Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
HB Thuis - Ouders
Het belang van ouders
Opvoeding
Ouders stellen zichzelf in vraag
Ben ik een aanvaardende ouder?
Als in een spiegel
Als je het niet met elkaar eens bent...
Rolmodel? Vriend?
Denk ook aan jezelf...
Paniek? 10 geboden...
...
...
Ouders - De paniek slaat toe

Allemaal goed en wel. Maar mijn kind voelt zich niet goed in zijn vel!
En ik zelf begin me ook niet zo best te voelen...
En met die leerkracht gaan praten die zo afwijzend lijkt, die ik zie denken "daar is ze weer met haar slim kind", ik zie het niet echt zitten!

Enkele tips :
1. Zorg dat je kind weet dat je hem/haar ernstig neemt. Ga zitten, luister naar zijn/haar verhaal. Toon je betrokkenheid.
2. Slaap er een nachtje over is echt geen onzinnige raad. Vaak valt het allemaal wel mee, na een nachtje rust.
3. Kinderen veranderen. De interacties en verhoudingen in de klas dus ook! De aanpak van de leerkracht is vaak heel ingrijpend voor een klas. Het is dus belangrijk dat de houding van de leerkracht goed zit.
4. Als de leerkracht van je kind echt zo'n nors mens was als jij denk, dan had je kind dat al lang verteld. De indruk die je aan de schoolpoort hebt, is misschien niet correct?
5. Niet alle Indianenverhalen aan de poort zijn waar. Mensen overdrijven en praten zichzelf soms goed.
6. Wees niet bang van een kort gesprekje, op jouw initiatief, met de leerkracht. Vertel hem/haar over het probleem van je kind. Probeer de leerkracht niet aan te klampen als hij/zij net op weg is naar huis. Ook leerkrachten hebben een privéleven. Maak een afspraak en zorg dat jullie ergens rustig kunnen zitten zonder kinderen of andere ouders in je buurt.
7. Spreek naar de leerkracht toe al je bezorgdheden uit. Doe dit rustig en probeer je emoties niet te fel te laten spelen. Luister actief: ook de leerkracht heeft iets te zeggen.
8. Leerkrachten zijn doorgaans van goede wil, hebben het goed voor met je kind én zijn/haar klasgenoten. Besef dat, en respecteer het.
9. Bespreek in een gesprek met zorgveranwtoordelijke, directeur, klasjuf of meester, welke de mogelijke stressfactoren zijn voor jouw kind. Maak afspraken, en volg ze op.
10 . Dramatiseer zeker niet. maar wuif het probleem ookniet weg.

Succes!


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be