Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
HB Thuis - Ouders
Het belang van ouders
Opvoeding
Ouders stellen zichzelf in vraag
Ben ik een aanvaardende ouder?
Als in een spiegel
Als je het niet met elkaar eens bent...
Rolmodel? Vriend?
Denk ook aan jezelf...
Paniek? 10 geboden...
...
...
Ouders stellen zichzelf vragen...
Is het mijn "schuld"? Heb ik hem/haar "gepusht" zoals men achter mijn rug zegt?

Een citaat uit het boek "Empowering gifted children" van Barbara Gilman zal je misschien gerust stellen: de vragen van je kind beantwoorden, je kind dingen leren thuis, is oké. Je doet er niets mis mee, wat anderen in je omgeving ook zeggen. Het enige wat je niet moet doen is je kind "drillen", of proberen je eigen ambities waar te maken tegen de wil van je kind in. Het gaat om de interesses van je kind, vaak als reactie op iets wat je zelf aanbrengt. Met zelf iets aanreiken is trouwens niets mis: een kind dat niet aangesproken wordt door iets wat je aanbiedt, laat dat heus wel merken. Zo weet je meteen waar de grens ligt. Als je blijft voor ogen houden dat je kind het zelf moet willen, leer je dat kind ook enkel waar-ie klaar voor is, en daar is niets mis mee. Laat je dus geen oor van "pushende ouder" aanmeten, als je dat niet bent!

Uit het boek (vrije vertaling):

Ouders die hun kind voorbereiden op school mogen gerust zijn: tegemoet komen aan de interesses van je kind thuis MAG. Een nieuwsgierig kind met een kluitje in het riet sturen in de hoop hiermee verveling op school te voorkomen, daar win je niets bij.
Veel belangrijker is het als ouder de nieuwsgierigheid en leergierigheid van je kinderen te koesteren door in te gaan op hun vragen.
Laat het kind het voortouw nemen en zijn/haar eigen interesses volgen.

Ouders proberen gewoonlijk zo veel mogelijk in te gaan op de interesses van hun kind. Dit geldt voor alle ouders, dus ook als ze hoogbegaafde kinderen hebben. Slechts weinig ouders"pushen" hun kinderen echt tot activiteiten waar ze geen zin in hebben. Meestal zijn het de kinderen die hun ouders "pushen" tot een wijde variatie aan stimulerende activiteiten, vaak tot de limiet van hun energie en financiële middelen.

Ouders moeten zich dus niet ongemakkelijk voelen bij het aanbieden van verrijkende activiteiten. Of omdat ze het mogelijk maken hobby's uit te oefenen en talenten te ontwikkelen. Zelfs bij het aanleren (op vraag of aangeven van je kind) van vaardigheden die normaal pas op school worden aangeboden moet je jezelf als ouders niet in vraag stellen.

Het kind dat hulp krijgt bij het leren van concepten uit algebra of meetkunde, of om het even welke info die het vraagt, wordt beloond voor zijn nieuwsgierigheid. Zo wordt de liefde voor kennis, al aanwezig van bij de geboorte bij (hoogbegaafde) kinderen, extra ondersteund. Veel kinderen die we hier zien (red: Gilman werkt in een centrum waar hoogbegaafden worden getest en begeleid) hebben een opmerkelijke bagage aan kennis. Dit heeft te maken met hoe rijk de informatiebronnen zijn waartoe zij toegang kregen.

Sommige kinderen leren enorm veel van de documentaires op Discovery Channel of andere informatieve TV-kanalen (een goede reden om televisie kijken niet te strikt te beperken). Anderen leren eerder van lezen of voorgelezen worden. Verder zijn er ook de trips naar musea en de kennis opgestoken tijdens vakanties.

Hoogbegaafde kinderen zijn uiterst nieuwsgierig en hebben ondersteuning nodig op vele domeinen: zuiver academische onderwerpen, atletiek, kunst. Het zijn kinderen die van alles wat de wereld biedt, willen proeven.
Als jij als ouder hieraan tegemoet komt, is daar niets mis mee. Integendeel.

Tip: verdere lectuur op het web: www.educationaloptions.com/raising_gifted_children.htm

© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be