Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Hoogbegaafd
Algemeen links
Amerikaanse sites
Asynchrone ontwikkeling
Australische sites
Belgische sites
Canada
CBO
Dabrowski
Definitie HB
Doorkliksites
Duitstalig
Europees
Franstalige sites
Filosoferen met kinderen
Groepen en fora over HB
Groot Brittanië
Hendrickx methode
Hypergevoeligheid
Kinderpagina's
Jongeren
Leerproblemen
Leren Leren
Lijsten kenmerken HB
Literatuur
Mindmappen
Nederland
Neuronauten
Onderpresteren
Onderwijs
Opvoeding en begeleiding
Ouders
Pers
Pesten
Politiek
School-visies
School-materialen
School-nascholing
School-Vlaamse voorbeelden
School-voorbeelden uit het buitenland
Scholen "met" HB
Sites kids HB
Sociaal-Emotioneel
Talent
Testen
Thuisonderwijs
Tijdschriften
Tweemaal Speciaal
Verenigingen
Versnellen
V-P kloven
VSL en beelddenken
Waarheen vandaag?
Winkelen
...
...
Links
Groepen en fora over HB op het web

HBBK: HoogBegaafde Belgische Kinderen: groups.yahoo.com/group/hbbk/

Vlaams. De thuisbasis van de grootste Belgische groep van ouders van hoogbegaafde kinderen van alle leeftijden. Deze yahoo groep bestaat intussen al een aantal jaren. Hij kende hoogte- en dieptepunten. Maar één constante bleef: ouders delen er infomatie, kunnen eens stoom afblazen, helpen elkaar.

HBPLUS: groups.yahoo.com/group/HBplus

Mailinggroep voor Belgische ouders van een hoogbegaafd kind met een bijkomende ontwikkelingsstoornis
Vlaams.

HBBK Kids: HoogBegaafde Belgische Kinderen Kids: groups.yahoo.com/group/Opperhoofd/

Vlaams. Mailinglijst voor en door hoogbegaafde Vlaamse kinderen/jongeren.

Kangoeroe: groups.yahoo.com/group/kangoeroe/

Vlaams. Deze groep tracht mensen die betrokken zijn bij initiatieven rond hoogbegaafden op school te verenigen. De groep leidt momenteel een sluimerend bestaan, maar daar zal in de toekomst aan gewerkt worden.

Discussieforum Hoogbegaafd op Klasse.be: www.klasse.be/forum/conf_msgs.taf?conf=10&cname=Hoogbegaafd

Vlaams. Op dit discussieforum kan je mee van gedachten wisselen over hoogbegaafden op school, zonder jezelf te moeten aansluiten bij een mailinglijst. Dit forum kwam tot stand vanuit een initaitief van de HBBK groep.

MHB: Mailinglijst Hoogbegaafdheid: groups.yahoo.com/group/mhb/

Nederland. Grootste Nederlandse mailinglijst voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Uit de introtekst: "Mailinglist Hoogbegaafdheid. Dit is een algemene lijst, zowel voor ouders als leerkrachten als andere belangstellenden. Deze lijst is bedoeld voor serieuze discussies en vragen over hoogbegaafdheid in het algemeen bij KINDEREN/JONGEREN, en over de problemen van hoogbegaafde kinderen/jongeren in het ONDERWIJS in het bijzonder"

O-M-O: Open Mailinglijst OMNINO: groups.yahoo.com/group/o-m-o/

Nederland. Mailinglijst van OMNINO, een Nederlands adviesbureau voor hoogbegaafden. Centrale figuur is Ina Barrevelt-Teisman

HIQ forum: www.hiq.nl/forum.htm

Forum dat hoort bij HIQ, een praktijk voor de begeleiding van hoogbegaafden.

Hoogbegaafde kinderen hebben ook recht op degelijk onderwijs: groups.msn.com/hoogbegaafdekinderenhebbenookrechtopdegelijkonderwijs/

Vlaams. De titel spreekt voor zich. Forum opgericht door een moeder die haar zoon in een depressie zag wegzinken door het gebrek aan uitdaging op school.

HBKids: groups.msn.com/hbkids

Vlaams forum om over hoogbegaafdheid te praten, organiseert ook een chat op woensdag avond

HB-as: health.groups.yahoo.com/group/hb_as/

Vlaams. Deze mailinglijst is bedoeld voor mensen die hoogbegaafd zijn en zich herkennen in (een aantal) kenmerken van het autisme-spectrum.

