Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Ervaringsverhalen
Versneld in de basisschool
Jonger in secundair
De "juiste" school
Oma vertelt
Geslaagde schoolwissel
Een school die meedenkt
Wonderkinderen
Als het schoolteam
je kind maar steunt
Meerdere versnellingen, met succes, is mogelijk!
Alles ...
voor een gelukkig kind
Gebruiksaanwijzing T.
Een positief verhaal
Een Nederlandse ervaring
...
...
...
 
 
 
 
 
Ervaringsverhalen: intro

Op dit gedeelte van de site maken we plaats voor enkele verhalen van hoogbegaafde kinderen. We geven ze weer zoals de ouders ze zelf hebben doorgestuurd, eventueel wat ingekort en voorzien van tussentiteltjes indien dit nodig blijkt voor de vlotte leesbaarheid. Indien u als ouders zou willen bijdragen tot deze pagina's, stuur ons dan uw verhaal, anoniem gemaakt, zodat wij het kunnen plaatsen.

Het belang van "de verhalen" is dat andere ouders en begeleiders van HB kinderen even mee kunnen gaan in elkaars belevenissen, en er van kunnen leren. Je kan hier je verhaal kwijt over wat werkte en niet werkte, over genomen hindernissen en vooral ook de mooie momenten.

Het is uiteraard niet zo dat iedereen bij het lezen van het verhaal van een ander een eureka moment krijgt van "mijn kind/deze leerling/... is helemaal hetzelfde!". Dat is gewoon niet zo. Voor elk kind, ook dus voor elk hoogbegaafd kind, is er een eigen weg te zoeken qua begeleiding en opvoeding.

Maar evengoed geldt dat bepaalde zaken die andere gezinnen hebben meegemaakt, herkenningspunten geven en misschien goede tips opleveren om zelf ook eens over te denken binnen jouw manier van opvoeden en begeleiden.

Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats: wat bij het ene kind aanslaat, wat een ander kind beleefde, moet je niet klakkeloos projecteren op je eigen kind of op de leerling die je als leerkracht dit jaar in je klas hebt.Zelfs al herken je veel, het kan goed zijn dat het kind dat jij begeleid toch weer iets anders reageert.

Het komt er dus op neer dat je als ouders, leerkrachten, begeleiders, probeert te leren van de verhalen van anderen, en er uit neemt wat voor het kind dat je bij je hebt van toepassing kan zijn. En dat je ook af en toe kunt toegeven dat hetgene waarvan je je eerst dacht dat het zou lukken, niet werkt voor dit kind, en dat je dan bereid bent bij te sturen.

Lees deze verhalen dus met die bril: als de verhalen van ANDERE mensen en ANDERE kinderen, die je misschien bepaalde zaken kunnen leren.


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be