Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Didactisch materiaal
Kenmerken van goed materiaal
Kleuters
Rekenen, wiskunde
Denkspellen
Taal
Technologie
Puzzelen
Ruimtelijk inzicht
Constructiemateriaal
CD ROM
Secundair
Tips allerhande
Probeer dit eens
Sociaal-emotioneel
Diversen
Werk eens op het web
 
 
 
 
 
Didactisch materiaal secundair onderwijs
Nog even geduld... nieuws komt er aan! Stuur alvast uw bijdrage op?

Zebra reeks: wiskunde om zelfstandig te studeren op niveau!

Een hele leuke is voorspellen met modellen.

Ideeënmap hoogbegaafde leerlingen

De Ideeënmap Hoogbegaafde leerlingen bevat o.a. beschrijvingen van scholen voortgezet onderwijs. De beschrijvingen gaan over het opzetten van beleid, de zorg en begeleiding voor en aan hoogbegaafde leerlingen en vooral beschrijvingen over de organisatie van het leren en onderwijzen.

Amersfoort, CPS, 2003

Bron en bestellen:

Drs. G.C. de Boer
CPS onderwijsontwikkeling en advies
Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid VO
Postbus 1592
3800 BN Amersfoort
The Netherlands
Tel: +31 (0) 33 4534 268
Email: g.deboer@cps.nl
Website: Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid - klikken op CPS

Denken over denken

Een project waarin verrijkingslessen werden opgemaakt voor getalenteerde leerlingen. Vragen uit de filosofie, psychologie, creativiteit, metacognitie, systeemdenken en levensbeschouwelijke vragen komen aan bod.

 

Fysicus

Fysicus
Een cd-rom met héél wat fysica. ISBN 900221300X

zie info op de website van standaard uitgeverij

Chemicus

Chemicus

Een cd-rom voor de chemici in wording. ISBN 9002216696

zie info op de website van standaard uitgeverij

Hoogbegaafd-Uitgedaagd

Modules voor het secundair onderwijs

De modules bevatten een docent- en een leerlinggedeelte.
In het docentboek vindt u alle lesinhouden en de cursushandleiding.
Het leerlingboek bevat al het benodigde lees- en opdrachtmateriaal voor de leerling en fungeert bovendien als werkboek.
Elke cursus bestrijkt 8 blokuurlessen van 90 minuten (of 16 lessen van 45 minuten).

Voor alle verrijkingsmodules gelden de volgende prijzen:
Docentboek: 80 euro per stuk
Leerlingboekjes: 15 euro per stuk
E-learningprogramma: 300 euro voor één cursusjaar
(toegang voor max. 20 leerlingen)
Alle bedragen zijn inclusief verzendkosten en BTW.
Wanneer u bestelt vanuit België betaalt u 15 euro extra aan administratiekosten.

Kijk voor meer informatie op de website van de uitgeverij.


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be