CBO. Na overleg met de school werd hij in het midden van het schooljaar naar het volgende kleuterklasje overgeplaatst. De juf stond hiervoor open en heeft heel veel moeite gedaan om onze zoon op een zo kort mogelijke tijd in te burgeren in de klas. Onze zoon bloeide terug open en ging weer graag naar school. Zowel de juf als de zorgcoördinator hielden ons op de hoogte van de evolutie van onze zoon in de klas op het gebied van leerstof en ook emotioneel.
Zelfs al leek het in he schoolrijpheidstesten dat onze zoon niet klaar was voor het eerste leerjaar, is hij in september naar het eerste leerjaar kunnen gaan, vooral omdat de juf van het derde kleuterklas en de zorgcoördinator geloofden dat hij het “verstandelijk” wel zou aankunnen.
Er wordt veel aandacht besteed aan het emotionele, wat wij heel belangrijk vinden en de kinderen worden individueel begeleid."

ouder, september 2007

Hoogstraten
Vls Klein-Seminarie

Binnenklasdifferentiatie (HB-werking is eigenlijk differentiatie en hoekenwerk in de klas zelf, opgenomen in model van "brede zorg")
Vrije Lagere School -Klein-Seminarie
adres hoofdschool:
Vrijheid 234
2320 Hoogstraten
T 03-340.40.45
F 03-314.37.91
e-mail marjan.putman@klein-seminarie.be
website www.klein-seminarie.be


 
Houthalen
VBS De Schakel

Vrije Basisschool De Schakel
Kleuterweg
3530 Houthalen
website
e-mail
T 011 60 48 33
F 011 60 48 34

Van een mama: "De school steekt veel tijd en energie in het begeleiden van kinderen met HB. Versnellen is een optie, er wordt gedifferentieerd (contractwerk), bij aanbrengen van nieuwe leerstof doen kinderen met HB eerst een test om te evalueren of die lessen voor hen nog wel nodig zijn en wat ik als mama erg belangrijk vind; elke situatie, elk kind wordt afzonderlijk bekenen."

ouders, mei 2008
     

Hove
Regina Pacis 1

Regina Pacis
Mortselsesteenweg 70
2540 Hove
T 03 454 19 90
kangoeroeklassen in kleuter en lagere school
website: www.regpacho.be/default.htm
e-mail: Reginap1@regpacho

 

 

Hove
Regina Pacis 2

BASISSCHOOL RP2 (REGINA PACIS 2)
J. Mattheessensstraat 62
2540 Hove
Tel. 03/455 07 99
Fax 03/454 19 22
Directie: Alfred Sommer directie@rp2.be
Secretariaat : secretariaat@rp2.be

Een mama: : "ZC is erg alert op hb, luisterbereidheid en begrip is grenzenloos. Samen met de leerkrachten wordt er actief meegedacht, inbreng van ouders wordt geapprecieerd en ook iets mee gedaan.
De praktische uitwerking verliep bij ons in het begin wat stroef, maar sinds ze hun weg gevonden hebben, zijn ze niet meer te stoppen. Het is en blijft een dialoog tussen school en ouders. De samenwerking met het CLB verloopt ook van een leien dakje.
Het is een kleine school waar onze kinderen een warm nestje gevonden hebben waar ze zich veilig voelen, onontbeerlijk om tot duurzame ontwikkeling te komen.
"

ouders, oktober 2011
Hove
't Groen schooltje

BSGO 't Groen Schooltje
Mortselsesteenweg 54
2540 Hove
tel: 03/455.48.06
fax: 03/454.69.28
e-mail: hove@village.uunet.be
site: www.tgroenschooltje.be

Startte in november 2004 met een kangoeroeklas

Zeer warme school. Begripsvolle directie. Sommige leerkrachten weten iets van hoogbegaafden en hun functioneren, anderen zijn iets meer hardleers blijkbaar.

zorgleerkracht
info:
oktober 2004

update aug 2008

update februari 2011

Ieper
Vrije basisschool Immaculata

Vrije Basisschool Immaculata
Goudenpoortstraat 4
8900 Ieper
www.imma-ieper.be
057 201279

"Onze zoon was onmiddellijk welkom op deze school. Er is zeer veel goede wil van zowel de directie als de zorgcoördinator en de leerkrachten. Ze proberen ons kind zo goed mogelijk te begeleiden en staan open voor dialoog. Er worden geen beslissingen genomen zonder inspraak van ouders. De school is steeds bereikbaar en contacteert ouders ook zelf indien dat nodig is. Er wordt gewerkt met wederzijds respect, vanuit het belang van het individuele kind en met de onderliggende gedachte dat iedereen anders is en ook andere zorgen verdient. Alleen positieve ervaringen."

ouders, maart 2011
Ingooigem-Vichte
VBS

VBS Ingooigem-Vichte
Kerkdreef 4
8570 Vichte-Anzegem
tel. (056) 77 73 03
fax. (056) 77 49 76
(voor de adressen van de bovenbouw en de tweede vestiging van de kleuter/benedenbouw: zie website van de school)
e-mail: vbsvichte@vbsving.be
website: www.vbsving.be/

directeur: Ann Lanneau
zorgcoördinator: Kathleen Dewaele

Deze school doet al een aantal inspanningen om hb leerlingen te helpen een prettige en leerzame schooltijd te bieden (speciaal materiaal, lessen volgen in een hogere klas...). Zij plannen het jaardoorbrekend werken verder uit te werken voor kinderen die hier baat bij hebben.


directie school

oktober 2004

Kalken
Vrije basisschool

We vonden op de site van deze school een aantal leuke programma's om taal, rekenen,.. in te oefenen. Deze school is ons verder niet bekend als een school met een hb beleid, maar we vonden de school omwille van deze programma's een vermelding waard.
Website: www.smic.be/vb_kalken/main.htm
e-mail: vrije.basis.kalken@smic.be
moeder van een 12 jarige die deze website ontdekte (en meteen een goed dictee maakte ;-))

Kapellen
GVLS Maria Immaculata

GVLS Maria Immaculata
Zilverenhoeklaan 2
2950 Kapellen
kangoeroeklas
website: www.maimma.be
e-mail: maimma.directieLS@scarlet.be of Maimma Secretariaat KS@scarlet.be

school

Kasterlee
VBS de Waaier

Gesubsidieerde Vrije Lagere School De Waaier
Mgr. Cardijnstraat 39
2460 Kasterlee
T: 014 850069 F: 014 850069
e-mail: dewaaier@scarlet.be

Binnenklasdifferentiatie, zorgklas (voor Hb kinderen met problemen),
compacteren leerstof indien gewenst

 

 
Kasterlee
GBS De Vlieger

Gemeentelijke basisschool 'De Vlieger'
Mgr. Heylenstraat 22
2460 Kasterlee
tel.: 014/85.00.67
e-mail: devlieger@skynet.be
website: www.gbsdevlieger.be

mail van een ouder:
"Bij deze zou ik willen melden dat ook in de school van mijn kinderen extra aandacht besteed wordt aan hoogbegaafde kinderen. Zij krijgen extra materiaal in de klas, en ook worden de hoogbegaafde kinderen gestimuleerd met extra projecten, die ze tijdens de lesuren mogen uitwerken buiten de klas, met begeleiding van de zorgleerkracht. "

ouder, okt 06
Kessel-Lo
Eureka onderwijs

Eureka (Leuven)

Eureka is in de eerste plaats een (erkende) private school die zich richt op normaal en hoog begaafde leerlingen die omwille van één of ander probleem moeilijk of niet passen in het reguliere onderwijs. Vaak is het voor kinderen voldoende om tijdelijk (1 à 2 jaar) in Eureka te verblijven, en kan later opnieuw in het gewone onderwijs gestapt worden.
Tweemaal speciaal kinderen (hoogbegaafd + één of ander probleem erbij) koimen heel goed tot hun recht op Eureka.
Er wordt ook getest bij Eureka, zowel intelligentie als leer- en ontwikkelingsstoornissen en schoolvorderingstesten.
Contactpersoon: Anny Cooreman of Marleen Bringmans
Adres: Diestsesteenweg 722 – 3010 Kessel-Lo (Leuven) – 016/35 55 42 (16u - 19u)
De school heeft een telefoonpermanentie voor eerste opvang van vragen, zie website daarvoor
e-mail: eurekaonderwijs@advalvas.be
website van school: www.eurekaonderwijs.be

 

Kontich
Altena Instituut

Vrije Kleuterschool                                        
ALTENA INSTITUUT
Edegemsesteenweg 116A                            
2550 Kontich                                                
T: 03/4570343                                            
F: 03/4575692
e-mail:  directieKS@altena.be
Vrije Lagere School
ALTENA INSTITUUT    Antwerpsesteenweg 73  
2550 Kontich   
T :03/4570343
F:03/457569         
e-mail: directieLS@altena.be    
 

