Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Ervaringsverhalen
Versneld in de basisschool
Jonger in secundair
De "juiste" school
Oma vertelt
Geslaagde schoolwissel
Een school die meedenkt
Wonderkinderen
Als het schoolteam
je kind maar steunt
Meerdere versnellingen, met succes, is mogelijk!
Alles ...
voor een gelukkig kind
Gebruiksaanwijzing T.
Een positief verhaal
Een Nederlandse ervaring
...
...
...
 
 
 
 
 
Een school die meedenkt - het verschil tussen depressie en een gelukkig kind

Dit verhaal werd ons gemaild in oktober 2004 door de ouders van K.

Onze dochter werd in januari van dit jaar pas getest omwille van veel psychosomatische problemen(migraine, diarree,hyperventilatie, apathie,....). Gelukkig waren er de huisarts, de leerkracht en directie en de schoolpsychologe die allemaal samen naar een goede test en nadien naar een passende oplossing gezocht hebben.  Na testing bleek K. een hb-kind te zijn dat door verveling en frustratie klaar stond om naar een kinderdepressie te glijden...  

De school heeft een enorme inspanning gedaan en samen met ons gezocht naar een oplossing om het vierde studiejaar toch nog verder te doorlopen...

Vandaag doet K. het vijde en zesde leerjaar gecombineerd, waarvoor chapeau voor de school !  In de voormiddag volgde ze tot nu toe taal en rekenen in het zesde leerjaar (omdat zij voldoende heeft aan een korte instructieperiode) en gaat ze in de namiddag nog voor wereldoriëntatie en Frans naar het vijfde lj.

Dit werd zo gestart om haar op sociaal-emotioneel vlak de kans te geven positief en sterker te evolueren.

Op dit moment is K op geen enkel punt meer te vergelijken met het kind dat in januari zo down was...er zijn terug veel vriendjes en vooral veel lichtjes in haar ogen, ook als het over school gaat.  Ze geeft nu zelf aan dat ze liever  ook doorgaat naar het zesde voor WO en nog enkel voor Frans terugkeert naar het vijfde. Sociaal-emotioneel staat ze nu ook veel sterker .   

De leerkrachten en de directie hebben hier heel wat inspanningen moeten voor doen, die wij als ouders zeker appreciëren !  Eigenlijk hoort ook hun school thuis in het lijstje met scholen die een inspanning doen (wat uiteraard intussen gebeurde: de school staat op de lijst. Omwille van de privacy van de familie die dit stuurde noemen we hier de naam van de school niet).


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be