Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Gastsprekers
Inleiding Gastsprekers
N. over onderwijs
J. Duyols over V/P verschillen in IQ testen
Gino Van den Camp over Optometrie en Visuele Training
Alice Braham over Dabrowski's "Positive Disintegration Theory"
Josh Shaine over Onderpresteren
Aimée Yermish, "Boring"
E.D. Fiedler over "Helping kids get organised"
Gastsprekers - Inleiding

Gastsprekers, we zijn vereerd ze te mogen ontvangen en ruimte te geven op ons pagina's. Gastsprekers zijn "welkome vreemde vogels" op deze website. Ze hebben vaak vanuit hun professionele invalshoek (als wetenschapper of therapeut bijvoorbeeld), of vanuit een bepaalde functie (denk aan Kravanja, als oud-voorzitter van Mensa) een visie te verkondigen die ouders, leerkrachten en andere begeleiders van hoogbegaafden van nut kan zijn.

Wij vinden het nuttig deze stemmen te laten klinken op onze pagina's over hoogbegaafdheid, en geven ze graag een afzonderlijke plaats.

Het moet wel duidelijk zijn dat deze stukjes tekst enkel onder de verantwoordelijkheid van de gast in kwestie vallen. De redactie van hoogbegaafdvlaanderen mengt zich verder ook niet in discussies, die rechtstreeks met de schrijvers van de artikels kunnen gevoerd worden. Om die reden wordt telkens het e-mail adres van de gast op zijn of haar pagina vermeld.

Oproep:
Als u professioneel bezig bent met hoogbegaafden en u meent een artikel te kunnen leveren als bijdrage voor de rijkheid van deze website, stuurt u ons dan een mailtje? Wij maken graag plaats voor u vrij!

Download hier alvast de powerpoint presentatie van Klaar Hammenecker, psychologe, naar aanleiding van een lezing in maart 2010 bij bekina Antwerpen.

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be