Differentiatie in klas: ja
Zorgcoördinator: extra leerstof en oefeningen
website: www.altena.be/

 

Kontich
Sint Jozefinstituut

Differentiatie in klas: ja, extra werk indien nodig
Sint Jozef instituut
Gemeenteplein 8
2550 Kontich
03 293 69 68
website: www.sji.be
e-mail: secretariaat@sji.be


 

Kontich (Waarloos)
Sint-Michiel

Sint Michiel
Oude Baan 1
2550 Kontich – Waarloos
015 31 57 57
e-mail: paul.peeters78@yucom.be

 

 

Kontich-Kazerne
Sint-Montfort

Sint-Montfort
Hoge akker 16
2550 Kontich
T: 03 457 10 15
Kklassen: ja
differentiatie binnen de klas: ja
website: www.sint-montfort.be/
e-mail: Linda.Stabel@sint-montfort.be

 

 

Kontich
De Schans
Gemeenschapsschool

Differentiatie in klas: ja, veel
website: schoolweb.argo.be/bs/kontich/
e-mail: BSGO.kontich@pandora.be


Positieve reacties van ouders
Kortenaken
Basisschool De Trip Trap

De Trip Trap
schoolstraat 1
3470 Kortenaken.
De directrice is Imelda stouthuysen
Tel 011/58.84.79
e-mail directie@gvbskortenaken.be

Directie verdiept zich in hb, ons kind krijgt uitbreidingsoefeningen, besprekingen zijn mogelijk en school denkt mee.
Slimme kinderen die nooit op hb zijn getest krijgen evengoed wat ze nodig hebben: er wordt gekeken naar behoeften.
Versnellen (zelfs meerdere versnellingen) is mogelijk indien het nodig is.

ouders,
mei 2006
Kumtich
VBS Vroenhoef

Vrije Basisschool Vroenhof
Groenhofstraat 15
3300 Kumtich (Tienen),
Tel: 016 81 23 18, Fax: 016 81 23 44
E-mail : info@vbsvroenhof.be

School die gevolgd wordt door CBO. Overleg met ouders. Raadgevingen CBO worden opgevolgd. Differentiatie en verbreding/verdieping gebeuren. Indien echt nodig is versnellen mogelijk. Leerlingen die hb zijn worden goed opgevolgd in samenspraak met de ouders.

ouders,
mei 2009, tijdschrift Hoogbegaafd?! jan 2011

Lauwe
VBS De Stap

VBS De Stap
Wevelgemstraat 2a
8930 Lauwe
T: 056/41.34.97   gsm : 0474/600.700
F: 056/42.70.63
e-mail: destap@pandora.be
Website: www.destap.be/index.htm
Deze site bevat een klein tekstje over hoogbegaafdheid: www.destap.be/Info%20voor%20ouders/2,12,hoogbegaafdheid.html

Een ouder mailde ons dat de kinderen wel degelijk een goed aanbod krijgen. Er wordt gekeken wat voor het kind in kwestie uitdaging geeft, zodat het toch regelmatig nieuwe dingen kan leren op school.

 

wwweb, ouders

Lier
Sint-Ursula Klim op

Sint- Ursula Klim op
Mechelsestraat 25
2500 Lier
tel: 03/492.91.37
website: www.s-u-klimop.be
e-mail: klimop.zorg@scarlet.be

Informatie van de school over de HB werking:

"Wij hebben op school de gewoonte alle kinderen die op vlak van taal en/of rekenen zeer snel zijn te stimuleren met uitdagende oefeningen ( plustaken )
De mensen van het zorgteam volgen dit op zodat het geen extra belasting betekent voor de klasleerkrachten.
Daarnaast hebben we een kangoeroewerking. Hoogbegaafde kinderen komen één keer per week samen om te werken aan projecten, te filosoferen, te leren hoe ze moeten leren …. Er wordt gewerkt in twee groepen: 3 en 4 / 5 en 6
De lesjes gaan door op maandag. Op donderdag is er dan nog een lesuur voorzien om taken op te volgen en leerlingen die vastgelopen zijn in hun taak verder te begeleiden.
Zoals u merkt is er geen kangoeroewerking voor de kinderen van het eerste en het tweede leerjaar omdat we daar voorlopig nog geen problemen ondervinden.
Zij krijgen dus wel volop extra taken in de klas.
Naast het werken met de kinderen houdt onze kangoeroewerking ook een intens contact met de ouders van de hoogbegaafden in.
Maandelijks zitten we met hen samen en babbelen we over allerhande zaken. We luisteren in de eerste plaats naar hun vragen en verzuchtingen en samen trachten we oplossingen te vinden. Ik moet wel zeggen dat dit gebeurt onder deskundige leiding van onze CLB medewerker.
Vaak helpen ouders gewoon mekaar en het is al een hele steun dat ze mekaar kennen en dat ze voelen dat ze met hun zorgen niet alleen staan.
Dit ouderforum is geen verplichting. We merken wel dat iedereen regelmatig blijft komen.
Ouders worden via e-mail ook op de hoogte gehouden van wat zich in de kangoeroeklas afspeelt en iedereen krijgt ook een uitgebreid verslag van het ouderforum.
Bij de rapporten van de leerleerlingen komt een apart blad “ kangoeroerapport” en voor de kinderen die extra oefeningen maken is er ook een “plustakenrapport”. Dit zijn geen puntenrapporten maar er wordt verwoord hoe er gewerkt werd. We geven die extra rapportjes 3 keer per jaar.
Miriam Aertgeerts, zorgcoördinator "

webmaster school

mei 2006

Lommel
Boudewijnschool

Boudewijnschool
Einde 5
3920 Lommel
e-mail: boudewijnschool@scarlet.be
011/54 46 74

Basisschool met binnenklasdifferentiatie en een kangoeroeklas. Klik hier om een beschrijving van hun werking in 2006-2007 te downloaden.

september 06
School zelf

Massenhoven

Gemeentelijke basisschool
Kerkstraat 37
2240 Massenhoven
03 484 30 87
Differentiatie binnen de klas

 

 
Meeuwen
BSGO De Boomgaard

BSGO De Boomgaard Meeuwen
Kiestraat 1
3670 Meeuwen-Gruitrode

Directie: Mevr. Nies Marie-Louise

Langs deze weg willen wij kenbaar maken dat ook wij in onze school kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong begeleiden. Onze school is een kleine school gelegen in een landelijke omgeving. De leerkrachten hebben zich bekwaamd in het ondersteunen van kinderen met specifieke noden. In de klas krijgen HB kinderen verdiepings- en verrijkingsleerstof voor rekenen en taal. Via contractwerk krijgen de leerlingen ook opdrachten i.v.m. de diverse domeinen binnen wereldoriëntatie. Op deze wijze stimuleren wij hun leergierigheid en geven aandacht aan leren leren. In de klassen zijn diverse computers waardoor er steeds op maat van de leerling kan worden gedifferentieerd.directie van de school, jan. 08

Mechelen
B.S.G.O. "De Spreeuwen"

B.S.G.O. "De Spreeuwen"
Battelsesteenweg 259
2800 Mechelen
Tel.: 015/27.29.86
Fax : 015/27.29.67
E-mail : bsgo.despreeuwen@pandora.be
URL: http://www.despreeuwen.be/

"Mijn zoon van 10 is hoogbegaafd.  Dat werd al vele jaren geleden vastgesteld in de kleuterklas.  Wijzelf zagen natuurlijk ook wel dat hij ‘ne slimmerik’ was die heel snel iets kon leren, maar omdat hij onze eersteling was zagen we niet onmiddellijk in dat hij HB was.  Maar de juffen dus wel en zij hebben in de school i.s.m. CLB testen laten doen die inderdaad wezen op hoogbegaafdheid.
In het eerste leerjaar bleek dat nog maar eens: onze zoon presteerde zeer goed én aanzienlijk sneller dan zijn klasgenootjes.  De juf van het eerste leerjaar suggereerde ons om hem te laten versnellen en na één trimester te laten doorschuiven naar het tweede jaar.  Wij hebben lang met de juffen en met de directie hierover gepraat en zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we hem beter konden laten zitten waar ie zat, nl. in het eerste, mits een adequate begeleiding ( = extra stimulansen, leerstofverbreding, differentiatie e.d.) in de zogenaamde kangoeroelessen die voorhanden waren in onze school. 
Wij zijn heel blij dat we dit gedaan hebben, vooral omdat onze zoon eerder klein en tenger van gestalte is en dus binnen een groep van oudere en dus grotere kinderen misschien niet zo makkelijk zou aanvaard zijn, zeker niet met zijn hoogbegaafdheid.  We vreesden dat hij sociaal geïsoleerd zou raken. 
Nu zit hij in het vijfde leerjaar, samen met leeftijdsgenoten, maar nog steeds is er differentiatie via de kangoeroeklas e.d. waar hij en andere HB’en van de school goed worden opgevangen.  Een pluim voor de school van onze kinderen!"

ouder, december 2006

Mechelen
Basisschool Ursulinen

Contractwerk, differentiatie
website: www.basisschoolursulinen.be/
e-mail: basisschool@ursulinenmechelen.be

 

 
Meise

De Leertuin
Brusselsesteenweg 71
1860 Meise
directie@deleertuin.be
tel 02/269.57.25 - fax 02/270.40.23

Destijds kwam er op mijn oproepop HBBK of iemand een school in of rond Brussel kende waar ze goed bezig zijn met HB, zo goed als geen respons. Ik heb deze school gevonden waar ik zeer tevreden ben en mijn kind is er terug gelukkig. Ik kan me voorstellen dat er nog meer mensen op zoek zijn in of rond Brussel.

