Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Leerstijlen
Algemeen Introductie
Soorten leerstijlen
Beelddenkers
Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden
Brief van een moeder
En thuis?
Silverman VSL
...
Links
Visual Spatial learners - Beelddenken - Right Brained learners

Beelddenkers hebben het niet zo gemakkelijk in onze scholen. De manier waarop deze kinderen denken en leren, sluit vaak niet aan bij hoe er wordt lesgegeven.

Naast op deze pagina (zie het menu links) hebben we een aantal pagina's gemaakt die te maken hebben met verschillen in leerstijl tussen leerlingen. We hebben een briefje van een moeder hierover, een conferentietekst die we mochten vertalen waarin zeer duidelijk wordt gemaakt hoe het een kind vergaat dat beelddenker is, dat les krijgt door iemand die linksdenkend is, en later komen er ook meer algemene teksten over leerstijlen.

Het gaat ivm leerstijlen immers niet enkel over het denken in beelden of woorden, maar ook over een eigen manier van leren en denken, die niet echt goed wordt aangesproken door de gebruikelijke lineaire en deductieve leermethodes in het onderwijs.

In deze sectie van de site (die nog wordt aangevuld) breken we een lans voor meer aandacht voor verschillende leerstijlen, waaronder deze van kinderen die beelddenkers, of rechts-georiënteerd zijn.

 

Brief van een moeder van beelddenkers /06_HB_op_school/leerstijlen/brief_van_moeder_VSL.asp

Artikel: Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden : de begaafde visueel-ruimtelijke leerling /06_HB_op_school/leerstijlen/beelden_en_woorden.html

Heeft deze tekst je aan het denken gezet? Je kan verder lezen via onze link pagina rond beelddenkers en VSL: /00_Home/links_paginas/vsl_beelddenkers.htm. Ook op de visual-spational resource website vind je wat extra leesvoer.

En lees dit eens in het Nederlands: "beeldenrijk"

Een lijstje van Silverman dat op Internet circuleert, kan je misschien een idee geven of jij of je kind beelddenkers zijn:

Bent U een visueel-ruimtelijke leerling? Hoe is Uw stijl van leren?

1. Denkt u vooral in beelden in plaats van woorden?

2. Weet u dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom?

3. Lost u problemen op ongebruikelijke wijze op?

4. Hebt u een levendige verbeelding? 5. Herinnert u zich wat U ziet en vergeet U wat U hoort?

6. Bent u verschrikkelijk slecht in spellen?

7. Kunt u zaken visualiseren uit verschillende perspectieven?

8. Bent u organisatorisch gehandicapt?

9. Verliest u vaak het bewust zijn van tijd?

10 Leest u liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen?

11. Herinnert u zich plaatsen te vinden die U slechts een maal bezocht?

12 Is uw handschrift voor anderen moeilijk leesbaar?

13 Kunt u aanvoelen wat anderen voelen?

14 Bent u musical, artistiek of mechanisch aangelegd?

15 Weet u meer dan anderen denken dat U weet?

16 Heeft u een hekel aan spreken voor een groep mensen?

17 Voelde u zich knapper naar mate U ouder werd?

18. Bent u een slaaf van Uw computer?

Als U ja antwoordde op 10 van de bovenstaande vragen, bent U zeer waarschijnlijk een visueel-ruimtelijke leerling.

bron: Silverman, L.K. (2002). Upside-Down Brilliance: The Visual-Spatial Learner. Denver: DeLeon Publishing (Mag gekopieerd worden)

Een reeks tabellen die beelddenkers van nut zijn op school en thuis (zoals "reading techniques" en "classroom aids" voor VSL's) uit het boek "upside down brilliance" kan je downloaden van op de website van de uitgever.

En een cartoon... Laat je geen oor aannaaien...

Nog wat lijstjes: Jeffrey Freed bupliceerde enkele lijstjes in zijn "Right brained..." boek, waarmee je een eerste (rudimentaire) test hebt om te zien of zijn boek interessante tips kan bevatten voor jouw spruit.

Uiteraard zullen psychologen zeggen dat er meer nodig dan een hoog aantal "ja's" op deze vragenlijsten om een label "right-brained, misschien wel ADD of ADHD" (waarover het grotendeels in dat boek gaat) te plakken, maar de lijstjes geven alleszins een eerste aanduiding in welke richting je kunt denken.

 

Lijst die je kunt gebruiken als je een jong kind hebt:


1. Is your child extremely wiggly?
2. Does your child have difficulty with coloring or handwriting?
3. Was your child a late walker?
4. Is your child extremely sensitive to criticism?
5. Does your child have allergies or asthma?
6. Is your child good with building toys, such as Lincoln Logs, Legos, and Tinker Toys?
7. Is your child good at puzzles and mazes?
8. If you read a book to your child two or three times, is he or she capable of filling in missing words with almost perfect recall?
9. Is it extremely important that your child like his or her teacher in order to do well in class?
10. Is your child easily distracted, or does he daydream a lot?
11. Is your child unable to consistently finish tasks?
12. Does your child tend to act first and think later?
13. Do you have to cut labels out of your child's clothes? Does he only want to wear clothing that's especially soft and well worn?
14. Is your child overwhelmed at sporting events, loud parties, amusement parks?
15. Does your child tend to shy away from hugs?
16. Does your child need constant reminders to do certain things?
17. Is your child extremely competitive and a poor loser?
18. Does your child have a good sense of humor? Does he have a better-than-average ability to understand or create puns?
19. Is your child a perfectionist to the point that it gets in the way of trying new things?
20. Can your child recall a summer vacation or other event from one or two years ago in vivid detail?

(deze lijst werd ons ook in pdf formaat bezorgd, in het Nederlands, door de vertaler van het boek. U kunt hem downloaden)


Ben je een tiener of ouder? Dan gebruik je deze lijst:

1. Are you better at remembering faces than names?
2. When you're presented with a toy or piece of furniture to assemble, are you likely to discard the printed directions and figure out how to build it yourself?
3. Are you better at thinking of ideas if you're left alone to concentrate, rather than working with a group?
4. Do you rely mostly on pictures to remember things, as opposed to names and words?
5. Do you have especially acute hearing?
6. Do you cut the labels out of clothes? Do you favor garments that are especially soft and well worn, finding most clothing torough or scratchy?
7. Do you tend to put yourself down a lot?
8. When you're asked to spell a word, do you "see" it in your head rather than sound it out phonetically?
9. When you're studying a subject, do you prefer to get the "big picture" as opposed to learning a lot of facts?
10. Are you good with puzzles and mazes?
11. Can you imagine things well in three dimensions? In other words, can you visualize a cube in your mind, rotate it, and view it from every angle without difficulty?
12. Were you considered a late bloomer?
13. Did you need to like your teacher to do well in his or her class?
14. Are you easily distracted to the point that you find yourself daydreaming a lot?
15. Are you a perfectionist to the point that it gets in the way of trying new things?
16. Are you ultra-competitive, hating to lose more than most peo ple do?
17. Are you good at figuring people out? Do others tell you that you're good at "reading" people?
18. Is your handwriting below average or poor?
19. Were you a late walker, or did you have other delayed motor skills as a child?
20. When you're in a new place, do you tend to find your way around easily?


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be