Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Didactisch materiaal
Kenmerken van goed materiaal
Kleuters
Rekenen, wiskunde
Denkspellen
Taal
Technologie
Puzzelen
Ruimtelijk inzicht
Constructiemateriaal
CD ROM
Secundair
Tips allerhande
Probeer dit eens
Sociaal-emotioneel
Diversen
Werk eens op het web
 
 
 
 
 
Kenmerken van goed materiaal

Een handig lijstje...

We halen dit korte lijstje uit de literatuurstudie van S. Bergsma (referentie zie literatuurlijst Nederlandstalig, zoals samengevat op de website talentinternationaal:

Saskia Bergsma komt op basis van haar literatuurstudie over kenmerken van "goed" materiaal voor het vak Nederlands voor hoogbegaafden tot de volgende 12 kenmerken:


a) Hoge moeilijkheidsgraad
b) Interessante en uitdagende onderwerpen
c) Open opdrachten
d) Echte problemen
e) Abstracte begrippen en generalisaties
f) Nieuwe leerstof
g) Onderzoekende houding
h) Samenhang en verbanden
i) Zelfstandigheid
j) Samenwerken
k) Variatie informatiebronnen
l) Metacognitieve vaardigheden

Hoe dit ook waar te maken in talenonderwijs in de eerste graad van het secundair onderwijs (Nederland: de eerste graad van de onderbouw in het VO), werd uitgewerkt op deze pagina van talentinternationaal

Hoewel dit lijstje en de practische uitwerking ervan op die website enkel toegepast werd op het onderwijs in vreemde talen, is het duidelijk dat deze kenmerken ook heel goed als afchecklijst kunnen gebruikt worden bij het beoordelen van materiaal voor andere vakken.

De reactie van de leerlingen...

Steeds weer zeggen ouders: "ons kind was ineens gegrepen door..." en dan volgt een vak waarin het "ineens" grote belangstelling vertoont. Vaak gaat het dan over vakken waarin de leerkracht zijn of haar "zekerheden" heeft durven loslaten, en op zoek is gegaan over minder betrede paden naar materialen die de leerstof boeiender en meer uitdagend maken. Op deze manier wordt een hoogbegaafde leerling geprikkeld om mee te doen, om na te denken, om eens niet voor de evidente oplossingen te gaan.

Het moet niet altijd over zeer uitzonderlijk materiaal te gaan, of om een aanbod dat de andere leerlingen niet zal boeien. Er zijn talloze boeken (meestal Engelstalig) in omloop waarin echt mooie voorbeelden te vinden zijn van een andere manier van lesgeven.

Kijk ook eens naar de ogen van je slimme leerlingen. Als die schitteren, en jou belangstellend aankijken, zit je wel goed.

Zitten deze leerlingen steevast te dromen, denk dan eens aan al die verloren tijd? Alvast bedankt!

Wat inspiratie:

wordt aangevuld, de boekenlijst komt er aan

 

 

 

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be