Een aanrader dus: De Leertuin in Meise, "gewoon" een Gemeentelijke Basisschool, met 3 leerkrachten uit het team die een opleiding hebben gevolgd of volgen bij het CBO, differentiatie in de klas, kangoeroeklasjes en een heel positieve houding tov HB.

verschillende ouders,
mei 2009 update feb 2011

Menen
G.V.B. Sint-Joris

G.V.B. Sint-Joris
Sint- Jansmolenstraat 7
8930 Menen
tel : 056/51.28.89
fax : 056/51.81.60
email: st.joris.lagere.menen@skynet.be
website : www.sint-joris.net
"Reeds 3 jaar laten we ons als schoolteam begeleiden door Prof. Kieboom en startten we gelijktijdig met een kangoeroeklas. We starten nu een tweede kangoeroeklas op voor 2de kleuter tot 2de lj."

Sabine Devoldere
(directeur)

maart 2009

Menen
VBS Binnenhof

VBS Binnenhof
Binnenhof 53
8930 Menen
tel : 056/51.29.05
gsm : 0473/42.01.50
email: peggy.vanoverschelde@blijdhove-binnenhof.be
website : www.blijdhove-binnenhof.be
"Doelstellingen van de kangoeroeklas: De leerling de mogelijkheid geven om op eigen niveau te werken zonder vooruit te lopen op de leerstof. Verdiepings- en verbredingsleerstof aanbieden. Leren omgaan met moeilijkere opdrachten/falen. Stimuleren van het creatieve denken van de leerling. Een studiehouding bijbrengen. Hoogbegaafde leerlingen hebben een steile leercurve waardoor ze vaak heel snel, ongestructureerd leerstof verwerken. Meer uitdaging en herhaling vermijden."

Peggy Vanoverschelde
(directeur)

februari 2011

Menen
De Kleine Prins

Basisschool De Kleine Prins
August Debunnestraat 15-17
8930 Menen
tel: 056.53.25.91
fax: 056.53.25.92
e-mail: info.dekleineprins@telenet.be
website: www.dekleineprins.be/

Binnenklasdifferentiatie
Beverklas is zorgklas voor wie zwakker én sterker is
Grondig doordacht concept met evaluaties door alle betrokkenen (leerkrachten, ouders én kinderen)
Projecten, zelfgemaakt spel, leermomenten, museumbezoek,...
Extra aandacht voor leren plannen en studeren naar secundair onderwijs toe

leerkracht
januari 2006

Merelbeke
Sint-Elooischool

Deze school
- staat open voor begeleiding van buiten de school
- heeft differentiatie binnen de klassen, men denkt mee en zoekt oplossingen
- duidelijke afspraken met individuele leerkrachten maken ivm handelingsplan is wel aangeraden
Website: sint-elooischool.be/
e-mail:  st.elooischool@scarlet.be 


ouders
Merksem
BS.GO. Het Laerhof
BS.GO. Het Laerhof
Laarsebaan 100
2170 Merksem
tel: 03/645.08.06
website: www.hetlaerhof.be
Ingestuurd door een ouder:
" Sinds schooljaar 2006-2007 werken ze met een kangoeroeklas. Momenteel zijn er nog enkele aanpassingswerken, maar er wordt zeer bereidwillig naar de ouders geluisterd (naar ons dan toch in ieder geval) voor werkingstips. Tenslotte is ieder kind anders, en dit geld ook zo bij hoogbegaafden. De ene is er mee gebaad om talloze rekenoefeningen extra te maken, de ander gaat dan weer meer de natuurkundige kant op. Ze doen daar echt hun best om te streven naar een goede werking van de kangoeroeklas. Dit is natuurlijk slechts onze mening, van de rest van de ouders weet ik niet echt hoe zij er tegenover staan. Begin deze week had ik een zeer goed gesprek met de zorgcoördinator, en ik denk wel dat dit gesprek tot een fijne samenwerking zal leiden."
maart 2008, ouder

Mortsel
Lieven gevaert

Lieven Gevaert
Osylei 86
2640 Mortsel
03 449 36 70

Methodeschool (jenaplan)
Dagelijks kring per stamgroep en elke week viering op vrijdag (forumachtig) met alle kinderen
Gedifferentieerd werken volgens niveau's. Er zijn ook uitbreidingsoefeningen.
M ix van alle leeftijden voor een reeks activiteiten wat kan leiden tot wederzijds begrip en respect van elkaars zwakke en sterke punten, projectwerk, kleinschalig , hebben al HB in de klas.
Elke donderdagmiddag speciale activiteit, kind mag zelf voorstellen doen en activiteiten kiezen.
e-mail: lievengevaert@skynet.be
website: education.skynet.be/leefschool


 

Nieuwkerken-Waas
De Droomballon

De Droomballon
Stedelijke basisschool Nieuwkerken
Gyselstraat 35
9100 Nieuwkerken (bij Sint-Niklaas)
www.droomballon.be
mail de directie : Ludwig De Meyer
mail de zorgleerkracht :Carine Bombeke

Aanpak via :
- kangoeroeklas met 'andere aanpak en andere leerinhouden'
- binnenklasdifferentiatie a.d.h.v. verrijkingsleerstof en projectmatig werk
- peer-tutoring is mogelijk indien het kind dit wenst
- open leercentrum als verlengde van de kangoeroeklas
- aanleren van een vreemde taal in de wereldklas (vb. Arabisch)
- versnellen van leerjaar is bespreekbaar

Info op de website :
"Hoogbegaafde kinderen ervaren de tijd die zij op school doorbrengen vaak als
vervelend. Het kan hen niet blijvend boeien. Hoogbegaafde kinderen hebben
echter ook recht op een zo volledig mogelijke ontplooiing. In de
kangoeroeklas ontmoeten ze zijns-gelijken. Er is kans tot verdieping en
verrijking van de leerstof."

september 06, school zelf
Oostduinkerke
Gemeentelijke basisschool

Gemeentelijke basisschool Oostduinkerke
Dorpstraat 4
8670 Oostduinkerke
tel: 058/51 43 49
Fax: 058/51 03 49
www.gbsodk.be
gemeenteschool@oostduinkerke.be

"Ouder 1: Wij waren onlangs op zoek naar een school met hb hier aan de kust. OP jullie lijst was geen te vinden. Toch hebben wij een school gevonden die onderbegeleiding staat van Tessa Kieboom. Reeds jaren zetten ze zich in voor hb kinderen en sinds dit schooljaar werden de kangoeroeklasjes opgericht. Hopelijk willen jullie ook deze school op jullie lijst toevoegen. Want wij zaten behoorlijk in zak en as toen we bemerkten dat er op die lijst geen enkele school uit onze buurt op de lijst staat. Ouder 2: Neem best ook contact op met meerdere ouders van hb kinderen in de school om te zien wat van de plannen van de directie ook verwezenlijkt wordt. Tussen voornemens en realisatie zit soms een verschil. "

ouder1: januari 2009; ouder2: augustus 2011

Oostakker
Jenaplaneet

 

Jenaplaneet
Gentstraat 194 bis
9041 Oostakker
09 251 23 05

Jenaplan school

(tekst geleverd door de school zelf)

"Vanaf 1 september 2006 start de Jenaplaneet te Oostakker met een HB-werking. Het volledige team van de Jenaplaneet besloot unaniem om met deze werking te starten. Het team, de directie en het CLB zijn bereid hiervoor de nodige investeringen te doen en zich verder te professionaliseren binnen het domein van HB. De HB-werking wordt gecoördineerd, ondersteund, begeleid en uitgewerkt door meester Bart Devaere.
Meester Bart is zelf hoogbegaafd, lid van Mensa Be en plaatsvervangend coördinator en brugfiguur voor het onderwijs binnen de jongerenvereniging Mensa Youth.

De Jenaplaneet is van mening dat elk kind recht heeft op een maximale ontplooiing en dat deze ontplooiing maar tot stand kan komen door uitdagingen die zich situeren binnen de zone van de naaste ontwikkeling (Vygotsky) van elk individueel kind. Voor hoogbegaafde jongeren wil dit zeggen dat ook zij voortdurend moeten geprikkeld worden met itdagingen op hun niveau om zo tot een maximale, harmonieuze ontwikkeling te komen.

