Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
HB op school
Drie vragen
Samenwerking
School-Ouders
Lesgevers
Lastige ouders
Aangepast onderwijs
Enkele voorbeelden van
begaafde leerlingen
Typering van leerlingen
Leerstijlen
Onderpresteren
Didactisch materiaal
Visies op HB in onderwijs
Modellen van aanpak
Versnellen
Ervaringen
Scholen "met" HB
 
Ouders helpen zorgverbreders en leerkrachten graag op weg


Op scholen vraagt men zich soms wel eens af: "Wat willen die ouders toch van ons? Wij zijn toch de professionals?"

Dat klopt ongetwijfeld. En toch willen ouders van kinderen die niet "gewoon" zijn, vaak mee werken met de school. Omdat ze bezorgd zijn voor hun kinderen. Ook omdat ouders, en niet leerkrachten, de mensen zijn die een kind het beste kennen, en dat in verschillende omgevingen. Omdat ouders in heel de opvoeding van kinderen een unieke, centrale rol te vervullen hebben.

Wat willen ouders dan?

Respectvol meehelpen. Door concreet over het eigen kind mee te praten en mee te denken. Door een handje toe te steken, niet alleen bij het organiseren van een papierslag of pannenkoekenbak, maar ook op het pedagogische vlak of gewoon als praktische hulp voor leerkracht en zorgverbreder.

Een goede raad aan ouders en mensen uit het onderwijs: ga respectvol met elkaar om. Erken elkaars rol. Hou de communicatielijnen wijd open. Probeer in elkaars leefwereld te stappen. Tenslotte gaat het niet om terreinen afbakenen, noch om de ego's van de volwassenen. Het gaat om het zich goed voelen van de kinderen op school en thuis.

Overleg is het centrale woord. En dat op basis van gelijkwaardigheid. Dat is niet hetzelfde als gelijkheid: elk heeft zijn eigen inbreng en capaciteiten, zijn eigen invalshoek. Respecteer deze. Zeg wat je weet. Zeg wat je denkt. En bouw. Samen.

Zodat de generaties die na ons komen, kunnen zeggen dat onze generatie iets heeft bereikt voor de hoogbegaafde kinderen in het onderwijs.

 

Vaak voelen ouders zich aan de kant geduwd. Ouders hebben nochtans veel te bieden. Ze hebben vaak het meest ruime zicht op hoe hun kind funtioneert, ook buiten de school.

Verhalen van ouders kunnen helpen het beeld dat er op de school bestaat over een kind aan te vullen. Ouders kunnen vaak een vraag die men zich op school stelt rond eventuele nood aan extra zorg voor een leerling verduidelijken. Ouders hebben vaak een heel goed beeld van de sociale en emotionele ontwikkeling van hun kind. En het samenleggen van het gedrag van het kind op school en elders, heeft niet zelden geleid tot een betere aanpak van een hoogbegaafd kind.

Verder lezen op het web: zie onze link pagina rond samenwerking school-ouders

Lees ook dit:

  • Leen Ryckaert, Een praktische handleiding in gespreks- en communicatietechnieken voor leerkrachten, Lannoo Campus, 2005
  • Een paar in het Nederlands (eerder vrij) vertaalde bladzijden uit het onvolprezen boek "Helping Gifted Children Soar: A practical guide for Parents and Teachers" (Carol Strip, Great Potential Press 2000, ISBN 0-910707-41-3)

YW


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be