Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Herkenning
Jonge kinderen
Veel verschillen
Instrumenten voor herkenning
Lijstjes, lijstjes
Soorten HB leerlingen
   
Herkenning - Enkele ervaringen

Ons zoontje werd door de juffen (duobaan) in de eerste kleuterklas bestempeld als lastig, niet te straffen, stoorzender... Ze opperden dadelijk een aantal mogelijkheden: gedragsstoornis, ADHD misschien,...alleszins niet "gewoon",en in al die jaren ervaring "nooit meegemaakt, zo'n kind". Niet veel goeds aan volgens die juffen, ze zagen zelfs de leuke kanten van mijn kind niet (meer?).  We vernamen dat hij héél vaak op de "strafstoel" zat.  Thuis kregen we elke dag een kind terug van school dat vol frustratie zat en dat steevast een woedebui kreeg bij het thuiskomen van school.
Hij had nachtmerries, een zeer laag zelfbeeld, en was zeer onrustig.  helemaal niet onze vrolijke kleuter die we kenden van voor zijn schooltijd.  Opvallend was dat hij terug zichzelf werd tijdens de herfstvakantie en de kerstvakantie, om dan weer af te glijden zodra de school terug bezig was.
Nu wisten we al van heel jong dat hij heel snel was op allerlei vlakken, dat bleek uit zowat alle stappen in zijn ontwikkeling.  We contacteerden het CLB om ons te helpen in de gesprekken met de school, omdat we toch op een muur van onbegrip en naast elkaar spreken stuitten: wij waren vooral bezig met zijn welbevinden, zij dachten aan een strategie om dit gedrag te corrigeren, via bestraffing.  Omwille van de argumenten naar de school toe om op een gepaste manier aan begeleiding te denken, stonden we het CLB toe een test te doen op zijn ontwikkelingsniveau.  Hij bleek op veel zaken van de test 2 jaar, en op een aantal vlakken tot 4 jaar voor te zitten op de kindjes van zijn leeftijd.  Zijn laagste score was al minstens een jaar voor, globaal ongeveer 2 jaar.  Ons zoontje bleek zich gewoon gevangen te voelen op school tussen kindjes en juffen die hem niet begrepen, vandaar dat gedrag.  De  door CLB voorgestelde versnelling (midden in het schooljaar) naar de tweede kleuterklas is dan ook zeer goed meegevallen.  Hij voelde zich er snel thuis, en het moet gezegd, de juf was ook een parel, die spontaan differentieerde én hem een erg veilig gevoel gaf.  Dat is onze ervaring trouwens, nu onze zoon bijna 6 is: de leerkracht is heel sterk bepalend of je kind zich goed voelt in de klas, en of hij genoeg energie kan richten op het leren.  Is dat niet in orde, dan zijn alle maatregelen die je kunt nemen slechts pleisters op de wonde.

*****

Ons zoontje was een heel snelle prater.  Hij had ook al vrij vroeg belangstelling voor letters en vooral voor rekenen.  En hij bleef maar doorvragen, over alles waar hij maar aan dacht.  Ik vond mijn kind wel uitzonderlijk, maar zei tegen mezelf: "welke moeder vindt dat nu niet?".  Tot dat ene kindje dat ik ook kende van zijn klas, plots getest werd en bleek een ontwikkelingsvoorsprong te hebben.  Toen ben ik beginnen denken, omdat ik mijn kind toch altijd met dat kind had vergeleken om te zeggen: "er zit in zijn klas nog zo'n rappe, dus zo erg zal hij niet voorop zijn zeker".  Een IQ test door de CLB gaf eerst geen uitsluitsel, maar dat had blijkbaar meer te maken met de manier waarop de test was afgenomen dan iets anders.  Een meer doorgedreven testing op CBO gaf ons wel een beter beeld.

*****

Ik herkende in een kleuter die ik in mijn klasje kreeg, de gedragsproblemen van mijn oudere zoon (16) op die leeftijd.  Ik bekloeg die ouders al, de lijdensweg kennende die wij met ons kind hadden gegaan.  Toen ze mij kwamen vertellen dat dit kleutertje wellicht een hoogbegaafd kind was, en dat zijn gedrag misschien wel voortkwam uit een gevoel van onveiligheid en niet thuis horen bij die klasgenootjes, of uit een honger naar meer uitdagingen, ben ik over mijn eigen zoon terug beginnen nadenken.  Om een lang verhaal kort te maken: intussen is mijn zoon getest, en blijkt hij ook hoogbegaafd te zijn.  Een nieuw element voor ons hoor, want onze zoon had al van in zijn kleutertijd het etiketje gekregen van gedragsgestoord...

*****

Onze dochter wordt getest door Winny Bosch, een orthopedagoge uit Cadier en Keer (Limb). Wij hebben 4 weken geleden een uitgebreid intakegesprek met haar gehad, waarbij de gehele levensloop van onze dochter is besproken. Dus alle ontwikkelingen vanaf de geboorte (draaien, zitten, kruipen...etc..).
Alle zaken die je opgevallen zijn komen dan aan de orde. N. heeft zich vanaf de geboorte in een behoorlijk snel tempo ontwikkeld. Vooral haar fijne motoriek was heel snel. Ze beheerste met 10 weken al de pincetgreep. Ze liep vroeg, praatte vroeg en goed en leek eigenlijk altijd ouder dan dat ze was. N. is trouwens op school een goede leerlinge, ze gaat graag en werkt volgens de leerkracht goed. Alleen denken wij dat ze onder haar niveau werkt. Alles is te gemakkelijk voor haar en ze leert niet omgaan met fouten maken. Ze is behoorlijk faalangstig als haar wel is moeilijkers wordt aangeboden.
Kleurplaat: als N. een kleurplaat maakt voor een wedstrijd moet hij helemaal perfect zijn. Als er iets over het lijntje gekleurd is, is ze in staat om hem helemaal weg te gooien omdat ze denkt dat ze dan toch niet kan winnen.
De grove motoriek is bij haar ook vrij slecht. Ze kan bijv. nog nauwelijks een bal vangen.
Ook haar handschrift is volgens de pedagoge vrij slecht.

*****


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be