Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Schoolvoorbeelden
Modellen van
HB beleid op school
Differentiatie
Kangoeroeklas
Leefklassen
Thuisonderwijs
Samenwerking
Sudbury, een optie?
'Kofschip Edegem
VBS Wakkerzeel
SBS Prins Boudewijn Wilrijk
De Kleine Prins Menen
GBS Eindhout
Octopus
Sint-Katelijne-Waver
Pulhof Antwerpen
Sint-Michielsschool Brecht
KDC Denderleeuw
freinetschool De Vlieger Gent
Sint Katarina
Sint-Katelijne-Waver
Secundair: Instituut Sint-Vincentius a Paulo Gijsegem
Sint-Barbaracollege Gent
...
 
Stedelijke Basisscholen Prins Boudewijn en De Zonnebloem, Wilrijk:
twee scholen, elk met een eigen HB werking

Deze pagina bevat twee teksten, de eerste over de twee scholen, de tweede enkel over Prins Boudewijn:

1. Twee scholen, één directie, twee soorten opvang:
"De Zonnebloem" en "Prins Boudewijn" Wilrijk
( Deze tekst is gebaseerd op de informatie die we van de directrice zelf ontvingen in 2004. YW)

Inleiding

Dat het ook echt een kwestie is van welke kinderen je op de school hebt, wat de ouders precies verwachten en wat het schoolteam zelf als inkleuring ziet, bewijst directrice Bea Slootmaekers in haar twee scholen in Wilrijk.

De twee basisscholen zijn volledig afzonderlijke scholen, hoewel ze beide door dezelfde directrice worden geleid. Elk heeft zijn lagere- en kleuterschool. Het publiek van de 2 scholen is sterk verschillend.

De medewerkers van beide scholen hebben in het verleden een hele training i.v.m. hoogbegaafdheid gehad.

De teams kozen voor een verschillende invulling van het HB beleid.

"Prins Boudewijn" koos voor een kangoeroeklas. "De zonnebloem" heeft geen kangoeroeklas. Ouders krijgen dus de kans om te opteren voor een school mét of zonder kangoeroeklas. Voor alle goed begrip: op "de zonnebloem" zijn er ook HB kinderen. Maar deze ouders willen dat hun kind in de klas blijft.


De Zonnebloem

De leergroepen van "De Zonnebloem"

Op deze school waren er een groot aantal leerlingen die op een hoofdvak beneden peil presteerden.
V oor dit groepje was het steeds beslissen: blijven zitten of overgaan met serieuze
achterstand. Daarom werd dit nieuwe systeem ingevoerd.
In 2004-2005 konden deze keuze 9 lln. overgaan, die in het klassiek systeem hadden moeten blijven zitten. Zij volgen de vakken waarvoor ze nog tekorten hebben op te halen in hun eigen leergroep. De klasgroepen worden dus doorbroken voor de hoofdvakken, waar dit nodig blijkt.

HB screening op"De Zonnebloem"

Elk nieuw kind wordt gescreend via de sidi-test. HB kinderen krijgen voor elk nieuw hoofdstuk van Wiskunde of Nederlands een synthesetoets.
Zij krijgen hierbij een uitleg van een 10tal minuten. Als blijkt dat de kinderen dit kunnen (bv 80%), schakelen ze onmiddellijk over naar somplex en plustaak. De andere kinderen in de klas krijgen 's maandags klassikale les. Nadien werken ze de hele week zelfstandig aan hun individueel contract.

Contractwerking op "De Zonnebloem"

Elk kind heeft een eigen specifiek contract. (verschillende moetjes en magjes)
De HBkinderen hebben hun eigen contract (somplex, plustaak, e.a.)

Muziek op "De Zonnebloem"

Vanaf september 2004 krijgen de leerlingen uit het lager onderwijs 1 uur extra muziek. De kinderen krijgen notenleer en leren instrument bespelen.
1ste graad : djembé en klein slaginstrumenten
2de graad : orff instrumenten melodisch slaginstrumenten en blokfluit
3de graad : orff instrumenten, melodisch slaginstrumenten en blokfluit

Prins Boudewijn

HB screening op "Prins Boudewijn"

Elk nieuw kind wordt gescreend via de sidi-test.
HB kinderen krijgen voor elk nieuw hoofdstuk van Wiskunde of Nederlands een synthesetoets. Zij krijgen hierbij een uitleg van een 10tal minuten. Als blijkt dat de kinderen dit kunnen (bv 80%), schakelen ze onmiddellijk over naar somplex en plustaak. De andere kinderen in de klas krijgen 's maandags klassikale les en nadien werken ze de hele week zelfstandig aan hun individueel contract. Elk kind heeft een eigen specifiek contract. (verschillende moetjes en magjes)
De HBkinderen hebben hun eigen contract (somplex, plustaak, e.a.). Dit is geen vrijblijvend contract.

De kangoeroeklas

In de kangoeroeklas wordt er nogmaals de klemtoon op "leren leren" gelegd. De kangoeroeklas wordt op het tijdstip gegeven dat de klasgenoten aan hun contract werken, wiskunde of Nederlands krijgen. Niet tijdens LO en muzische vorming.

De kangoeroeklas wordt niet als een vrijblijvend iets gezien.

Uren kangoeroeklas : 3 uur voor elk kind

 • 3de kleuterklas, 1ste, 2de en 3de leerjaar samen: 2 uur
 • 4de, 5de en 6de leerjaar samen: 2 uur
 • alle HBkinderen samen: 1 uur

Kunst

Vanaf september krijgen de lln. uit het lager onderwijs om de twee weken kunstgeschiedenis
tijdens W.O. Per graad werkt ieder een tijd uit. De oudste lln. werken "de langst geleden tijd" met
de daarbij horende stroming en artisten uit.