De Jenaplaneet wil met haar HB-werking volgende doelen realiseren:

  • HB-jongeren de noodzakelijke basis- en studievaardigheden aanleren
  • HB-jongeren de uitdagingen geven die ze nodig hebben om gemotiveerd aan het onderwijs deel te nemen
  • HB-jongeren leren omgaan met hun ‘anders’-zijn binnen de groep en de maatschappij (sociaal-emotionele begeleiding)
  • luisteren naar, meedenken met en indien gewenst info of advies geven aan ouders van HB-jongeren

Om dit te realiseren wordt er ook vanaf september gestart met een kangoeroeklasje.
Wie er in dit klasje opgenomen wordt, of er ook ruimte is voor eventuele versnellingen, welke methodes gebruikt zullen worden, … willen we kind per kind bekijken. Elk kind heeft behoefte aan een eigen traject, ook het HB-kind.
Binnen de eigenheid van de school is er al altijd plaats geweest voor het begeleiden van elk kind op zijn/haar niveau in een open omgeving. Deze weg wil de Jenaplaneet ook verder inslaan met haar HB-werking. "

 

Bron: Bart Devaere

bericht via mail van een ouder maart 2012: intussen gestopt wegens te weinig leerlingen

Oostmalle
Basisschool 't Park

Gemeenschapsschool 't Park voorziet een aangepaste opvang voor hoogbegaafden.
Website: schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/bs/oostmalle/index.htm (website vermeld niets over hb beleid)
Adresgegevens: ’t Park, Herentalsebaan 54, 2390 Oostmalle tel 03/3120231
e-mail: bs1.malle@sgr3.be

 

van horen zeggen op het web

Opwijk
Duizendpootrakkers

School die erg kindgericht werkt. Methodeschool (diverse vormen samengenomen), differentiatie, contractwerk, hoekenwerk, k-klas (2003-2004 enkel voor vierde leerjaar, wordt aan gewerkt), ook probeert men zelf HB kinderen te detecteren. School heeft oor voor advies van externen, staat open voor overleg met ouders. Evolueert nog steeds in de goede richting.
Website: informatief deel: schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/bs/opwijk/directiesecr/framedirectie.htm
kijk eens bij wat de school als kwaliteiten van zichzelf vindt, ziet er mooi uit.
Gedeelte gericht op kinderen en ouders: schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/bs/opwijk/
e-mail: BS.OPWIJK@argo.be


wwweb, ouder

Oud-Heverlee
GBSOH

GBS Oud-Heverlee
Dorpsstraat 81
3050 Oud-Heverlee
T: 016 47 25 17
F: 016 47 42 18
Website: www.gemeentelijk-onderwijs-oud-heverlee.be/startblad%20oud-heverlee.htm
e-mail: gbsoh@scarlet.be
Grote openheid naar HB en andere problematieken toe.
Zeer goede samenwerking tussen school, ouders en CLB.
Veel oog voor differentiatie, zowel naar onder als naar boven.
Grote openheid en flexibiliteit naar hun aanpak, elke situatie wordt op zich bekeken.

Mail mei 2012:"Hallo, langs deze weg wil ik nog even bevestigen dat wij de Gemeentelijke Basisschool Oud-Heverlee een excellente school vinden voor kinderen met HB, in de hoop dat dit andere ouders kan helpen met hun schoolkeuze. Hoewel de school geen specifieke werking heeft voor kindjes met HB is er een zeer grote openheid om rekening te houden met de behoeften van deze kinderen, zowel bij leerkrachten als bij directie. De directie is goed vertrouwd met problematiek, leermiddelen en internationale normen terzake. Als rechtstreeks gevolg hiervan zitten in de school een vrij groot aantal versnelde kinderen. Onze zoon had dan ook vanaf dag 1 nieuwe vriendjes. Achteraf hebben we ontdekt dat dit bijna stuk voor stuk om versnellertjes ging.
Bij een beslissing over versnellen ligt de focus waar ze moet liggen : op begaafdheid, de wensen en noden van het kind,....en niet op de klasprestaties...."

 

ouders, juni 2004

Oud-Turnhout
Reuzepas
Vrije Basisschool

Reuzepas Basisschool
Heerestraat 140
2360 Oud-Turnhout
014/41.00.24
website: www.reuzepas.be/
e-mail:school@reuzepas.be
Binnenklasdifferentiatie, geen kangoeroeklas, klasoverschrijdende niveaugroepen, zo nodig extra uitdagingen (bv verleden: cursus Italiaans)

"Het is inderdaad een hééél goeie school. Je word er als ouder ook goed
opgevangen en je kan en mag er alles vragen.
Ook aan het CLB in Turnhout hebben we veel steun."

 

 

Oud-Turnhout
Basisschool Delta

Basisschool Delta
Van der Bekenlaan 40
2360 Oud-Turnhout
Tel: 014/453675
e-mail: info@bs-delta.be

"Wij doen al jaren een inspanning om hoogbegaafde kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Vandaar deze mail. Wat doen wij zoal? We zorgen voor extra uitdagingen tijdens contractwerk, we gebruiken somplex (een wiskundemethode voor hoogbegaafde kinderen), we doen aan tutoring bij contractwerk en technisch lezen zowel binnen de eigen klas als in de lagere klassen, we organiseren ook een kangoeroeklas waar de hoogbegaafde kinderen vanaf het 3de leerjaar leren schaken, filosoferen of aan een project werken.
We vinden het belangrijk om alle kinderen aangepaste leerkansen te bieden.
Ilse Schoonjans"

mail van de school okt 2006

Poperinge
basisschool Sint-Benedictus

Differentiatie (zowel naar boven als beneden toe)
Website: www.vbop.be/benedictientje/
e-mail: st.benpop@scarlet.be

 

wwweb
Puurs - Kalfort
De Regenboog
Gemeentelijke Lagere School Kalfort

De Regenboog
vrije gesubsidieerde kleuterschool
Coolhemveldstraat 3
2870 Puurs-Kalfort
Tel. 03/889 82 88

Gemeentelijke Lagere School Kalfort
Winkelveld 1
2870 Puurs-Kalfort

Ouders melden een alerte houding tov hb, steun en zorgvuldigheid bij versnelling, goede samenwerking met ouders en CLB, houding van zorg voor hb kinderen.

Ouders (juni en okt 2005)

Reet (Waarloos)
Sint Michiel

Sint Michiel
Waarloos
015/31 57 57
website: users.pandora.be/gvbswaarloos/

 

 

Retie
Regenboog

Regenboog
Type 1 en type 8, ervaring met combinatie HB-AUTI
Jozef Cardijnstraat 48
2470 Retie
014 85 00 62
website: www.rgbo.be/
e-mail: info@rgbo.be

 

 

Rijkevorsel
Sint-Lucia school

Sint-Lucia school
Molenstraat 7
2310 Rijkevorsel
tel. 03 314 61 87
fax. 03 314 25 93
E-mail: sint-luciaschool@scarlet.be
website: www.rijkevorsel.be/diensten/onderwijs_lucia.asp

kangoeroeklas: projecten: "Mijn zoon heeft enorm veel deugd van de kangoeroeklas. Elke donderdagnamiddag werken zij met alle hoogbegaafde kinderen van de verschillende klassen lagere school rond bepaalde projecten. Dit zijn in totaal 6 leerlingen, waarvan toevallig 3 in dezelfde klas"


ouder

Rumst
VBS Sleutelhof

nieuw in schooljaar 2004-2005: start Klim-Op klas

VBS Sleutelhof
Kerkstraat 9
2840  Rumst
T 03/888.01.69
F 03/888.55.65
website: users.skynet.be/sleutelhof
e-mail: gvbs@sleutelhof.be

 

 

Schilde
Wonderwijzer

Vrije Basisschool - Ervaring met HB kinderen
Kerkelei 57
Schilde
03 38406 28
e-mail: wonderwijzer@belgacom.net

 

 

Schoten
Sint Cordula Basisschool

Vrije Basisschool - Ervaring met HB kinderen
Vordensteinstraat 32
2900 Schoten
03 658 81 81
kangoeroeklas: projecten: "Mijn dochter gaat er heel graag. Ze krijgt differentiatie voor wiskunde aan de "dif tafel" waar alle kinderen die sterk zijn in wiskunde zelfstandig de wiskunde verwerken met een minimum aan uitleg aan het begin van de week. In de kangoeroeklas (elke woensdag voormiddag) komen hoogbegaafden samen en werken ze aan projecten. Deze worden ook steeds teruggekoppeld naar de klas."

