Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Testen
Waarom testen
Wanneer testen
Waar testen
Voorbereiding op testen
Soorten testen
Testresultaat
Wat zegt een IQ cijfer eigenlijk (en wat niet)
HB en wat nu?
Literatuur rond testen
Links rond testen
Van vermoeden tot test
Schoolrijpheid testen
Verbaal-Performaal?
V-P door een ZOCO
 
HB? en wat nu?

ACTIE!!!!

Zodra je een test achter de rug hebt, of op een andere manier je vermoedens bevestigd hebt gezien, volgt er meestal een zeer ontnuchterende vaststelling. Je hebt een hele weg afgelegd om tot die conclusie te komen, om vervolgens vast te stellen dat het nu maar pas begint.

En dan kan je beginnen afwegen: gaat degene die me heeft geholpen het labeltje te plakken, ook qua aanpak in opvoeding en op school kunnen helpen? Of moet je elders gaan zoeken?

Kijk waar je kind behoeftes laat zien.  Blijf alert voor signalen ivm schoolse verveling. Ga een gesprek aan met de school, al dan niet geholpen door anderen (CLB, CBO, psycholoog, psychiater,...)


Als je als ouders niets doet en afwacht, krijg je soms het verwijt je kind niet genoeg te stimuleren.  Als je wél iets doet, volgt soms het verwijt dat je een pushende ouder bent. Het lijkt soms nooit goed te zijn.
Alleszins: besef dat je zelf een grote inspanning zult leveren. Maar het welzijn van je kind zal er baat bij hebben. Maak je niet te druk over wat anderen soms zeggen, vanuit hun vooroordelen of gewoon gebrek aan kennis van wat hoogbegaafd zijn voor jouw kind betekent.

Een aanzet om je zoektocht naar hulp bij het begeleiden van je kind wat gemakkelijker te maken geven we in onze adresboek: /08_adresboek/testen_begeleiden.html

En verder staat heel deze site en het web ter beschikking...


Alleszins, als oudersis de invalshoek (hoe kan het ook,wij zijn de ouders) in de eerste plaats het welbevinden van een kind.  Als een kind zich bij een  bepaald prestatieniveau goed voelt, en het is "voldoende" om geen last ermee te hebben door externe factoren (zoals bv houding leerkrachten enzo, of prestatieniveau waardoor overgaan naar een volgende jaar of bepaalde studierichtingen de facto uitgesloten worden), is het voor de meeste ouders wel goed.  Een stuk leren leren moet bewaakt worden hierbij.

Alleen als en kind duidelijk zijn mogelijkheden wegsteekt, begint het toch weer te knagen.  Vanwege die schrik voor wat de gevolgen later kunnen zijn (zoals: niet leren leren, mogelijk geen diploma halen,...).

De ervaring van de ouders van oudere kinderen is, dat als een kind dat zich niet ten volle kan ontplooien op jonge leeftijd, het er vroeg of laat toch wel negatieve gevolgen van heeft. Daarom proberen wij als ouders ook goed op tijd in te grijpen: we leren van elkaars ervaringen tenslotte.

We weten ook dat als het zoeken naar de juiste aanpak voor een kind te lang duurt, dat gevolgen heeft voor het welbevinden, of voor de "normale" voortgang binnen het onderwijs. Later zit je dan vaak met volwassenen die spijt hebben van gemiste kansen.  Dus proberen wij als ouders onze kinderen toch zo veel mogelijk stimulansen te geven, zonder onze kinderen daarom te willen forceren.  We zien ze ook graag hé, en weten best wel wat ze nodig hebben.

Als iedereen dat nu maar eens zou willen aanvaarden en respecteren...


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be