Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
HB op school
Drie vragen
Samenwerking
School-Ouders
Lesgevers
Lastige ouders
Aangepast onderwijs
Enkele voorbeelden van
begaafde leerlingen
Typering van leerlingen
Leerstijlen
Onderpresteren
Didactisch materiaal
Visies op HB in onderwijs
Modellen van aanpak
Versnellen
Ervaringen
Scholen "met" HB
 
Modellen? Protocollen? Een blauwdruk?

Elke school die dé "HB-aanpak" voorstelt, elke ouder die enthousiast zegt "ik heb dé school gevonden", doet dat vanuit een beeld van wat "de hoogbegaafden" nodig hebben, of tenminste vanuit het beeld wat déze hoogbegaafde (het eigen kind, een kind op de school) nodig heeft.

Alleen... Zowel ervaring als literatuur leren dat er geen "de hoogbegaafde" bestaat.

Hoe zit dat dan met die modellen, de protocollen, de "aanpak"?

Een kwestie van: kijk wat er is, weeg dat af tegen wat jouw ervaring als pedagoog of ouder is, tegen wat de kinderen onder je hoede nodig hebben? Of zijn er "Vaste Waarden"?

Moet het gaan om een "hoogbegaafden beleid" dan wel om een "breed zorgbeleid" waarin ook hoogbegaafden een plaats hebben?

Wie zijn wij om over al de vragen die zich stellen te oordelen... We geven hier enkele van die "modellen" weer. Sommigen beweren hét gevonden te hebben. Anderen zeggen "voor ons werkt dit...maar het kan wellicht ook anders". Nog een ander sabelt alle andersdenkenden neer. En nog een ander denkt, wikt, weegt, selecteert... en brouwt weer een eigen visie.

Oordeel zelf, en neem wat je nuttig lijkt. Maak je eigen project of kopieer dat van een ander. Maar zorg asjeblieft dat het een levend project blijft, dat meegroeit met de kinderen. Wees niet te beroerd om bij te sturen, en als het even kan: betrek de ouders erbij: je zult zien dat zij een waardevolle inbreng kunnen hebben!

Kijk ook naar: school-voorbeelden; begrippen en de rest van de pagina's van deze sectie.

Uit Nederland komt het meeste (en zeer degelijk) materiaal:

LICH heeft informatie over het opstellen van plannen, ontwikkeling van materialen, begeleiding van scholen

SLO kan je aan materialen voor de basisschool helpen, CPS helpt je een handje voor het secundair (in Nederland: voortgezet) onderwijs (en kijk ook eens naar onze materialen pagina's)

Een uitgave voor het secundair:
De Boer, geert en Ester Cuijpers, Ideeënmap hoogbegaafden, Amersfoort, CPS, 2003

Deze map is zeer praktisch van opzet en bestaat uit handreikingen, ideeën en beschrijvingen van materialen die van nut kunnen zijn bij onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Na een korte introductie op het thema hoogbegaafdheid vindt u in deze map informatie over de wijze waarop een beleidsplan ontwikkeld kan worden en over het werken met kernteams. Verder krijgt u op basis van 22 'schoolvoorbeelden' zicht op mogelijkheden om onderwijs en zorg voor deze groep leerlingen te organiseren. Tot slot bevat deze map een deel met beschrijvingen van docent- en leermateriaal.

Een (ook in Vlaanderen) door de wat hoogbegaafdheid betreft toonaangevende scholen gebruikt standaardprotocol is het SiDi-R protocol. Een goed instrument voor signalering. Het "zien" van een hoogbegaafd kind, is natuurlijk de basis voor het bieden van een aangepast programma.

Een degelijk pakket dat u helpt bij het opstellen van een geheel eigen handelingsplan is het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid. Uitgegeven bij lemma, de uitgeverij die ook het tijdschrift Talent in haar fonds heeft.

In Vlaanderen kan je gaan kijken bij een aantal scholen die onder begeleiding van CBO of in een heel eigen traject een voor hen werkende visie hebben uitgebouwd, en die degelijk werk leveren. Enkelen van hen stellen hun project ondermeer voor op de studiedagen rond de fiches hoogbegaafdheid voor de Werkmap Leerzorg op 19/10/12005 en 10/12/2005.
Hun teksten zullen vanaf 11/12/2005 ter beschikking staan van iedereen.
Download de fiches nu reeds!

Ook Magda, de zorgcoördinator van een school in de Kempen waar CBO al heel wat advies leverde, stelde haar manier van werken ter beschikking.

En een studente maakte een heuse website rond het thema HB op de basisschool. Hier kan je haar eindwerk (2007) bewonderen.

Hebt u ook een werkwijze die u wenst te delen? Deze pagina is nog lang niet vol!

YW

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be