 

 

Schoten
Bloemendaal

Bloemendaal
Paalstraat 285
2900 Schoten
03/658.79.45
website: www.bloemendaal.be/bloemendaal/index.html
e-mail: info@bloemendaal.be

 

 

Schoten
Basisschool met verschillende afdelingen

Basisschool Schoten
afdelingen: Vijverhof, Ter Linde, Deuzeldpark
A. Jonckersstraat 65
2900 Schoten
T. 03/658 61 81
F. 03/658 34 59
Schoten

Directeur: Ronals Imler

"De school biedt gedurende verschillende lesuren per week extra ondersteuning aan de hoogbegaafde leerlingen. Door het aanbieden van bijzondere projecten en het uitwerken van specifieke leerlijnen, worden hoogbegaafde leerlingen ondersteund. Zij werken op hun eigen niveau aan voor hen uitdagende taken, al dan niet in de eigen klas. Belangrijke troef is dat de ondersteuning gebeurt door een leerkracht die zelf een hoogbegaafd kind heeft en dus volledig op de hoogte is van de problematiek. Ook bij de overlegmomenten ervaren ouders dit als een groot pluspunt, vermits beide partijen onmiddellijk erg professioneel met mekaar kunnen omgaan."
(tekst: directeur van de school)


website: schoolweb.rago.be/bs/schoten/
email: vijverhof@skynet.be


directeur
oktober 2004

Sint-Niklaas
Sint Carolus school

Sint Carolus school
Lod. De Meesterstraat 1
9100
Sint-Niklaas
website: education.skynet.be/Basisschool-St-Carolus/

Kangoeroeklas

 

 

Sint-Niklaas
Vbs Onze-Lieve-Vrouw presentatie

Vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw Presentatie
Plezantstraat 135 en Watermolendreef (twee vestigingen met beide een hb begeleiding) te Sint-Niklaas
Binnenklasdifferentiatie, kangoeroeklas in twee groepen (volgens leeftijd), aangepast aanbod in de klas.
directeur Bernard Foubert staat 100% achter het HB beleid
website: www.olvp.be en doorklikken naar deze school
e-mail: basisschool.plezant@olvp.be

 

ouders

augustus 2004, aanvulling juni 2008

Sint Niklaas, Belsele
GVBS Berkeboom

Gesubs.Vrije Basisschool Berkenboom

De Ritsheuvel
Kemzekestraat 20
9111
Belsele
T: 03/772 52 44 F: 03/772 58 67
E-mail: info@deritsheuvel.be

De Fontein
Gasmeterstraat 28 bus 16
9100 Sint-Niklaas
T: 03/777 05 35
E-mail: info@defontein.be
website: www.defontein.be

In de Fontein wordt ervaringsgericht gewerkt. Voor taal en rekenen wordt er altijd in niveaugroepen gewerkt hetgeen een extra aanbod voor HB toelaat. De school stimuleert zelfstandig werken, werkt met projectgroepen.

 

bron: scholengroep
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
(
03/780 71 94 of 95
info@sint-nicolaas-sgbao.be

Sint Niklaas, belsele
GVBS Sint-Lutgart

Gesubs.Vrije Basisschool
Sint-Lutgart
Kerkstraat 13
9111
Belsele
T. 03/772 35 12F. 03/772 65 03
E-mail: sintlutgart@scarlet.be

In de globale werkin wordt via differentiatie gebruik gemaakt van specifieke materialen zoals Somplex, Plustaak,...

bron: scholengroep
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
(
03/780 71 94 of 95
info@sint-nicolaas-sgbao.be
Sint-Niklaas
GVBS Heilige familie

Gesubs.Vrije Lagere School
Heilige Familie
R.Van Britsomstraat 1
9100
Sint-Niklaas
T. 03/777 82 82
F. 03/780 64 89
E-mail: info@basishfam.be

In de onderbouw is er ruim aandacht voor binnenklasdifferentiatie met extra materiaal voor HB. In de bovenbouw worden de HB leerlingen ook afzonderlijk in de kangoeroeklas begeleid.

 

bron: scholengroep
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
(
03/780 71 94 of 95
info@sint-nicolaas-sgbao.be

Sint-Niklaas
GVBS St-Jozef-Klein-Seminarie

Gesubs.Vrije Basisschool
St-Jozef-Klein-Seminarie
Collegestraat 31
9100
Sint-Niklaas
T.: 03/780 71 65
F.: 03/780 71 69
E-mail: lucien.naudts@sjks.be

In de globale werkin wordt via differentiatie gebruik gemaakt van specifieke materialen zoals Somplex, Plustaak,...

bron: scholengroep
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
(
03/780 71 94 of 95
info@sint-nicolaas-sgbao.be
Sint-Niklaas
GVBS Broederschool

Gesubs.Vrije Basisschool Broedersschool
Nieuwstraat 75
9100
Sint-Niklaas
Tel.03/780 92 10 Fax 03/780 92 11
E-mail: directie@basisn.broeders.be

Er worden lestijden uit het regulier lestijdenpakket voorzien om HB leerlingen te ondersteunen. Dit gebeurt zowel in als buiten de klas.

bron: scholengroep
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
(
03/780 71 94 of 95
info@sint-nicolaas-sgbao.be
Sint-Job In 't Goor
VBS Maria Middelares

Maria Middelares
Hogebaan 2
2960
Sint-Job-In-'t Goor
Tel.
03 / 636.12.29 Fax 03 / 636.27.72
E-mail: secretariaat@maria-middelares.be
03 / 636.12.29

Kangoeroeklas (volgens tijdschrift hoogbegaafd). Werking (mail van school): kinderen met een ontwikkelings- of leervoorsprong worden gevolgd met een stappenplan. Binnen de klas passen we compacting toe en op basis daarvan krijgen de leerlingen ander werk: Somplex (wiskunde), Leeskrakers en Plustaken Taal. Buiten de klas richten we per graad een kangoeroeklas in waarin we aandacht hebben voor het socio-emotionele aspect door bijvoorbeeld te filosoferen, uitbreidingstaken wiskunde en taal volgens niveau en al dan niet zelf gekozen projecten door de leerlingen. We nemen deel aan wedstrijden (wiskunde, dictee, …) en we organiseren een leeruitstap naargelang het lopende project. De uitstap naar de Europese tentoonstelling over Leonardo da Vinci in Koekelberg was hier een goed voorbeeld van.

bron: tijdschrift Hoogbegaafd?! jan 2011, school feb 2011
Sint-Niklaas
Sint-Gillis-Waas
GVBS De Eeckberger

Gesubs. Vrije Basisschool De Eeckberger
Eeckbergstraat 10
9170
Sint-Gillis-Waas
Vestigingsplaats
Kloosterstraat 22 9170 Meerdonk
Tel.
03/770 66 85 Fax 03/770 66 86
E-mail: Den.Eeckberger.Vrije.Basisschool@pandora.be
03/773 43 65

Kangoeroeklas

bron: scholengroep
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
(
03/780 71 94 of 95
info@sint-nicolaas-sgbao.be

Sint-Niklaas
GVBS De Klimop

Gesubs. Vrije Basisschool De Klimop
Kerkstraat 123
9170
Sint-Gillis-Waas
Tel.03/770 65 61 Fax 03/770 65 61
E-mail: de.klimop@skynet.be

Vestigingsplaats
Sint-Niklaasstraat 136
9170
Sint-Gillis-Waas
T: 03/770 51 08
E-mail: basisschool.hoogeinde@skynet.be

Kangoeroeklas

 

bron: scholengroep
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
(
03/780 71 94 of 95
info@sint-nicolaas-sgbao.be

Tessenderlo
Vrije basisschool
De Lettertrein

De Lettertrein vbs
Lindenstraat 5
3980 Tessenderlo
013 33 75 19
website: www.lettertrein.be

 

 
Testelt
SBS 't Steltje

stedelijke bassisschool 't steltje
teekbroek 22
3272 Testelt
013/46.29.63
gsm directeur ( Marc Van Rompuy) 0473/295.105

Kangoeroeklas ism een school uit Zichem (gaat door in Zichem), binnen de klas differentiatie die door de zorgcördinator wordt ondersteund (aangepaste oefeneningen, differentiatiemateriaal,..). Zeer nauwe samenwerking met CBO.

De school staat open voor initiatieven en ideeën van ouders ook.

