Home Hoogbegaafd Herkenning Testen HB thuis Sociaal leven HB op school Probleemkinderen? Adresboek FAQ Goed voor een glimlach Literatuur
Lijstjes, Lijstjes
IGAVO lijstje
Herman's lijstje
Jonge kinderen
Bijeengesprokkeld
Andere lijstjes
Andere lijstjes

Klasse voor Leerkrachten nr 127:

in 't midden zit een katern rond HB.  Met op blz. 4 een heel kort lijstje met mogelijke "knipperlichten" (kenmerken  mogelijk van hb kinderen)
Je kan ook hier even kijken, in Klasse 124; www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail&nr=8776.

Bij Bekina: onder "wie is hoogbegaafd": www.u-stream.be/bekina/kenn03.html

In de transcriptie van een lezing door Tessa kieboom bevindt zich ook een overzichtje van herkenningspunten

(zie file op HBBK lijst - wordt nog op website gezet later als we hier toestemming voor krijgen)

Bij Eleonoor Van Gerven (www.vangerven.biz) vind je een lijstje van kermerken van hoogbegaafde leerlingen. Zij somt op:

Als leereigenschappen:

* snel van begrip zijn
* over een hoog leertempo beschikken (dat is iets anders dan een hoog werktempo)
* een goed geheugen hebben
* een brede algemene interesse en kennis hebben
* exploratief zijn ingesteld
* groot analytisch en probleemoplossend vermogen
* verworven kennis goed kunnen toepassen
* doorvragen

Als persoonlijkheidskenmerken:

* zeer taalvaardig, adekwaat taalgebruik
* creatief denkvermogen
* geestelijk vroegrijp
* voorliefde voor uitdagingen (cognitief en rationeel)
* groot doorzettingsvermogen
* perfectionisme
* intuïtief denken
* behoefte aan autonomie
* vermogen tot reflexie
* sociaal competent
* scherp waarnemingsvermogen
* empatisch
* voorliefde voor thematisch werk

Silverman, stichter van het Gifted Development Center heeft ook een lijstje dat je hier kan downloaden. Het is ook te vinden op de website van haar uitgever

Het lijstje van het Talent Identification Program van de Duke University

 


© www.hoogbegaafdvlaanderen.be | Email : info@hoogbegaafdvlaanderen.be