Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Adresboek
HB op het web
Verenigingen
Testing, begeleiding
Scholen "met" HB
Winkelen
Samen een adresboek bouwen!

Enkele favorieten
en nieuwe adressen
horen thuis op de eerste pagina van
een adresboek...

We zullen proberen hier regelmatig
nieuwe zaken even onder de aandacht
te brengen.

Enkele favorieten:

Harmonia: een multidisciplinair centrum dat naar tevredenheid van vele ouders van hoogbegaafden test, begeleidt en schoolgesprekken voert.

CBO: Centrum Voor Begaafdheidsonderzoek (Antwerpen):

Het CBO was oorspronkelijk één van de maatschappelijke projecten van UFSIA, nu Universiteit Antwerpen. Later werd CBO een zelfstandig bureau voor testing en begeleiding. Tessa Kieboom en haar team hebben de beginjaren van de 21ste eeuw vooral in het (opnieuw) aandacht vragen voor bijzondere talenten in de scholen bergen verzet. CBO test en begeleidt vandaag nog steeds kinderen, begeleidt individueel en naar scholen toe, richt seminaries en workshops in voor ouders en voor mensen uit het onderwijs, en voegde vanaf 2012 de begeleiding van hoogbegaafden in thuisonderwijs aan haar takenpakket toe.

Eureka: school en expertisecentrum rond leerproblemen. Vele (hoog)begaafden zijn hier al geholpen zowel bij extreme demotivatie als bij het leren omgaan met het tweemaal (of meermaal) speciaal zijn wat betreft leervaardigheden en leerstijlen. Zowel ambulante begeleiding en testing mogelijk als deelname aan kortlopende cursussen, lezingen, en ook een gewone dagschool (erkend maar nog niet gesubsidieerd omwille van de bewuste kleinschaligheid van de school). Multidisciplinaire aanpak.

Klasse.be: .klasse.be

Klasse heeft doorheen de jaren enkele keren aandacht besteed aan hoogbegaafden in het onderwijs. Dat siert de redactie, en verdient een speciale vermelding. De artikels hebben telkens toch wel wat aandacht gekregen in het onderwijs.

HBBK: HoogBegaafde Belgische Kinderen: groups.yahoo.com/group/hbbk/

Vlaamse yahoo mailinglijst. De thuisbasis van een 100-tal gezinnen van hoogbegaafde kinderen. Deze yahoo groep bestaat intussen al een aantal jaren. Hij kende hoogte- en dieptepunten. Maar één constante bleef: ouders delen er infomatie, kunnen eens stoom afblazen, helpen elkaar.

Hoagiesgifted: www.hoagiesgifted.org/

Amerikaans. Grote schat aan informatie over hoogbegaafden.

Oproep voor medewerking!

De "adresboek" pagina's brengen u een aantal nuttige adressen van het wereldje van hoogbegaafdheid in Vlaanderen en even daarbuiten. Momenteel: testcentra en adressen waar u begeleiding voor uw kind kunt vinden, en scholen met aandacht voor hoogbegaafdheid (onder welke vorm dan ook). Voor verenigingen, oudergroepen op het web en andere adressen naar diverse websites: kijk eens in onze link pagina's onder het hoofdmenu "Home".

Een adresboek is maar nuttig als het regelmatig nagekeken en aangevuld wordt. Kunt u ons daarmee helpen?

  • Aan ouders en leerkrachten de vraag: kent u een school die het verdient met een kleine of grote stip als "school met een beleid dat aandacht heeft voor hoogbegaafden", of gewoon als school, waar uw hoogbegaafd kind zich goed voelt, opgenomen te worden?
    Geef de informatie even door, wilt u? Wij hebben daar een speciale pagina voor: /06_HB_op_school/scholen.html
  • Aan professionals die kinderen en jongeren testen en begeleiden. Of die scholen helpen een beleid naar hoogbegaafden toe op te zetten. Misschien hebt u aanvullingen voor ons? Ouders zoeken zich immers rot naar mensen die naast hun klassieke opleiding tot therapeut of begeleider, ook iets over hoogbegaafdheid kennen, zodat zij een aantal zaken van hun kinderen beter kunnen plaatsen binnen hun specialisatie. We voorzagen een speciale pagina: /08_adresboek/testen_begeleiden.html

Alleen door samen te bouwen (en te blijven bouwen) wordt dit adresboek een nuttig instrument!


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be