JHB: Jong HB: groups.yahoo.com/group/jhb/

Nederland. Mailinglijst voor hoogbegaafde jongeren. De Introtekst: "Deze lijst is bedoeld als een eigen, veilige ontmoetingsplaats voor hoogbegaafde jongeren, die op een respectvolle manier hun persoonlijke ervaringen en/of gevoelens met elkaar willen delen en steun en herkenning bij elkaar willen vinden, waarbij hoogbegaafdheid de gemeenschappelijke factor is."

SHB: Support Hoogbehaafden: health.groups.yahoo.com/group/shb/

Nederland. Deze (vrij grote) lijst laat volwassen hoogbegaafden toe op een respectvolle manier met elkaar van gedachten te wisselen.

HB-met: groups.yahoo.com/group/hb-met/

Nederlandse mailinglijst (start: 2004) waar ouders van "twice exceptional" kinderen elkaar treffen: kinderen die hoogbegaafd zijn - met iets anders (ADHD, Autisme, Dyslexie,...).

Deze kinderen vallen soms nog meer dan hoogbegaafden tussen wal en schip. Het Speciaal Onderwijs is bedoeld voor kinderen met ernstige problemen die vaak een lage tot gemiddelde intelligentie hebben, en (hoog)-begaafde kinderen zijn vaak 'te goed' voor dit type onderwijs. De gewone basisschool is niet aangepast voor deze kinderen. Ze kunnen cognitief wel goed meekomen, maar op andere terreinen niet, raken overprikkeld, ze vervallen in onderpresteren of willen helemaal niet meer naar school

HSP: groups.yahoo.com/group/HSPVlaanderen (vroeger: HBHSP: groups.yahoo.com/group/HBHSPVlaanderen/)

Vlaams. Mailinglijst rond de combinatie Hoogbegaafd (HB) en HSP (High Sensitive Person).

Uit de welkom tekst: "Deze lijst is bedoeld voor volwassenen die hoogbegaafd zijn en/of hooggevoelig. Het is de bedoeling ervaringen uit te wisselen, problemen te bespreken waar HB/HSP wel eens mee te maken krijgen en elkaar hierbij te steunen. Ook is het de bedoeling zoveel mogelijk info te verstrekken over HB/HSP zijn en om de eigenschap algemener bekend te maken bij de publieke opinie. Trefwoorden zijn info, steun, begrip, discussie en vooral humor ;-)"

Nieuw mei 2004: het HB stuk werd weggelaten, wegens "groter publiek willen bereiken". Het is nu: HSP dus. Men gaat er van uit dat, gezien HSP bij veel hoogbegaafden voorkomt, deze mensen zelf de weg wel zullen vinden, ook zonder het HB labeltje in de naam.

KindHB: groups.yahoo.com/group/kindhb/

Nederlandse lijst voor hoogbegaafde kinderen.

HBHV: HBers met Hemelvaart: groups.yahoo.com/group/HBHV/

Nederland. Origineel initiatief van elkele ouders van hoogbegaafde kinderen die met Hemelvaart telkens een ontmoetingsweekend organiseren.

Choochem-discussielijst: groups.yahoo.com/group/choochem_discussielijst/

Nederland. Discussielijst waar leden van Choochem en belangstellenden (Choochem: vereniging van christelijke hoogbegaafden in Nederland) van gedachten kunnen wisselen.

IEQU, site voor HB jongeren: www.iequ.nl/

Nederland, jongerensite rond HB met discussieforum

Net iets anders:

Vlaamse mailinglijst van hoogbegaafde tieners en jongeren. Er kan over hb gepraat worden, maar ook
er is ook ruimte voor andere onderwerpen.

Opperhoofd:

Mailinglijst voor hoogbegaafde kinderen en jonge tieners uit Vlaanderen. Deze lijst werd destijds
opgericht vanuit de behoefte aan peercontact van kinderen van ouders die lid waren van de ouderlijst
Hbbk. Momenteel houden enkele oudere tieners een oogje in het zeil, alsook twee moeders die, zonder
actief deel te nemen, stand-by zijn om indien nodig de groep bij te sturen.

Thuisvooruitbasis:

Een yahoo groep rond thuisonderwijs. Uitwisselen van ervaringen en informatie, materialen. Samenaankoop van materialen, discussieforum.


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be