Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Lijstjes, Lijstjes
IGAVO lijstje
Herman's lijstje
Jonge kinderen
Bijeengesprokkeld
Andere lijstjes
Hermans lijstje

Herman wou dit best delen, hoewel hij momenteel niet veel tijd heeft om heel actief in onze oudergroep mee te doen (hij was vroeger lid van HBBK).  Hij verdiepte zich een tijdje in literatuur.  Dit is "zijn" lijstje van kenmerken dat hij uit die literatuur puurde voor zichzelf. Het is weliswaar slechts een indicatie, maar als je op de volgende kenmerken heel vaak "ja" zegt in verband met je eigen kind, heeft jouw kind veel kenmerken die in literatuur als "typisch" voor hoogbegaafden wordt beschreven.

1. Verstandelijke, cognitieve eigenschappen

* Vroege (3 jaar) kleurherkenning van hoofdkleuren en varianten
* Snel (3 jaar) puzzels maken tot 50 stuks (visueel-spatiaal sterk)
* Enorm weet- en leergierig (onderwerpen die leeftijd ver vooruit zijn)
* Voortdurend en eindeloos vragen stellen, problemen "uitvinden"
* Sterke geheugenopslag (van bruikbare informatie)
* Snel (3 jaar) van buiten leren van liedjes of gedichtjes
* Vroege belangstelling (3 jaar) voor cijfers en letters
* Sommigen leren spontaan lezen of schrijven voor het eerste leerjaar
* Vroege (3 jaar) ontwikkeling van getalbegrip en snel kunnen tellen
* Rijke woordenschat in vergelijking met leeftijdgenoten (vanaf 2 à 3 jaar)
* Zeer vroeg grammaticaal juist spreken (2 à 3 jaar)
* Humoristische taalspelletjes door vb vervormen van woorden
* Vroeg (< 3 jaar) leggen van causale verbanden
* Sterk in abstracte begrippen (tijd, ruimte, vormen, links/rechts, enz)
* Sterk observerend, met vaak veel oog voor detail en minder voor het geheel
* Grote creativiteit, negeren instructies anderen, zien alternatieven
* Selectieve aandacht voor wat hem interesseert; niet te storen hierin

2. Gedrag

* Zwakke sociale integratie, leggen moeilijk contact met leeftijdgenoten
* Spelen gemakkelijker met oudere of met jongere kinderen
* Niet spraakzaam in gezelschap, afwachtende houding in groep
* Afkerig van sociale conventies (begroetingen, spelregels, enz)
* Door verveling in klas ofwel agressief, plagerig of clownesk, ofwel afwezig of dromerig, ofwel beiden
* Vaak moeilijk opvoedbaar, veel aandacht, energievreters
* Hyperactief of kenmerken ADHD, energiek, ongeduldig of driftig
* Perfectionistisch, stellen hoge eisen aan zichzelf en anderen
* Sterke wil, willen de dingen zelfstandig en op eigen manier doen
* Nerveus, innerlijke spanningen, nagelbijten, (hyper)gevoelig
* Angstig (donker, sociale contacten, ook faalangstig 'ik kan dat niet')
* Heeft thuis vaak ander gedrag dan op school


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be