Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Testen
Waarom testen
Wanneer testen
Waar testen
Voorbereiding op testen
Soorten testen
Testresultaat
Wat zegt een IQ cijfer eigenlijk (en wat niet)
HB en wat nu?
Literatuur rond testen
Links rond testen
Van vermoeden tot test
Schoolrijpheid testen
Verbaal-Performaal?
V-P door een ZOCO
 
Wanneer testen? En in welke omstandigheden?

En als je dan beslist te testen.. wanneer dan?

Experts raden aan om je kind zo vroeg mogelijk te testen op hoogbegaafdheid (tussen 4 en 9 jaarl). Hoe jonger je kind is, hoe meer betrouwbaar de testafname in het algemeen blijkt te zijn (tenzij je kind een nog onvoldoende werkhouding heeft ontwikkeld). Verder is het noodzakelijk niet te lang af te wachten wat begeleiding betreft. Een kind dat zich al enkele jaren zit te vervelen op school, terug motiveren om een inspanning te doen, is veel moeilijker dan vanaf het begin een goede werkhouding op school te betrachten.

Tussen 4 en 6 jaar, is de WPPSI test geschikt om te testen. Vanaf 6 jaar gebruikt men in Vlaanderen de WISC test.

De leeftijd van je kind op het moment van de test is dus belangrijk voor de keuze van de test. Opgepast wel voor plafondeffecten. Een hoogbegaafd kind testen rond 5 à 5,5 jaar met een WPSSI test, kan een onbruikbaar resultaat leveren, omdat het kind op een aantal onderdelen van de test zogezegde "plafondeffecten" bereikt: het presteert beter dan de test kan meten (kan niet hoger dan de hoogste score krijgen op dat onderdeel), wat het totaal testresultaat vertekent. In geval van een kind van 5,5 jaar is het daarom soms raadzaam te wachten met testen tot het 6 is, en meteen een WISC af te nemen. Natuurlijk moet je zoiets bekijken voor elk kind en elke situatie afzonderlijk. Spreek er best over met degene die je vraagt de test uit te voeren.

Het is verder belangrijk om te beseffen dat de IQ testen die voor het Nederlandse taalgebied bestaan in principe niet geschikt zijn om IQ’s te meten van lager dan 70 en hoger dan 130. Daarom is het belangrijk dat de testafnemer ervaring heeft met het testen van hoogbegaafde kinderen, zoniet is het mogelijk dat je kind niet als hoogbegaafd (zelfs als gemiddeld of zwakbegaafd) uit de test komt terwijl dat allerminst het geval is, omdat het enerzijds op bepaalde onderdelen van de tests plafondeffecten heeft, en op andere onderdelen te weinig presteerde (ook niet afgemaakte oefeningen tellen mee, op sommige momenten van het testen gebeurt het wel eens dat een kind niet presteert).

Geef alleszins je kind een veilig gevoel over de test!

Verder is het aangeraden je kind zo rustig mogelijk aan een testdag te laten beginnen. Als jij zelf nerveus bent, probeer dat dan in de hand te houden. Als je kind niet gemakkelijk andere volwassenen vertrouwt, leg hem/haar dan uit dat het wel degelijk belangrijk is dat hij/zij meewerkt en probeer je kind vooraf een goed gevoel te geven over wat het te verwachten heeft.
Een mooi voorbeeld lazen we eens op een Nederlands forum. Een kind was erg nerveus voor een test. De ouders meldden dit aan de psychologe die de test zou afnemen, gevreesd kon immers worden dat het kind te nerveus zou zijn om goed getest te worden. Er werd afgesproken dat het kind met haar vragen rond de test mocht bellen naar de psychologe. Dit had een geruststellend effect. Tegen de tijd dat de test zou gebeuren, was het kind vrolijk, rustig en geconcentreerd. De test verliep dan ook prima.

Tips:

  • Een voorafgaand contact (telefonisch bv) met de tester is soms voor een kind een hele geruststelling (te bekijken per kind of dit zou aanslaan)
  • Zorg ervoor dat je kind, als het aarzelt in vreemde omgevingen, voldoende gerustgesteld is om vertekening van de test te vermijden omwille van psychische onrust
  • breng je eigen onzekerheden en twijfels niet over op je kind
  • Maak je kind duidelijk dat elk resultaat van die test "goed" is, dat het er niet om gaat iets te presteren, maar dat de test integendeel een middel kan zijn om meer duidelijkheid te krijgen, zodat je kind er juist baat kan van hebben
  • Denk tweemaal na als je kind steeds gestresseerd is in testsituaties, en doe iets met deze gegevenheid. Het kan zijn dat je kind anders door de stress onderpresteert op de test. Bespreek dit duidelijk vooraf met de tester. Ervaren testers weten hiermee om te gaan.

© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be