" N. is op die paar weken een heel ander kind geworden dat terug met
plezier naar school gaat en zelfs zonder veel mopperen zijn huiswerk maakt (dit had ik nooit durven verwachten na wat we vorig jaar meemaakten)
"


ouders die zeer tevreden zijn

oktober 2004

Veltem-Beisem (Herent)
PDC-school - Basisschool

Website klik hier
e-mail: klik hier
Sinds dit schooljaar is er ook in onze basisschool (PDC-school, Pastoor De Clerckstraat 1, 3020 Veltem-Beisem (Herent), www.pdcschool.be) meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Waar er de voorbije schooljaren op individueel niveau gewerkt werd, zijn er nu "plus-groepjes" opgestart (eentje voor 1-2-3 en een andere voor 4-5-6). Elk groepje komt 2 keer per week samen om te werken rond verschillende thema's. Er wordt klasoverschrijdend gewerkt in kleine groepjes. De taken die ze krijgen zijn heel verschillend (knutselen, raadsels, mind mappen, ... ) maar vooral niet nog eens de herhaling van de leerstof in de klas. Elk kind krijgt een opdrachtenbundel en een deadline wanneer er geëvalueerd wordt. De kinderen wordt ook geleerd hoe te plannen. Samen met het gewone rapport is er ook een plus-rapport, waarin zowel de taken, de uitvoering als de werkhouding beoordeeld worden. Dit plusgroepje hebben we te danken aan onze (geweldige) zorgcoördinator. Dit is haar tweede jaar in onze school maar ze heeft een duidelijke visie op waar ze naartoe wil met zorg (in de twee richtingen) en staat heel open voor reacties van de ouders. En de ouders van de kinderen én de kinderen zelf in het plusgroepje zijn heel enthousiast.
mail van ouders
oktober 2009

Veltem-Beisem (Henis)
PDC-school

School die positief staat tegenover HB kinderen
Adresgegevens: Kerkhenis 57, 3700 Tongeren (Henis)

 

 
Testelt
SBS 't Steltje

stedelijke bassisschool 't steltje
teekbroek 22
3272 Testelt
013/46.29.63
gsm directeur ( Marc Van Rompuy) 0473/295.105

Kangoeroeklas ism een school uit Zichem (gaat door in Zichem), binnen de klas differentiatie die door de zorgcördinator wordt ondersteund (aangepaste oefeneningen, differentiatiemateriaal,..). Zeer nauwe samenwerking met CBO.

De school staat open voor initiatieven en ideeën van ouders ook.

" N. is op die paar weken een heel ander kind geworden dat terug met
plezier naar school gaat en zelfs zonder veel mopperen zijn huiswerk maakt (dit had ik nooit durven verwachten na wat we vorig jaar meemaakten)
"


ouders die zeer tevreden zijn

oktober 2004

Viersel
Klavertje Vier-sel

Viersel-Zandhoven Gesubsidieerde Vrije Basisschool "Klavertje
Vier-sel"
GBS Veerstraat 59
2240 Zandhoven-Viersel
tel.03/ 485 73 98
fax.03/475 91 50
e-mail: viersel.basisschool@skynet.be
www. klavertjeviersel.be
directeur: Greet Van den Eynde
zorgcoördinator: Ria Lenaerts

Algemeen:
"Wij zijn een kleine landelijke dorpsschool in een heel groene omgeving met
ongeveer 100 lln. Wij werken met leefgroepen en vaak klasdoorbrekend. Ook heel wat binnenklasdifferentiatie en individuele leertrajecten...Een actieve ouderraad ondersteunt het ondernemende leerkrachtenteam!"

HB-beleid:
"Vanuit onze ervaring met meer- en hoogbegaafden geloven wij in een gepersonaliseerde aanpak van deze kinderen. De zorgcoördinator beschikt over heel wat achtergrond en materialen:vb. rekenpuzzels en breinkrakers, logische breinbrekers, stenverts Rekenmeesters, oefenboeken voor cryptische taalvaardigheid, kruiswoordraadsels op verschillende niveaus, denkspelen van "thinkfun"....computer-vaardigheden.... "

school zelf,
zorgcoördinator februari 2006

 

Wechelderzande
GBS 't Klavernest

Gesubsidieerde Vrije Basisschool 't Klavernest
Oostmalsebaan 37
2275 Wechelderzande
tel. 03/3120592
fax 03/3121974

e-mail: schoolwechelderzande@attglobal.net
website: www34.brinkster.com/wechelderzande/index.asp
directeur: Danny Van Dingenen (03/3091380)
zorgcoordinator: Hilde Vervoort

Differentiatie, goed contact met ouders, zeer welwillende opstelling tegenover HB.

 

ouders

Westmalle
Sint Jan Bergmanscollege

Sint Jan Bergmanscollege Westmalle
Vrij strenge school, hoogbegaafden hebben er een skippyklas en krijgen voldoende uitdaging.

Kasteellaan 18
2390 Malle
e-mail:basis@sjbmalle.be
website: www.sjbbasis.be/

ouders, mei 2007

Wilrijk
stedelijke basisschool
"de zonnebloem"

Stedelijke basisschool "de zonnebloem"
Boomsesteenweg 387 2610 Wilrijk
03/ 827 25 40
website: www.sb-dezonnebloem.be
e-mail: basis.boomsesteenweg@ow.antwerpen.be

HB-beleid:
L eergroepen ipv klasgroepen vanaf L3. Vakversnelling indien nodig.
Kleine school, actief detectiebeleid (si-di screening), differentiatie in de klassen, beperkt klassikaal lesgeven, doorgedreven contractwerk, hoekenwerk, zoveel mogelijk zelfstandig leren aanmoedigen.
Hb krijgen andere wiskunde en nederlandsmethode dan klasgenoten. HB kinderen krijgen voor elk nieuw hoofdstuk van Wiskunde of Nederlands een synthesetoets.
Zij krijgen hierbij een uitleg van een 10tal minuten. Als blijkt dat de kinderen dit kunnen (bv 80%), schakelen ze onmiddellijk over naar somplex en plustaak.
Speciale aandacht voor muzikale opvoeding : elke dag muziekonderricht (notenleer en instrument leren bespelen)

zie ook: Schoolvoorbeelden - Wilrijk

 

web, directrice, pers

Johannesschool
Wilrijk

Johannesschool Wilrijk
Frans Stienletstraat 39 2610 Wilrijk
03/827.64.95
website: www.johannes-valaar.be
e-mail: mail de school

Reactie van een ouder:
Onze oudste, hoogbegaafde, dochter is nu 7, zit in het 3de leerjaar en krijgt heel wat extra zaken. We zijn érg tevreden over de inzet en de samenwerking met de school. In de 2de kleuterklas heeft een kleuterjuf, in samenspraak met de zorgjuf, zelf aan de alarmbel getrokken. Ons meisje was een typisch voorbeeld van het superbrave kind dat zich volledig in de klasgroep verstopte en in de klas amper een fractie liet zien van wat ze aankon. Om een lang verhaal kort te maken: onze dochter is uiteindelijk, na intensief overleg met het CBO en de school, gesprongen naar het eerste leejaar en heeft daar vanaf de start extra pakketten gekregen. De extra's zijn per leerjaar verschillend ingevuld geweest: afhankelijk van de noden van onze dochter, andere kinderen met een voorsprong, ideeën van de leerkrachten en advies van Tessa Kieboom. Voorbeelden: rekengroepje bij de taakjuf, zelfstandig extra pakketten wiskunde in de klas, versnelde leerstof voor taal en in de vrijgekomen tijd expressief lezen met een groepje met hieraan gekoppeld individuele opdrachten,... Er is minimum een jaarlijks overleg met Tessa Kieboom. De school heeft heel wat extra pakketten in huis (somplex,..) Ondertussen zijn er al heel wat leerkrachten met bijscholingen rond hoogbegaafdheid. De zorgcoördinator heeft heel wat expertise opgebouwd. De school is alert voor kinderen met ontwikkelingsvoorsprong. Er is een erg goede samenwerking met de ouders, leerkrachten staan ook echt open voor onze kant van het verhaal. De school noemt zichzelf geen expert in de materie, maar doet al het mogelijke om de beste oplossingen te zoeken. Staan open voor advies en feedback van het CBO én van de ouders. Naar school gaan is lang geen evidentie geweest voor onze dochter, maar na de eerste dagen in de nieuwe klas, kon ik niet anders dan eindelijk eens een mailtje naar jullie te doen. Een nieuw schooljaar gaat hier meestal gepaard met woedebuien, driftaanvallen, treuzelochtenden en meer van dat fraais. Dit jaar is ze met zin vertrokken en is ze enthousiast en vertellend thuisgekomen. We zien het weer helemaal zitten...

zie ook: item zorgverbreding op de website van de school - Wilrijk

 

ouders, september 2008

Wilrijk
stedelijke basisschool
" Prins Boudewijn"

Stedelijke basisschool "Prins Boudewijn"
Spoorweglaan 145, 2610 Wilrijk
03/ 449 70 94
website: www.sb-prinsboudewijn.be
e-mail: basis.spoorweglaan@stad.antwerpen.be

Hb-beleid:
Kangoeroeklassen ( 3 uur per week ), klemtoon ligt op leren leren.
School met specifieke aandacht voor hb: actief detectiebeleid (si-di screening), differentiatie in de klassen, beperkt klassikaal lesgeven, doorgedreven contractwerk, hoekenwerk, zoveel mogelijk zelfstandig leren aanmoedigen.
Hb krijgen andere wiskunde en nederlandsmethode dan klasgenoten.
De school bezit veel materiaal om dit alles te realiseren (zowel bruikbaar in de klas
als in de kangoeroeklas).
Extra klemtoon op kunstzinnigheid : kunstgeschiedenis en atelier (elk jaar wordt een verschillend aandachtspunt uit de leerlijnen in de focus gezet)

zie ook: Schoolvoorbeelden - Wilrijk


ouder, directrice

Zandhoven
't Zandhofje

Het Zandhofje - leefschool
gedifferentieerd werken
Liersebaan 51
Zandhoven
03 484 34 48
website: schoolweb.argo.be/bs/zandhoven/

