Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
HB kind, probleemkind?
Inleiding
HB is geen probleem
Etiketten
Frustraties
Gekwetst
Hypergevoeligheid
Dabrowski
Tweemaal speciaal
...
...
Links
Probleemkind? Inleiding

Op deze pagina’s bekijken we het “probleem” hoogbegaafdheid. “Probleem” staat hier tussen aanhalingstekens en dat hebben we niet zomaar gedaan. Om te weten waarom, moet je verder lezen…
 
Naast het “probleem” hoogbegaafdheid in het algemeen, raken we ook iets specifieker bepaalde thema’s aan die een probleem kunnen zijn of het kunnen worden, en die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van het hoogbegaafd zijn.
 
We proberen de verschillende pagina’s – zoals steeds – te stofferen met anekdotes die ons door jullie ouders, leerkrachten of – waarom niet? – kinderen zelf zijn aangereikt. Omdat we hierbij afhankelijk zijn van jullie inbreng, hebben we ook een fictief gezin bedacht waarrond we een paar korte stukjes brengen, met als enig doel een aantal problemen rond hoogbegaafdheid wat praktischer te illustreren, op plaatsen waar het ons nog ontbreekt aan ons toegezonden ervaringen. De nadruk ligt op fictief, maar dat betekent niet dat de verhalen niet serieus genomen hoeven te worden. We hebben dingen verwerkt die we met eigen ogen bij onze eigen kinderen hebben gezien, of die anderen hebben meegemaakt en waarvan ze ons vertelden. Lezen over problemen is op zich niet prettig. Door de probleemkinderen een echt gezicht en een echt leven te geven, hopen we uitnodigend genoeg te zijn om u tot verder lezen aan te zetten.
 
En misschien blijft het daarna niet bij lezen alleen?

Dit stuk van de site werd bij elkaar verzameld en geschreven door MO


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be