Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Titeldeel
Creativiteit
Energie
Fantasie
Hobby's
Intense reacties
Rust
Sociaal
Sterke gevoelswereld
Thuis leren
Vragen stellen
Filosoferen aan de keukentafel
Vertrouwen krijgen en geven
   
   
   
   
 
 
 
 
Anekdotes: het is soms belangrijk om te weten dat jouw kind "ook" zo is...

Elk kind heeft een eigen karakter, temperament, gedragingen, interesses en emotionele wereld, deze aspecten vormen samen een unieke persoonlijkheid.

Wanneer een kind hoogbegaafd is, is hoogbegaafdheid slechts een deel van die persoonlijkheid.

Hoogbegaafdheid kan op verschillende manieren tot uiting komen, er bestaat niet zoiets als een ‘identiteitspas voor hoogbegaafden’: niet bij elk hoogbegaafd kind zal elk mogelijk kenmerk van hoogbegaafdheid aanwezig zijn, ook hier is er sprake van een unieke mix per kind.

Sommige aspecten echter, schijnen zo frequent voor te komen bij hoogbegaafde kinderen, dat men ze toch wel ‘typisch voor een hoogbegaafde’ mag noemen, omdat ze voor veel ouders van een hoogbegaafd kind zeer herkenbaar zijn.

Onder deze rubriek vind je een reeks voorbeelden van zulke herkenbare anekdotes.


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be