 

 

Zwijndrecht
Het Laar

Het Laar basisschool
Laarstraat 10
2070 Zwijndrecht
03 252 80 95
website: schoolweb.argo.be/bs/zwijndrecht/menu.htm
e-mail: bs.het.laar@skynet.be


 

Zwijndrecht
VBS De Krinkel

School met duidelijk een dynamiek om binnen de klassen te differentiëren op een creatieve manier
Differentiatie binnen klassen: ja
Spilfiguur= Bart Smet
03 252 85 46
e-mail: westerlinckwilly@vt4.net


lezing door leerkracht
Speciale initiatieven    

Genk
De Dolfijn

De Dolfijn
Smeilstraat 74
3600 Genk

T: 089/329560
Mob: 0486/753438

e-mail: dedolfijn@skynet.be
website: www.dedolfijn.be/

Nys Nico: afdelingsverantwoordelijke de Dolfijn
Piet van de Briel: Kinder en Jeugdpsychiater
Leen Boellaert: Psycholoog

Kleuter- en lagere school type 3 (voor kinderen met omgangsmoeilijkheden en/of  socio-emotionele problemen) met een specifiek beleid voor hoogbegaafden.

Het schoolteam stuurde ons deze mail:

"In onze school, voor het buitengewoon onderwijs type 3 komen een 6-tal hoogbegaafde kinderen 2 keer 2 uren per week samen om een extra programma te krijgen. Op deze momenten krijgen ze bridge, Noors, denkgezelschapsspelen en verdieping rond thema's die hen interesseren. Verder schenken we extra aandacht tijdens alle andere lessen, met verdiepingsoefeningen voor Nederlands en Wiskunde. De werking rond wereloriëntatie wordt door de leerlingen gestuurd, waarbij we niet alleen inbreng verwachten bij de keuze van het thema, maar ook bij de uitwerking ervan volgens ieders kunnen.
Het enige wat noodzakelijk is is dat het CLB de leerling omwille van gedrags- of socio-emotionele problemen doorverwijst naar het buitengewoon onderwijs. Zoals u wel weet doet men dit enkel indien de gedrags- en/of socio-emotionele problemen zo ernstig zijn dat het gedrag van het kind niet meer hanteerbaar is in het gewone onderwijs. Dankzij de extra paramedische ondersteuning van ergotherapeut, psychiatrisch verpleegkundige, psycholoog en/of kinderpsychiater kunnen we bij deze kinderen werken aan een terugplaatsing in het gewone onderwijs."

 

schoolteam

Leuven
Eureka

School die zich richt op normaal en hoog begaafde leerlingen die omwille van één of ander probleem moeilijk of niet passen in het reguliere onderwijs. Vaak is het voor kinderen voldoende om tijdelijk (1 à 2 jaar) in Eureka te verblijven, en kan later opnieuw in het gewone onderwijs gestapt worden.
Leerjaren: eerste leerjaar t/m tweede secundair

Er wordt ook getest bij Eureka, zowel intelligentie als leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Contactpersoon: Anny Cooreman of Marleen Bringmans
Adres: Diestsesteenweg 722 – 3010 Kessel-Lo (Leuven) – 016/35 55 42 (16u - 19u)

e-mail: eurekaonderwijs@advalvas.be
website van school: www.eurekaonderwijs.be


Eureka medewerker, website, ouders
     

 

Secundair

   

Antwerpen
Sint-Godelieve

Secundaire school.
Open houding tegenover alle kinderen, ook kinderen die een beetje anders zijn, is de ervaring van een moeder van een HB kind met nog andere problemen, van de afdeling Rivierenhof.

 

ouder

Antwerpen
Onze-Lievevrouwcollege

Secundaire school met een project voor hb's "magis" waarin kinderen die hb zijn onder bepaalde voorwaarden kunnen instappen.
http://olvc.telenet.be/
school

Aarschot
Sint-Jozefscollege -

Secundaire school.
School met een zeer ruim aanbod die duidelijk verschillende interesses van hoogbegaafden bedient. Voorziet veel keuzemogelijkheden van heel creatieve tot zeer cognitieve activiteiten.
http://www.sjca.be/

 

ouder, 2009

Antwerpen
Sint Lievenscollege

St.-Lievenscollege (secundaire school) heeft aandacht voor HB
Adres: Kasteelpleinstraat 31 2000 Antwerpen tel: 03/231.81.88

 

ouder

Antwerpen
Leonardo Lyceum - Esem Negen

Leonardo Lyceum - Esem Negen (secundaire school) heeft aandacht voor HB
Adres: Boomsesteenweg 270 2020 Antwerpen tel: 03/216.23.64

 

tijdschrift Hoogbegaafd?!, jan 2011

Kasterlee
SMIK Sancta Maria Kasterlee

De school schrijft zelf op haar site : "door de kleinschaligheid kunnen wij veel zorg besteden aan elke leerling, of hij/zij nu gemakkelijk studeert of niet, dik of dun is, een leerstoornis heeft of hoogbegaafd is…"
www.smik.be

 

ouder

Berchem (Antwerpen)
Pulhof

Adresgegevens: O.L.V. Instituut Pulhof, Grote Steenweg 489, 2600 Berchem, 03/230.12.78
website: www.pulhof.be/index.htm
e-mail: pulhof.secr@scarlet.be

 

ouders

Berchem (Antwerpen)
Atheneum

Deze school heeft een projectwerking voor meerbegaafden, en biedt een aantal vakoverschrijdende zaken aan die hoogbegaafden wel aanspreken. De school voorziet ook deelname aan interscolaire wedstrijden zoals wiskunde-, chemie-, fysica- en biologieolympiades/Wetenschappelijke uiteenzettingen/Dictee van de Nederlandse taal/Bizzkids, enz...

website: www.kaberchem.be

oudetrs, infordag school juni 2005

Brugge
St Leo college

Secundaire school.
Men zou werken rond hoogbegaafden in het secundair onderwijs. Ter plaatse te bevragen, de website zwijgt in alle talen. Project Acropolis houdt in dat leerlingen kunnen werken aan projecten. Zij worden daarin begeleid door een coach.
Website: www.sint-leocollege.be/index-middelbaar.htm
Adresgegevens:
Sint – Leocollege
Potterierei 11
8000 Brugge
e-mail: info@sint-leocollege.be

 

leerkracht

Edegem
OLV van Lourdescollege

Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege
R. Keldermansstraat 33
2650 Edegem

O3 449 56 25
Website: www.olve.be

De school heeft meer dan 10 jaar ervaring met het werken met hoogbegaafde leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen mogen, onder bepaalde voorwaarden, instappen in het zgn. Plato-project. PLATO staat voor: Pientere Leerlingen Aanmoedigen Tot Onderzoek.

In dat geval krijgt een leerling de kans om drie uren per week aan een eigen project te werken in plaats van de gewone lessen te volgen. De leerling mag zelf een begeleider kiezen en op het einde van het schooljaar komt de projectevaluatie mee op het rapport, zonder evenwel de aard van het attest te beïnvloeden.

Het Plato-project is opgestart in samenwerking met het CBO. Op voorhand hebben enkele mensen van het college, samen met prof. Tessa Kieboom, in Nijmegen twee scholen bezocht, waar men reeds lang met hoogbegaafde leerlingen werkt. In samenspraak met Tessa Kieboom heeft de school daarna een eigen projectwerking ontwikkeld.