Er wordt 1 uur extra beeldende vorming gegegeven.

 • Dit jaar (2004-2005) ligt de klemtoon op "schilderen". De klemtoon ligt niet zoals de meeste scholen op plakaatverf en papier. Maar op schilderen op doek, schilderen met oliepastel, e.a. De werkjes zullen ook in teken van hun kunststroming worden gemaakt.
 • In het schooljaar 2005-2006 komt boetseren aan bod.
 • Zo zal er elk jaar een ander item uit de leerlijnen worden uitgediept.
  Er zijn nl. 6 grote lijnen in dit pakket. (schilderen, tekenen, boetseren, werken met textiel,
  Werken met papier, construeren)
  Hierbij spelen we ook in op de interesses van Hbkinderen: de kunstzinnigheid, het creatieve, museabezoek, kunstgeschiedenis,...

terug naar boven

********************************************

Inge De Clerck
Stedelijke Basisschool Prins Boudewijn, Wilrijk

Deze tekst is een samenvatting van de lezing die Inge De Clerck gaf op de studiedagen rond het thema "Hoogbegaafd, een probleem?" die op 19 oktober en 1 december 2005 doorgingen naar aanleiding van de opname van een aantal fiches rond hoogbegaafdheid in de Werkmap Leerzorg.
Dit artikel werd naar aanleiding van deze studiedagen reeds gepubliceerd op de website van LetOp. YW.

 

Historiek

Deze school heeft een traditie van aandacht voor ALLE kinderen en hun zorgvragen. Een nieuwe directrice met ervaring in kangoeroeklassen voor
kleuters, initieerde de werking naar een nieuwe doelgroep voor zorg: de hoogbegaafden.
Als voorbereiding volgden de teamleden een lezing bij prof. Dr. Tessa Kieboom van CBO. Vervolgens werd de nodige literatuur doorgenomen en
besproken binnen het team.

Belangrijk is dat heel het team achter deze werking staat, zodat én differentiatie binnen de klas én de kangoeroeklas als extra gedragen zijn door
iedereen.

Middelen?

Iedere leerkracht gaf 2 kindvrije uren op om de HB werking mogelijk te maken.
Materiaal werd besteld door de school

Werking

De werking van deze school heeft drie pijlers:

 • aanmelding en detectie: systematische screening
 • binnen de klas: doorgedreven differentiatie
 • buiten de klas: kangoeroeklas

Screening

De school gebruikt hiervoor het Sidi Protocol (te verkrijgen via Baert, voor Nederland: eduforce). Elk jaar wordt elke klas in september gescreend. Zonodig volgt er na de klasscreening een individueel traject voor de doelgroep hoogbegaafden.
Op deze manier probeert de school geen enkele hoogbegaafde te “missen”.

Differentiatie

 • De differentiatie voor HB leerlingen start op 1 september
 • Heel het schoolteam doet mee: binnen de klassen wordt minstens in 4 niveaugroepen gewerkt. De hoogbegaafden vormen één van die groepen.
 • De basis die in de klas wordt gelegd is essentieel. Door ver doorgevoerde differentiatie in contractwerk (gemiddeld 7 uur per week gaat naar contractwerk) komen de hoogbegaafden echt aan hun trekken.
 • Concreet betekent het: hoogbegaafden krijgen opdrachten uit Somplex, Plustaak, eigen opdrachten voor WO en eventueel voor Frans.
  Andere leerlingen hebben voor wiskunde, taal, WO en Frans opdrachten uit de methode.
 • Het werk voor de hoogbegaafden is geen vrijblijvend iets: de leerlingen
  die het kunnen, moeten ook tonen dat ze een inspanning doen en een
  prestatie neerzetten.

Pretesten

 • Voor het aanbrengen van een nieuwe blok leerstof, wordt er een pre-test afgenomen. Dat is een test vergelijkbaar met deze die normaal aan het einde van het blok wordt afgenomen.
 • Als een leerling meer dan 80% haalt, krijgt hij of zij vervangende leerstof.
  Voor Nederlands is dat Plustaak, voor Wiskunde Somplex.
 • Hoogbegaafden krijgen hierdoor nauwelijks opdrachten uit de gewone
  methode.

Leren Leren

Leren leren is een onderdeel van de klaswerking.
Hoogbegaafden komen hierbij niet altijd aan hun trekken: daarom wordt er binnen de kangoeroeklas extra op ingespeeld.

Kangoeroeklas

De kangoeroeklas wordt georganiseerd in twee groepen: de HB's uit 3de kleuter, lj 1, 2 en 3 vormen groep 1, en de HB's uit lj 4, 5 en 6 vormen de tweede groep. Elke groep krijgt 3 lestijden per week kangoeroeklas.
De school heeft veel hoogbegaafde leerlingen.
De zes lestijden van de kangoeroeklas zijn mogelijk gemaakt omdat alle leerkrachten twee kindvrije uren opgaven.

Aandacht gaat in de kangoeroeklas naar:

 • leren leren (project, thema’s op niveau, denkspelen)
 • sociale en emotionele aspecten (filosoferen, kringgesprekken)
 • uitdagende thema’s
 • uitdieping van de leerstof: met maandelijks nieuwe thema’s wordt er gewerkt in de diepte. Hierbij wordt vermeden te overlappen met de WO lessen van in de klas. Bij de jongste kinderen gebeurt dit in spelvorm, met een korte verwerking. Oudere kinderen maken een werkstuk, een samenvatting,...

terug naar boven


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be