Meer informatie kan bekomen worden via info@olve.be

 

school zelf (website)

Ekeren
Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs

Pastoor De Vosstraat 19, 2180 Ekeren telefoon 03-541.14.28
Verbreding, compacteren, zelfstandig werken, projectwerk.
Directrice middenschool staat achter het project.
Website: schoolweb.rago.be/ms/ekeren/ (op deze website wordt niet verwezen naar enig initiatief rond hoogbegaafden)
e-mail: middenschool: MS.EKEREN@rago.be atheneum: KA.EKEREN@rago.be

 

ministerie onderwijs mei 2004, stagiair lerarenopleiding die de school kent
Ekeren
Moretus

Moretus, Kloosterstraat 82 Ekeren

Deze school werkt sinds schooljaar 2006-2007 met het draaideur-model. Dit staat ook op de website vd school beschreven.
Melding door een medewerker van de school: "Uiteraard staan we nog in onze kinderschoenen. Het eerste project liep enkel voor lln vh 2de jaar; na Pasen stappen ook enkele 1ste-jaars er mee in. Niet alle lkn zijn overtuigd volgens mij, maar de lkn vd middenschool (1ste en 2de jaar) hebben wel allemaal de lezing van Annick Mertens gevolgd."
Dus : een school met openheid voor hb, en met aandacht voor zelfstandig werk Ga er eens kijken als je in de buurt woont en je een school zoekt voor een kind dat extra uitdaging kan gebruiken.
website : www.moretus-ekeren.be

leerkracht van de school, maart 2007
Gijzegem
Instituut Sint-Vincentius a Paulo
Instituut Sint-Vincentius a Paulo
Pachthofstraat 3
9308 Gijzegem (Aalst)
tel 053/729340
e-mail : svi.gijzegem@pandora.besvi.gijzegem@pandora.be
site : www.svi-gijzegem.be
De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen werd er opgestart in samenwerking met het CBO.
ouder, leerkracht, januari 2006

Leuven
Mater Dei

(info maart 2009) project "hoogvliegers" waarin hoogbegaafden kunnen proeven via een draaideurmodel van een aantal uitgewerkte projecten op hun maat om er daarmee zelf aan de slag te gaan. Hierbij speciale aandacht naar de eigen gepaste werkwijze (top-down, mindmapping,..) en met socio-emotionele opvolging van de specifieke eigenheid (drop-out, perfectionisme, faalangst,...) Project werd geëvalueerd door het CBO. Projectleidster zit ook in werkgroep CBO
adres: Sint-Jacobsplein 13 3000 Leuven
website: www.mdleuven.be/

e-mail: t.bauwens@mdleuven.be (projectleidster)

 

Mechelen
BIM

Sterk aanbod, aandacht voor HB, leerlinggerichteschool van niveau met mogelijkheid tot internaat.
website: www.bimsem.be/

e-mail: bimsem@telenet.be

 
Merksem
Groenendaalcollege

Groenendaalcollege, Gagelveldenstraat 71, 2170 Merksem

3de trim 2011-12 start plusklas, alle leefijden samen, projectwerk. Voorwaarde: 80% halen op hoofdvakken. Projecten tijdens een lesuur Nederlands. Leerstof Nederlands wordt zelfstandig verwerkt (wordt via leerplatform beschikbaar gesteld).
Verder ook soepelheid ivm meevolgen van een seminarie uur door jongere leerlingen samen met een hoger jaar.
Communicatie met ouders loopt vlot.
Website: www.groenendaalcollege.be

ouders, april 2012

Mol
Sint-Jan Berchmanscollege

Sint – Jan Berchmancollege
Jacob Smitslaan 36
2400 Mol
014/31.18.41.
website: www.sjbmol.be/
e-mail: info@sjbmol.be
 

Mortsel
Koninklijk Atheneum

In de basisschool is er niet echt een werking of begeleiding. Men heeft er wel een aantal HB kinderen waarvan de leerkrachten op de hoogte zijn.
In de middenschool is er vorig jaar (2003) een experiment opgestart. Basis is een draaideursysteem: de prestatie van de leerling maakt of de leerling, onder toezicht van een andere leerkracht, aan een project kan werken tijdens bepaalde uren (leerkracht bepaalt, ouders kunnen de vraag stellen). Project wordt nog geëvalueerd en moet nog groeien.
In het hoger middelbaar is er momenteel (nog) niets voorzien.
website: schoolweb.gemeenschapsonderwijs.be/ka/mortsel
beschrijving project: www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL303/PV-HBG.htm
e-mail middenschool: ms.mortsel@rago.be
e-mail atheneum: ka.mortsel@rago.be

 

school zelf, ouders
juni 2004

Oostmalle
Didasco

Secundaire school (Freinet) die kiest voor gestructureerd zelfstandig werken voor de sterke leerlingen. Een ster waard!
Website: www.didasco.be/

 

ouder

Rotselaar
Montfortcollege

Montfortcollege
Aarschotsesteenweg 39
3110 Rotselaar
Secundaire school Kleinschalig, veel structuur, veel studiebegeleiding. Presteren mag, voor goed presterende HB's een verademing). Sticordimaatregelen voor dyslexie, ASS en ADHD. Verschillende versnelde kdn (heel wat kdn die vanuit Wakkerzeel komen) zitten daar dus aan ontwikkelingsgelijken geen gebrek. Persoonlijke betrokkenheid van lkn, directeur en graadcoördinatoren vind ik een pluim waard. Ze kennen hun pappenheimers. Er wordt veel geëist van leerlingen, maar heel wat leerkrachten leggen voor hun eigen lessen de lat ook vrij hoog. Nadeel is kleinschalig dus weinig richtingen. Ander voordeel is dat het eigenlijk een school in een park is: groen, vijver, eendjes en herten voor de rustige momenten. Nog altijd zeer christelijke stempel: vastenacties etc. die betrokkenheid op anderen promoten.
Website: www.montfort.be/

 

ouder, jan 2009
Tienen
K.A. Tienen

Nieuw initiatief vanaf schooljaar 2006-2007: Neuronen-klas-uren in de middenschool van K.A. Tienen.

Vanaf juni 2006 kunnen leerlingen een aanvraag indienen om mee te doen aan de klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen zijn ofwel hoogbegaafd ofwel menen ze dat ze een zwaarder programma aankunnen. Zij moeten zich ook engageren thuis een aantal opdrachten af te werken, en zullen wiskunde en Nederlands krijgen op 3 ipv 5 uren. Hierdoor komen er "neuronen-uren" vrij, die zullen ingevuld worden met projectwerk.

De school vermeldt in de informatie dat dit project na de middenschool zal worden verdergezet in het Atheneum.

Contactinformatie:
Adres: Gilainstraat 70, 3300 Tienen
Tel: 016/82 42 43 (middenscool) en 016/78 18 30 (Atheneum)
Website: http://schoolweb.argo.be/ka/tienen/structuur.html

met dank aan MG voor het doorspelen van de info.

flyer school voor de ouders, mei 2006

Tongeren
K.A. Tongeren

Deze school werkt tegen het schooljaar 2004-2005 een mooi project uit rond begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, in samenwerking met CBO.
Website: schoolweb.argo.be/ka/tongeren/ Op deze pagina naar beneden rollen, het project wordt vaag beschreven op de website. De website van het project zelf leert je wel veel meer, bezoek deze dus zéker ook!
Adresgegevens:
Moerenstraat 4
3700 Tongeren
012/39.89.30
e-mail: ka.tongeren@rago.be

 

CBO, website school, projectbegeleider
Laatste wijziging: mei 2007

Turnhout
Sint Jozef college

Sint Jozef College
Koningin Astridlaan 33
Turnhout
website: www.sjt.be
e-mail: walter.vandooren@planetinternet.be

 

 

Wilrijk
Parkschool

Secundair. School met een afzonderlijke leefklas (A' klassen) in de eerste graad voor hoogbegaafden.
Schoolwebsite: groups.msn.com/KaacampusWilrijk/_homepage.msnw?pgmarket=nl-be
Projectbeschrijvingen:

groups.msn.com/KaacampusWilrijk/projecthoogbegaafden.msnw
www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL303/Parkschool.htm
www.hulporganisaties.be/pages/details.asp?lng=NL&Id=1127
een wonderkind met een brilletje (eos artikel)

e-mail: ka1.wilrijk@rago.be

Systeem: de leerstof wordt op minder uren gegeven dan in een gewone klas. De vrijgekomen tijd wordt besteed aan projecten. Voor informatie over wat er precies gebeurt, is het best de school zelf te contacteren en te vragen enkele ouders te mogen contacteren van kinderen die in de accentklassen zitten.

Schooljaar 2004-2005: enkel tweede jaar bij gebrek aan inschrijvingen in het eerste jaar.

mei 2007: systeem afgeschaft???

Kerkelei 43
2610 Wilrijk
03/827.27.43

 

internet zoektocht redactie HBV
mei 2004

mei 2007

Op zoek naar een school in je buurt: websites waar je lijsten kunt vinden:
Op de website van het ministerie van onderwijs kan je alle scholen terugvinden volgens gemeente, naam, postcode,...: www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/

Indien je over een bepaalde school wenst te mailen met een andere ouder, kan je proberen via de mailinglijst HBBK groups.yahoo.com/group/hbbk/, daar zijn een aantal ouders aanwezig die misschien ervaring hebben met het beleid mbt hoogbegaafden van een school in je buurt.

Een vrij volledig overzicht van secundaire scholen in Provincie Antwerpen, en hun websites:
users.skynet.be/leraarinformatica/websitesSecOndAlfSch.htm

De doorlichtingsverslagen van scholen kan je gewoon hier aanvragen:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Beleidsuitvoering Basisscholen (of secundair, indien je dat wenst)
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Telefoon : 02-553 93 86 - Fax : 02-553 93 85
E-mail : schoolbeheer.basisonderwijs@vlaanderen.be
web: www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs
Afdelingshoofd: Marlene Lembrechts, e-mail: marlene.lembrechts@ond.vlaanderen.be


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be